Fórum Végrehajtási jog újabb elöl     új hozzászólás


Végrehajtási kifogás - felülvizsgálat

papinianus88 # e-mail 2020.12.18. 11:09

az alaptalan kifogás(nak) a végrehajtási eljárásra (..) nincs halasztó hatálya

rigoz:

argumentum a contrario, ha az alaptalannak kifogásnak nincs halasztó hatálya, akkor az alapos kifogásnak van halasztó hatálya. Nyelvtanilag támadható, főleg a laikusoknak ezen az oldalon. Úgyhogy nem ugyanazt mondtad. (szerintem erre gondolt gerbera)

Természetesen a kifogás jogintézményének nincs halasztó hatálya a Vht. 222.§

"A végrehajtó és a rendőrség intézkedése elleni jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya."

Pont azt szem előtt tartván a jogalkotó, hogy minden csipp-csupp jogorvoslat ne húzza a végrehajtási eljárás lefolytatását. Főként, hogyha a jogterület neve magáért beszél: "végrehajtás".

Az más kérdés, hogyha kérelmezik, vagy a bírósőág a diszkrecionális jogkörében úgy dönt, felfüggesztheti a végrehajtási eljárást. Azonban erre lehetősége van igénypernél is stbstb. Vannak persze olyan bírósági titkárok, akik reszket mint a nyárfalevél és kvázi minden második kifogásnál felfüggesztik a vh-i eljárást :)

largerroberto # e-mail 2020.12.18. 12:37

Nem indulati alapon fontolgatom vetettem fel a bírságoltatást. Indulatot még az sem vált ki belőlem, hogy egy ügyvéd ezért a "kifogásért" pénzt kért el az ügyfelétől, majd most gondolom ekézi a bírósági titkárt, végrehajtót, mindenkit. Közben nem hogy alapos végrehajtási kifogást nem tudott írni, hanem érdemben vizsgálandót sem.

A rendbírság célja az ilyen pontosan, ahogy gerbera írja - pofátlan kifogások elleni fellépés. Láttam én már olyan végrehajtást, ahol 1,5 évig húztak egy üzletrészt-árverést, kamu licitekkel, és persze a meg nem fizetett "nyertes" vételárral kapcsolatos különbözet megtérítésére sem volt értelme kötelezni egy kiüresített céget. Aztán az üzletrész-bejegyeztetést az átvételi eljárás után is lehetett még húzni sokáig teljesen mondvacsinált igényperekkel.A végén mindegyik ilyen rosszhiszemű eljárás elhal.

Amennyiben ez a cél, hogy még szélesebb tere legyen ezeknek a rosszhiszemű eljárásoknak, akkor persze nincs értelme a bírságolásnak.

rigoz # e-mail 2020.12.19. 06:37

Kedves Endre!

Mindenekelőtt tájékoztassa a végrehajtót - okiratmásolat csatolásával - az átutalás megtörténtéről és kérje arra, hogy az eljárást nyilvánítsa saját hatáskörben befejezettnek és haladéktalanul intézkedjék a lefoglalás megszüntetéséről!

Emellett - ez csak az Én tanácsom, Gerbera lehet, hogy elhajt a ...-ba érte, hogy milyen hülye vagyok - éljen végrehajtási kifogással a foglalás miatt, mert teljesen igaza van (véleményem szerint) és forduljon emellett a végrehajtó ellen panasszal az MBVK-hoz ... A végrehajtási kifogás illetékköteles, illetéke 15.000Ft, melyet a kifogást tartalmazó iraton, illetékbélyeg formájában kell leróni, vagy az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a végrehajtást foganatosító (végrehajtó székhelye szerint illetékes) járásbíróságot felügyelő törvényszék közzétett számlaszámára való banki átutalással kell megfizetni, illetve a kifogás benyújtását követően, erre hivatkozással a bírósághoz elektronikus úton benyújtott beadványban ennek bejelentését követően kapott visszaigazolásban szereplő link követésével, a Bírósági Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerben lehet még, bankkártyás fizetéssel megfizetni.

Felhívom a figyelmét, hogy a 10.000Ft-ot meghaladó összegű illeték esetében - így jelen esetben - a NAV bármely adó- és vámigazgatóságának ügyfélszolgálatán kérheti az illeték kiszabását, melyet a NAV felé, az általuk rendszeresített módokon - csekken, bármely ügyfélszolgálaton POS-terminál útján, bankkártyával, illetve az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerben (a NAV-éban) történő bankkártyás fizetéssel - fizethet meg, s mely tényt a hozzá e célból benyújtott beadvány egy példányát igazolja az adóhatóság.

A kifogást a végrehajtóhoz kell benyújtani, de a végrehajtást foganatosító bíróságnak kell címezni.

A kifogást a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. §-a szerint (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, papír alapú kapcsolattartás esetén 4 példányban, a felek (adós-végrehajtást kérő) nevét és lakcímét, székhely címét, jogállását tartalmazva, a Vht. 217. § (1) bek.-e alapján a végrehajtó támadott intézkedését, annak megváltoztatására vagy megsemmisítésére irányuló határozott, egyértelmű és indokolt kérelmet tartalmazva, törvénysértő intézkedésre utalással kell, illetve lehet előterjeszteni.

A kifogásról a bíróság - amennyiben az iratok alapján lehetséges és hiánypótlásra nincs szükség - a beterjesztést követő 45 napon belül dönt.

A kifogás elintézésére egyebekben a keresetlevél elbírálásának szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Felhívom a figyelmét, hogy a végrehajtói irodával szemben a törvénysértő foglalásból eredő kárát - amennyiben ezt a bíróság jogerős, kifogást elbíráló határozatában megállapítja - külön perben (illetve választása szerint fizetési meghagyás útján) érvényesítheti.

Sok szerencsét kívánok!

gerbera317 # e-mail 2020.12.19. 09:31

éljen végrehajtási kifogással a foglalás miatt
Taps-taps-taps. Szerintem te nem tudatlanságból, hanem jól megfontolt kibaxásból osztogatod ezeket az elmeböffenet-szerű tanácsaidat.
Endre! Ne csinálj semmit! Csak akkor szólalj fel, ha hétfőn, vagy legkésőbb kedden nem kapod meg a végrehajtás befejezéséről szóló intézkedést! És ha szólsz is, azt is csak kulturáltan, jelzésértékkel! Rigoz fórumtárs megrögzött bujtogató, aki számára senkinek az elbukott, alaptalan kifogása nem drága. Sőt, meggyőződése, hogy minden végrehajtónak egy emberrel többet kell foglalkoztatnia azért, hogy az irodája zavartalanul folytathassa a munkát, míg az a plusz egy fő csak az alaptalan kifogásokat és panaszokat intézi.

alsovonal # e-mail 2020.12.19. 09:37

egyszer csak elviszik?

Nem.

Mi a véleményük erről az ügyről?

A tartozásod esedékessége jóval azelőtt lejárt, minthogy felhívott haladéktalan rendezésre. Végrehajtói ösztönzés nélkül nyilván még most se fizettél volna.
Mivel a tartozást kifozetted a végrehajtó intézkedni fog az eljárás befejezésével egyetemben a gépjármű foglalás alóli oldását illetően is.

Szerintem a 15.000 Ft illetékét hasznosabb dolgokra is el lehet költeni, mint alaptalan kifogással terhelni a bíróságot.

De majd jönnek nálam sokkal okosabbak.

alsovonal # e-mail 2020.12.19. 09:40

Na tessék, mondtam én, hogy jön nálam okosabb. Jött. :)

alsovonal # e-mail 2020.12.19. 10:25

hiszen nem tudtam a tartozásró

Fentebb írod, hogy a végrehajtói felhívást a végrehajtható okirattal együtt küldte meg a végrehajtó. Gyanítom FMH-eljárás után indult a végrehajtás. Ha máshonnan nem, a MOKK-tól kapott levélből tudnod kellett a tartozásról.

nem én ugrasztottam Magukat egymásnak

Nem történt ilyen. rigoznak egyszerűen perverziója alaptalan kifogások és be/feljelentések gyártására buzdítani a fórumozókat. Hidd el van jobb helye a 15 ezernek.

Gondolom, a "megjelölt határidő" itt a "haladéktalanul"-t jelenti

Kb. igen.

alsovonal # e-mail 2020.12.19. 10:56

nem nem tudtam róla

Az adósok 99 %-a nem tudja hogy tartozik, pedig jobb ha beismeri magának az ember.

régi címemre próbálták kézbesíteni

A kézbesítéssel kapcsolatban lehetett volna jogorvoslattal élni.

nem adott emailben felvilágosítást.

Ezen ne csodálkozz.

A lényeg, hogy a tartozásodat rendezted, az autó foglalásával gyanítom nem ért kár. Happy end.

gerbera317 # e-mail 2020.12.19. 13:12

Nem hibáztak. Te hibáztál, hogy megvártad a teljesítéssel a végrehajtást. Ha ez ennyire fáj, akkor legközelebb legyél okosabb! Ha minden vágyad még néhány pofon begyűjtése, akkor viszont fogadd meg rigoz tanácsait, és menj neki a végrehajtónak, aztán majd rádöbbensz...

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.12.19. 14:07

Tulajdonképpen igen, a te hibád. Az adósnak illik értesítenie a hitelezőt, ha változik a címe. (L.még: "angolosan lelép".)

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.12.19. 16:48

Akkor ez tisztán a te hibád, mert a távközlési szerződésekben mindig benne van, hogy az adatok változását, különösképpen a lakcím/elérhetőség változását azonnal be kell jelenteni nekik.

Maga a végrehajtó írta, hogy akkor foglal, ha a felhívásban feltüntetett összeget a kézbesítéssel egyidejűleg nem fizetem ki.

Amit idéztél az nem ezt jelenti.

Tájékoztatom, hogy a teljesítés elmaradása esetén az eljárás során további értesítés nélkül is végrehajtási kényszercselekményekre (pl.: letiltás, hatósági átutalási megbízás kiadására) kerülhet sor!

Teljesítés elmaradásáról ír. Nem ponz ugyanaz, és abban igazad van, hogy jó esetben egy ilyen levél után illene várnia néhány napot. De a helyzet az, hogy ha már végrehajtás van, akkor már nem jó eset van, sok adós pont ilyenkor áll neki vagyont kimenteni. Azzal, hogy lefoglalta, akár a levéllel együtt, inkább biztosra ment. Értem, hogy neked ez kellemetlen, de meg fog oldódni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

alsovonal # e-mail 2020.12.19. 17:35

@KEndre1980

A problémám az autófoglalással van

Ne legyen. Az eljárás befejezésével a foglalás alóli oldás miatt is intézkedni fog a végrehajtó.

OFF Csodálkozom, hogy nem kaptad meg KBS-től az önérzetes adós címet. :)

rigoz # e-mail 2020.12.19. 20:09

" rigoznak egyszerűen perverziója alaptalan kifogások és be/feljelentések gyártására buzdítani a fórumozókat. Hidd el van jobb helye a 15 ezernek."

Na, nagyon gyorsan állítsátok takarékra magatokat Gerberával, mert ez már becsületsértés gyanús... Ami ironikus, hogy az elkövetés helye pont a Jogi Fórum...

Ezekre a kéretlen, becsmérlő megjegyzésekre sem Én, sem más nem kíváncsi, úgyhogy magatokban lehet tartani, amíg nem segítenek benne törvényes úton, mondjuk bírósági ítélettel...

Senkit nem buzdítok semmire, főleg nem rosszhiszeműen és rosszakarásból. A jogi álláspontomat írtam le. Amit vállalok is, továbbra is...

drbjozsef #   2020.12.19. 20:26

Miután te magad is a picsába elhajtásra számítottál, mert hülye vagy, ezért szerintem még egész korrekt volt.

Egyebekben szerintem tegyél feljelentést, ez biztos becsületsértés, ha nem rágalmazás és hazaárulás minősített esete, sőt én a magam részéről a Kúriánál, Strasszburgban, és még a Dunántúlon is eljárást indítanék.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

rigoz # e-mail 2020.12.19. 20:38

Ez egy nyilvános fórum, moderáljuk önmagunkat! :) Az, hogy mire számítottam, nem ad felmentést...

Nem az a baj, hogy azt mondják,hogy "hülye vagy", hanem a "perverziózás" ütötte ki főleg a biztosítékot nálam...

alsovonal # e-mail 2020.12.19. 23:37

@drbjozsef

:D

nem segítenek benne törvényes úton, mondjuk bírósági ítélettel...

Mielőbb tedd meg a szükséges lépéseket te ökör.

gerbera317 # e-mail 2020.12.19. 23:42

A valós tény a állítása mióta becsületsértés?

rigoz # e-mail 2020.12.20. 05:42

Valós tény hamis színben való feltüntetése is az. Itt nem az lényeg, hogy kilátásba helyeztem azt, amit, hanem, hogy ne spammeljétek a kéretlen megnyilvánulásaitokkal a topikot! És tanuljatok meg uralkodni magatokon! Stimt? De látszik, az egyiknek kevésbé ment át, mint a másiknak... :)

rigoz # e-mail 2020.12.20. 05:42

És egyébként pedig nem tényállítás, hanem vélemény, mely téves meggyőződésen alapul...

papinianus88 # e-mail 2020.12.22. 10:13

A Kendre-esethez

rigoz

Senkit nem buzdítok semmire, főleg nem rosszhiszeműen és rosszakarásból. A jogi álláspontomat írtam le. Amit vállalok is, továbbra is...

Nem is a buzdítás a problematika. Amennyiben ilyen esetben a végrehajtási kifogás az egyetlen segítséged, akkor jobb, ha nem adsz tanácsot... Egy laikusban ez úgy csapódik le, hogy: igaza lehet. Pedig nincs. Sajnos sok ilyet látok a szakmában, ügyvédek (tisztelet a kivételnek!) a kötelezettek nevében megírt macskakaparásait és lényegében azt sem tudják, hogy a követelést vagy a végrehajtó intézkedését támadják.

Amennyiben a költségelőleg teljesül: a végrehajtás foganatosításában lényegében "színpadra lép" a végrehajtó (persze vannak kivételek, nincs előleg, más jogcím, előleg nélkül indítja meg az eljárást). A megkeresések kiadása mellett vannak olyan vagyontárgyak, amelyeknek a kilétét az általad említett bírósági végrehajtói felhívást tartozás haladéktalan megfizetésére elnevezésű okirat kibocsátásával egyidejűleg beszerez. (Ingatlan, Gépjármű) Amennyiben a vh okirat nem tartalmazza a számlaszám és a hatályos (munka)jogviszony később realizálódik. Nos, ahogy Gerbera is leírta a végrehajtási eljárásban már nincs idő szöszmötölésre, haladéktalanul kell teljesíteni. Azonban, amikor postázza számodra a felhívást még nem tudja, hogy ez megtörténik-e, hiszen az önkéntes teljesítés jobb esetben hónapok óta csúszik, rosszabb esetben súlyos évek óta. Amennyiben észleli, hogy van gépjárműved - a hitelezői érdekeket szem előtt tartván - lefoglalja. Véleményem szerint: helyesen. A végrehajtást kérőnek ez egy biztosíték, hiszen ez "csupán" a vagyontárgy lefoglalása, amely nem csúszik egybe az értékesítéssel. Kicsit megnyirbálják a tulajdonjogi részjogosítványaid.
Gerbera javítson ki, de a Vht. 58. § (1) bekezdése tartalmaz csupán szigorú határidőnek a betartását a lefoglalásra (munkabér lefoglalása kézbesítéstől számított 15 nap). Természetesen ez inkább adóst védő, van végrehajtást kérői oldalon is (vh okirat tartalmazza az ingatlan-vagyontárgyat, szűk tételes jogi határidő a foglalásra). Amennyiben a munkabéredre adtak volna ki letiltást, akkor egy végrehajtási kifogással valóban helyt adnának a kérelmednek.

drbjozsef

Teljesítés elmaradásáról ír. Nem ponz ugyanaz, és abban igazad van, hogy jó esetben egy ilyen levél után illene várnia néhány napot. De a helyzet az, hogy ha már végrehajtás van, akkor már nem jó eset van, sok adós pont ilyenkor áll neki vagyont kimenteni

tökéletes megfogalmazás bjózseftől. Te vagy az üde kivétel KEndre, de 40ből 39-en eladnák a gépjárművet, véletlenül se kelljen kifizetni azt a "jogtalan" , "csúnya" tartozást.

Kovács_Béla_Sándor
Tulajdonképpen igen, a te hibád. Az adósnak illik értesítenie a hitelezőt, ha változik a címe. (L.még: "angolosan lelép".)

Ez pedig nagyon tuti. Bírom a kolléga angolos stílusát is: tömör, precíz és üt. És igaz. Nekem az első dolgom, hogy a bejelentési kötelezettségemnek eleget teszek, ha változik a lakcímem. Amennyiben a kötelezettséged nem teljesíted: magadra vessél.

rigoz # e-mail 2020.12.22. 19:30

@papinianus88:

1. Ln az arányosság követelményét tartottam szem előtt, aminek a végrehajtási eljárásban is érvényesülni kell.

Azzal nincs semmi baj, ha vagyontárgy kutatásba kezd a végrehajtó a felszólítás "postázásval" egyidejűleg, de azt már nem érzem helytállónak és arányosnak, hogy azzal egyidejűleg foglal is.

Nálam ez a józan ész követelményével sem egyezi, melyre - tök más jellegű ügyben - alkotmányellenességet megállapító, bírói döntést megsemmisítő határozatot hirdetett ki az Alkotmánybíróság, pont most olvatam.

Ha egyszer felhívja az adóst a végrehajtó a teljesítésre - oké, hogy korábban már lehetett volna teljesíteni módja, de a végrehajtó, ha nem vizsgálja a megelőző eljárást, akkor azt ne csak a saját javára, hanem a saját terhére is "hangoztassa", jelen esetben tehát akkor ez nem menti fel Őt és figyelmen kívül esik -, akkor a józan ész azt diktálja, hogy az általa szabott szubjektív "határidőt várja ki"...

Jelen esetben épp ezutóbbiból adódóan sérült jogi álláspontom szerint az arányosság és a józan ész alkotmányos követelménye, s ennek folytán a végrehajtási eljárás szabályainak a sérelme is megvalósult, mely az adós lényeges jogát is sértette súlyosan. Tehát a kifogásnak helyt kellene adni, mivel annak a feltételei maradéktalan fennállnak. Egyébként, ha ugyanazon napon került sor a felszólítás közlésére, a foglalásra és a befizetésre, akkor meg pláne nem lehet vitás a foglalás törvénysértő volta.. Hiszen akkor már a foglalás napján befejezési ok állt fenn..

És ebben semmi rosszindulat nincs és Én bizony erre kifogással élnék saját ügyben is, sőt, meghatalmnazott (nem jogi) képviselőként édesanyám ügyében csak a foglalás kísérlete miatt is kifogással éltem. Amit nem bíráltak el, mondván, hogy a kifogás elbírálása előtt végrehajtási lap visszavonása folytán "befejezett lett" az ügy..

Egyébként szerintem a munkabérből letiltás kevésbé sért adósi érdeket, jogot, mint valamely - jelentős értékű vagy tárgyi súlyú - vagyontárgy legfoglalása..

2. Nem értem, miben és mitől más a munkabér letiltására alapított kifogás e tekintetben...

3. KBS stílusát Én is nagyon bírom, nagyon jól leírtad, hogy miért is. :) Gerbera tanulhatna is Tőle, de nem hajlandó ugyebár változtatni a modorán, mely ezúttal már a minősíthetetlen kategóriát is alulról súrolta, a "belécsimpaszkodó" alsóvonalról nem is beszélve...

Ha költözök - nem szokásom - nekem is evidens bejelenteni, ahova csak tudom, vagy ha bármilyen lényeges adatom változik..

4. Kivétel erősíti a szabályt. :)

drbjozsef véleményével általában nincs is baj, jelen esetre nézve azonban nem fog helyt...

drbjozsef #   2020.12.22. 21:45

Én meg, ha végrehajtó lennék, úgy járnák el, hogy miközben felkutatom az adós vagyontárgyait, bankszámláit, etc..., akkor miközben ezeket természetesen azonnal lefoglalom vagy kiadom az inkasszót, ezek mellett mellékesen, csak úgy jófejségből, küldenék még egy levelet az adósnak, hogy azért ha akar, akkor fizethet is azért, mielőtt jön a next fázis és árverésen dobolják ki a cuccait. Biztos ami biztos, mert ha az önkéntes fizetésre várok, amire már hetei-hónapjai is voltak már, akkor lehet, hogy ezek a vagyontárgyak és pénzösszegek huss szétrebbennek mint a cinkék ha macska ugrik az etetőre.

Igen, a határidők miatt itt egybe csúszhatnak dolgok, mondjuk többes teljesítés esetleg, de ez mind orvosolható utólag is korrektül - ellentétben azzal, ha mégsincs miből kielégítést találni a várakozás miatt.

Márpedig a végrehajtás elsődleges prioritása a végrehajtást kérő érdeke, és nem az adósé.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

rigoz # e-mail 2020.12.23. 06:35

@drbjozsef: Én értem, de akkor meg a felhívás-felszólítás válik értelmetlenné..

Meg szerintem az a 15 nap nem a világ vége, nem mellesleg a rendbírság és a büntetőjogi szankciók ott vannak.. És szerintem 15 nap kevés is ahhoz, hogy mindent kimentsen.. ;)

gerbera317 # e-mail 2020.12.23. 08:38

az adós lényeges jogát is sértette súlyosan
nem érzem helytállónak és arányosnak
Akkor most legyél szíves részletesen kifejteni, mitől "súlyosan" sértette az adós jogát az intézkedés, és az mitől volt "aránytalan". Mutasd ki, légy szíves, milyen vagyoni hátrány, vagy akárcsak időveszteség érte az adóst a végrehajtó (szerinted jogsértő) intézkedése miatt. És mutasd ki azt is, milyen vagyoni hátrány vagy időveszteség NEM érte volna, ha megfogadja a – fenntartom: semmit sem érő – tanácsodat. (Azt, hogy egy befejezett ügyben alaptalanul kifogásolgatni, külön munkát adva ezzel a végrehajtónak, a bíróságnak, a kormányzati portálnak, aligha lehet másnak nevezni, mint xarrágásnak, most hagyjuk.)

papinianus88 # e-mail 2020.12.23. 19:13

rigoz:

A végrehajtható okiratot postázza a végrehajtó. Ahhoz, hogy a követelés mellett tudja a fennálló tartozását, arra megy ki az a bizonyos "felszólítás". Végrehajtási eljárásra került sor. A fokozatosság-arányosság elvét, amely a bírósági végrehajtási eljárás vezérelve, abszolút betartotta a végrehajtó. Nem árverést tűzött ki a gépjárműre fittyet hányva a tételes jogra. Lefoglalta a gépjűrművet, amely a jogosult biztosítéka. Jelzem: Első körben a foglalás tény történik meg, a gépjárművet nevetve használhatja, mivel forgalomban marad. Azt egy más(od)ik - amennyiben még aktuális, fennáll a tartozás - foganatosítja a jogszabályi határidők alapján. Akkor lenne problematika, amennyiben a teljes tartozást teljesíti, azonban a hivatali kötelezettségének nem tesz eleget a végrehajtó: nem oldja fel a lefoglalt vagyontárgyakat rövid időn belül. Értsd: Ül rajta heteket. A tényállás alapján nem ez a szituáció. És ismétlem: Ha a végrehajtó csak kibocsátja a végrehajtható okiratot és vár-vár, ameddig jogerős nem lesz és időközben elidegeníti a gépjárművet a kötelezett. Nos ott lehet para. Értsd: Egy kapacitással rendelkező jogosult (magánszemélyek például) bizony nemcsak gratulálni fog a végrehajtónak, hogy esetlegesen az egyetlen vagyontárgyat is hagyta kiengedni az adóstól, amivel esetlegesen a követelés is megtérülhetett volna. Szóval ezért nettó bullshit az adósnak javasolni a végrehajtási kifogást. Arról nem is beszélve, hogy a jogban (is) mindenhol próbálják tehermentetsíteni, rövidíteni, ésszerűvé, effektívé tenni az eljárásokat. Dolgozzon csak egy bírósági titkár.