Becsületsértés


rigoz # 2019.07.23. 10:37

Nincs mit.

Antares # 2019.07.23. 10:28

Kedves Rigoz!

Nagyon köszönöm a kimerítő választ. Ez most jól jött, hasznosítani fogom.

rigoz # 2019.07.23. 10:22

Azért hamis, mivel olyan dolgokat tartalmaz tartalmilag, melyek nem állnak helyt.

Illetve az utolsó mondatban megfogalmazott felvetés is szóba jöhet.

Becsületsértés is megáll, de csak szabálysértésként, a nagy nyilvánosság előtti elkövetés és a munkakörrel, közmegbizatással és közfeladattal összefüggő becsmérlés hiányában.

A becsületsértés szabálysértése miatti eljárást az elkövető lakóhelye, kivételesen az elkövetés helye szerint illetékes járási (kerületi) kormányhivatal Hatósági Osztály folytatja le.

Az eljárás illetékköteles, illetéke 3.000Ft.

A feljelentés joghatályosan az elkövetéstől, illetve 2018.07.01. előtti cselekmény esetében az elkövető kilétéről, aznapi vagy azután elkövetés esetén az elkövetésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül terjeszthető elő, melyben kérni kell kifejezetten elkövető megbüntetését.

Az eljárás alá vont személyt és a sértettet hatóság együtt hallgatja meg, ha a sértett azon nem jelenik meg, azt a feljelentés visszavonásának kell tekinteni és ez esetben a hatóság az eljárást megszünteti.

Büntetési tétele: 30.000Ft-150.000Ft közti pénzbírság, figyelmeztetés, vagy megrovás, további intézkedésként kivételesen kitiltás valamely kerületből, településről, megyéből, ahol az elkövető nem lakik

Az eljárásban polgári jogi igényként sérelemdíjigény is előterjeszthető, melyet főszabály szerint a hatóság az ügydöntő határozatában elbírál.

A hatóság ügydöntő, szabályasértési felelősséget megállapító határozata ellen egészében az elkövető, a polgári jogi igénnyel összefüóggő rendelkezés tekintetében a sértett a szabálysértési hatóság székhelye szerint illetékes járásbírósághoz (kerületi bírósághoz) kifogással élhet, az eljárást megszüntető határozat ellen a felek 8 napon belül a szabálysértési hatóság székhelye szerint illetékes megye székhely szerinti járási ügyészséghez panasszal fordulhat.

A panaszt és a kifogást is a szabálysértési hatóságnál kell előterjeszteni.

Antares # 2019.07.23. 10:03

Tisztet Rigoz!

Köszönöm a választ!
Ezek szerint a becsületsértés is megáll?

A magánokirat miért hamis? Mert feltételezhető, hogy nem oly módon született, amelyet az sugall?

rigoz # 2019.07.23. 10:00

Tisztelt Antares!

Szerintem emiatt hamis magánokirat felhasználása vétség elkövetése miatt is lehet feljelentést tenni.

Antares # 2019.07.23. 09:37

Üdvözlök mindnekit!

Ha én peres eljárásban vagyok valakivel, aki úgy akar engem a perben kedvezőtlen helyzetbe hozni, hogy magánnyomozót fogad ellenem, akivel mindenféle alaptalan butaságot írat le egy ún. "környezettanulmányban", majd ezt beadja a bíróságra bizonyítékként, akkor a magánnyomozó ellen lehet-e feljelentést tenni becsületsértésért?

A magánnyomozó olyan kijelentéseket tesz benne, hogy én pszichiátriai kezelés alatt állok, holott bizonyíthatóan nem, valamint nekem régebben alkohol problémáim voltak, holott sosem voltak, és hasonlók.

A magánnyomozó a megbízása alapján tudta, hogy a környezettanulmányt a megbízója a bíróságon akarja majd felhasználni (a megbízási szerződés is a rendelkezésemre áll). Kérdés, hogy ilyen alaptalan kijelentésekért (amelyek feltehetően magától a megbízótól származnak, és a magánnyomozó csak ráütötte a pecsétjét), érdemes-e a magánnyomozót becsületsértésért feljelenteni?

drbjozsef # 2019.03.22. 05:31

Nem.

"Kísérteni" nem Btk. tényállás.
Az egész jogrend olyan, hogy kevéssé a prevencióra támaszkodik, nemigen tudod megelőzni azt, amiről azt sem tudod mi lesz.
Ha csinál valamit (becsületsértés? rágalmazás?), akkor utána felléphetsz, ha olyan.

Boribon01 # 2019.03.21. 19:18

Mit lehet tenni, ha az előző munkáltatóm ráír az új munkáltatómra, hogy szeretne vele rólam elbeszélgetni? Az elválásunk nem volt zökkenőmentes. 100%, hogy rosszindulat vezérli tervében. A mostani munkáltató azt mondta, hogy nem foglalkozik vele. De azért engem idegesít. Meg tudom valahogy állítani, hogy ne kísértsen a további életemben?

rigoz # 2019.02.19. 16:57

Tisztelt Zsola81!

Igen, bár inkább zaklatás jogcímén.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

  1. zaklatás vétsége miatt feljelenti a lakhelye szerinti járásbíróságon (kerületi bíróságon) -> illetékköteles eljárás, 10.000Ft, amit a papír alapon tett feljelentése nmegfelelő mennyiségű és címletű illetékbélyeggel vagy a feljelentés elektornikus benyújtása esetén banki átutalással, illetve - elektronikus benyújtás esetén a benyújtáshoz használatos űrlap megfelelő mezőjében az illeték összegének megadása esetén az érkeztetési igazolásban szereplő, 72 óráig érvényes link követésével elérhető feleületen - internetes bankkártyás fizetéssel kell megfizetni, az eljárás során valamennyi tárgyaláson ott kell lennie személyesen, különben az eljárást megszüntetik, illetve az első tárgyalás előtt a bíróság személyes meghallgatást tart, amelyen megkísérli kibékíteni a feleket, az eljárásban távoltartás - az elrendelt távoltartás szabályainak megsértése rendbírsággal sújtással, illetve bűnügyi felügyelet (házi őrizet, lakhely elhagyási tilalom, rendszeres jelentkezési kötelezettség a lakhely szerinti rendőrkapitányságon) alá helyezéssel vagy akár (előzetes) letartóztatással is járhat - kérhető, mely a telekommunikációs eszköz vagy harmadik fél általi kapcsolatfelvétel tilalmával is jár(hat)
  2. megelőző távoltartás kérése -> hozzátartozók (volt élettárs, házastárs is az) közti erőszakra megalapozott következtethetőség esetén a bántalmazott kérelmére vagy hivatalból (rendőrségi jelzés alapján) A bántalmazott lakóhelye szerinti járásbíróság (kerületi bíróság) elrendelheti a bántalmazónak a bántalmazottól való távoltartását legfeljebb 60 napra (ha a feltétele fennáll, a 60 nap elteltével ismét kérhető). Tárgyi illetékmentes eljárás. A kérelemre indult eljárásban a bíróság köteles megkísérelni legalább egy ízben . A bíróság a kérelmet a beérkezésétől, hivatalból indult eljárásban a tudomásszerzéstől, illetve az első eljárási cselekménytől számított 3 napon belül el kell bírálja.

A bíróság ügydöntő, illetve eljárást megszüntető végzése ellen a meghallgatáson jelenlevő fél a kihirdetéstől, az arról elmaradt, a határozatot kizárólag kézbesítés útján kézhez kapó fél a kézbesítéstől számított 3 napon belül fellebbezhet.

A fellebbezést az eljárt bíróság feletti törvényszék 3 napon belül a megérkezésétől számítva, tárgyaláson kívül, az iratok alapján bírálja el és határozatát a rendőrség útján közli a nem elektronikusan kapcsolatot tartó felekkel.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság (ügydöntŐ) határozatát, végzését nem változtathatja meg.

A jogerős határozat ellen a kézbesítésétől számított 60 napon belül, jogi képviselő útján az elsőfokú bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelemmel, illetve szintén az elsőfokú bírósághoz benyújtott, de jogi képviselethez nem kötött alkotmányjogi panasszal lehet élni.

A megelőző távoltartás szabályainak megsértése az eljárt bíróság részéről pénzbírság kiszabásával és ha a megsértő magatartás valamely bűncselekmény vagy szabálysértés tényállását is megvalósítja, akkor annak jogkövetkezményeivel is járhat.

  1. személyiségi jogi per indítás a magánélethez való szmeélyiségi jog megsértése miatt -> illetékköteles eljárás, az illetéket utóbb, a pervesztes fél fizeti meg, az eljárásban a jogi képviselet kötelező, azaz már a keresetlevelet is ügyvéd útján, az alperes lakóhelye szerinti törvényszékhez kell benyújtani, a per folyamán ideiglenes intézkedéssel is kérhető előzetesen az alperes eltiltása a kifogásolt magtartástól
Zsola81 # 2019.02.19. 16:13

Tisztelt Szakértő!

A problémám a következő. A volt feleségemtől nagyon sok e-mailt kapok,melyekben folyamatosan szapul engem. Lealacsonyító, nyomdafestéket nem tűrő jelzésekkel illet. Többször megemlíti hogy én lopok, csalok, hazudok. Azt tudom, hogy ez nem minősül rágalmazásnak hiszen nem harmadik fél előtt teszi. Azonban tehetek-e valami jogi lépést ez ellen,ellene? (Becsületsértés vagy más "címszóval") Természetesen az összes ilyen levele megvan,bizonyítékként.

Köszönöm!

rigoz # 2019.02.16. 06:39

Tisztelt Nanabush!

Indítani indíthat pert, de szerintem nem fog megállni.

Egyébként neki kell bizonyítania, azt, hogy amit állít, az tényleg úgy történt-e és valóban megvalósított-e becsületsértést.

Nanabush # 2019.02.15. 21:45

Tisztelt Jogi Fórum!

Az alábbiakban szeretném a segítségüket kérni.
Elkövettem-e becsületsértést, rágalmazást az alábbiak alapján?

Idén megkeresett engem egy cég, céges tanfolyam lebonyolításához. A tanfolyam megbeszélésekor kiderült, hogy egy vezérigazgató és két beosztott lett volna együtt egy csoportban. Én javasoltam a tanfolyam szervezője felé, hogy bontsák szét a csoportot, mert nem lesz jó, ha a felettes és a beosztottak együtt vannak. A tanfolyam szervezője azt mondta, hogy a cégnél olyan jó a hangulat, hogy ezzel nem lesz gond.

A szerződésünkbe beleírtam, hogy a megbízó - a cég köteles
"Megfelelően tájékoztatja a résztvevőket a képzés(ek) céljáról, hogy a résztvevők ne érezzék kényszernek, kellemetlenségnek a képzést, tudják milyen céllal vesznek részt rajta."

"Tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a képzési program során a munkahelyi fegyelem alapnormái érvényesek."

Az első órán a vezérigazgató azt akarta, hogy a cég által kijelölt tananyag helyett inkább tanuljunk szaftos káromkodásokat. Jó 5 percig lovagolt a témán.

A második órára már be sem jött, a kiadott házifeladatkat meg sem csinálta. Innentől kezdve már csak egyszer jött be, de akkor teljes mértékben lefagyasztotta a jelenlévő beosztottjait, akik már az első óra után kifejezetten zavaró tényezőként nevezték meg a főnöküket.

A csoport többi tagjával is baj volt. Az egyik dolgozóról kiderült, hogy ADHD-s, képtelen csoporttagként működni, a harmadik pedig folyton passzivitásba vonult és inkább délelőtt, home office idő alatt akart magának saját négyszemközti órát.

Egy hónapig bírtam. Egy hónap után úgy döntöttem, hogy nem csinálom tovább. A tanfolyamszervező személynek írtam egy levelet, amiben részletesen leírtam, hogy azért nem kívánom folytatni a tanfolyamot, mert meglátásom szerint nincs értelme, lévén, hogy a vezérigazgató rögtön az első órán szaftos káromkodásokat kért tőlem, majd onnantól kezdve be sem járt, rossz példát mutatva ezzel a kollégáknak - pontosabban úgy írtam le, hogy a fejében mintha nem menne át, hogy vezetőként példát kellene mutatnia a dolgozók felé.

Továbbá leírtam a többi kollégával kapcsolatos gondot is, ami miatt meglátásom szerint a továbbiakban semmi értelme nincs csoportos céges tanfolyamot erőltetni, helyette inkább egyéni fejlesztésekre lenne szükség és elköszöntem.

Ezután a tanfolyam résztvevőinek írtam, hogy a tanfolyam addigi anyagát egy hétig el tudják érni, ha le akarják tölteni a netről és elköszöntem. Másnap éjjel jött egy email a vezérigazgatótól, hogy én őt egy harmadik fél előtt rossz színben tűntettem fel. Ekkor én visszaírtam neki, hogy én az illetőnek mint a tanfolyam kontakt személyének írtam le és csak neki küldtem el azokat a tényeket, amelyek miatt úgy döntöttem , hogy nem kívánom a cégnél folytatni az oktatást. Ezen levelem végére odaírtam, hogy egyértelmű, hogy az emailem megbánthatta a vezérigazgatót, ezért megkövetem és bocsánatot kérek az okozott sérelmekért. Erre a levelemre már nem jött válasz

Számíthatok-e Önök szerint becsületsértés miatt perre? Előre is köszönöm a válaszukat.

rigoz # 2019.02.06. 18:28

Tisztelt !

Szerintem a lerítak alapján felmerült igen a becsületsértés vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja, illetve emellett a garázdaság szabálysértése elkövetésének megalapozott gyanúja is.

Bár feljelentését megteheti - a becsületsértés vonatkozásában is - a rendőrségen, de a rendőrség köteles azt mérlegelés és érdemi vizsgálat nélkül áttenni, továbbítani az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz.

A becsületsértés vétsége vonatkozásában írtak kapcsán tett felvetéseire a következő választ adom.

1. A feljelentést az elkövetés helye szerinti bíróságon kell, illetve lehet megtenni.

A feljelentés - joghatályosan, érdemi elbírálást kiváltó módon - az elkövetéstől számított 30 napon belül, a sértettnek az elkövetők megbüntetésére irányuló kívánatát tartalmazva terjeszthető elő írásban (tértivevényes levélben, ügyfélfogadási időben a bíróság kezelőirodáján leadva, illetve az Ügyfélkapuval rendelkező fél által elektonikus úton is, emellett az ún. panasznapon jegyzőkönyvbe foglalás terhével előadható szóban is az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, valamint a lakóhelye, tartózkodási helye, illetve a), az írásba foglalt, papír alapú feljelentést tollal alá kell írnia és abban idézhető címét és nevét is fel kell tüntetnie, az Ügyfélkapuval rendelkezőnek elektronikus úton tett feljelentését elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével kell ellátnia, illetve az ún. Azonosításra Visszavezetett DokumentumHitelesítési Szolgáltatás (AVDH-szolgáltatás) igénybevételével hitelesítenie kell és fel kell tüntetni a feljelentésében idézhető címét és nevét is.

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy:

  • az elkövetők bűnösségét a sértettnek kell bizonyítania, neki kell elsődlegesen a bizonyítási eszközöket is rendelkezésre bocsátania, azonban a bíróság azok felkutatása végett nyomozást rendel(het) el -> az eljárás bűncselekmény hiányában vagy bizonyítottság hiányában való megszüntetése esetén a vádlottak esetleges költségét 30 napon belül meg kell téríteni
  • a vádlottak a kölcsönösen elkövetett becsületsértés, (könnyű testi sértés) miatt viszonvádat emelhetnek, azaz kérhetik az Ön megbüntetését, az általában Őket is megillető feljelentési jogon túlmenően, amire az eljárás során bármikor módjuk van
  • a bíróság személyes meghallgatást tart, ha az elkövetők ismertté válnak, amin meg kell jelennie személyesen
  • a tágyalásokon is személyesen ott kell lenine
  • akár a személyes meghallgatásról, akár bármely elsőfokú eljárásban tarott tárgyalásról elmarad, akkor az eljárást megszüntetik és a költségeket Ön viseli

A garázdaság szabálysértése vonatkozásában a feljelentést az elkövetés helye szerint területileg illetékes rendőrkapitányságon lehet megtenni szóban jegyzőkönyvezés terhével, avagy leadva írásba foglalva (papír alapon), tértivevényes levélben, illetve az Ügyfélkapuval rendelkező félnek az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet megtennie.

Szabálysértés elkövetése miatt fontos tudnia, hogy nincs helye az elkövető felelősségre vonásának és az eljárást meg kell szüntetni, ha az elkövetés, illetve az utolsó ilyen irányú eljárási cselekmény óta anélkül telt el 6 hónap, hogy az elkövető felelősségre vonásáról a rendőrség, a bíróság vagy az ügyészség intézkedett volna, avagy az elkövetés óta legalább 2 év eltelt.

  • papír alapon való benyújtás/jegyzőkönyveztetés esetén tollal aláírásával kell ellátnia és fel kell tüntetni benne idézhető címét és nevét
  • elektronikus úton benyújtás esetén elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével kell ellátnia, avagy az AVDH-szolgáltatással hitelesítenie kell azt és fel kell tüntetni benne nevét és idézhető címét

A feljelentéshez csatolni kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási eszközöket, lehetőség szerint meg kell jelölni továbbá az elkövetők nevét, idézhető címét, azaz az ismert személyi adataikat, részletesen elő kell adni továbbá, hogy pontosan ki, milyen magatartásával, mit és hol követett el (ez a büntetőfeljelentésre is igaz egyébként).

A szabálysértési eljárás illetékmentes és a sértett és a feljelentő számára költségmentes, mivel az hivatalból folyik (a feljelentő és a sértettet.

Kérheti egyébként személyes adatai - nevére is kiterjedően - zártan, az ügy más irataitól elkülönítetten történő kezelését, ami azzal jár, hogy azt többek közt az esetleges vádlottak/eljárás alá vont személyek, elkövetők nem ismerhetik meg.

Jó eséllyel indul amúgy, ha a felvételeken az inkriminált "káromkodások" is hallatszódnak.

Az ügyben polgári peres eljárást is indíthat, de kizárólag ügyvéddel.

A feljelentés megtételéhez és az ügybeli (sértettkénti? magánvádlókénti) képviseletéhez pedig igénybeveheti ügyvéd közreműködését.

Amennyiben vagyoni és jövedelmi helyezete, illetve személyi körülményei alapján az ügyvédi szolgáltatás piaci alapon való igénybevételére nincs módja - háztartásában az együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a kb. 114.000Ft-ot - akkor pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételének állam általi (költség)viseléses/előlegezéses formában való engedélyezését a lakóhelye/tarózkodási helye/munakhelye szerint területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztályától kérheti.

Eklog # 2019.02.06. 11:43

Tisztelt Jogi Fórum,
A következő esetre szeretnék jogi segítséget és állásfoglalást kérni, hogy mennyire érvényesíthető az alábbi esetekben a becsületsértés.
Budapest egyik óvodájával szemben lakunk. Az utcánknak ezen az oldalán tilos várakozni és megállni. Ezzel az óvodát látogató szülők nagy része nem törődik, motort járatva, autót elhagyva áll az úttest közepén, illetve a járdán olyan helyeken, ahol nem parkolhat. Többször bejelentést tettünk a közterület felügyeletnél, akik ugyan megjelennek néha, de el nem járnak a szabálytalankódokkal szemben.
Ennél fogva mi helyiek szoktuk megkérni az szabálytalankodókat, hogy álljanak el máshová, ahol parkolhatnak és állítsák le a folyamatosan járó motort.
Az elmúlt hetekben két esetben is rám támadtak verbálisan a szabálytalankodó szülők az utcán, amikor felvételt készítettem az autóról, hogy jelezhessem a megfelelő szerv felé, hogy a probléma továbbra is fennáll. Az egyik szülő az utcán mások és saját gyermeke füle hallatára ordítani kezdett velem, hogy "mi az anyámat képzelsz te kis köcsög, hogy fotózol". Az autóját videóra vettem épp így a felvételem is megvan erről. Egy másik alkalommal egy másik szülő kiordított nekem a kocsijából, miközben az utcán tartózkodtam, hogy "vegyél vibrátort te kis kurva és dugd fel magadnak". (Ezúton is elnézést kérek, a vulgaritás miatt) Erről nincs videófelvételem, de a párom ott volt és halotta.
Mindkettő közterületen történt így annak a ténye fennáll, hogy nyilvános helyen, mások előtt sértették meg a becsületemet. Mindezt úgy, hogy ráadásul szabálytalanul álltak az autójukkal és őket a részemről nem érte attrocitás.
A kérdésem két részből áll: rendőrségi feljelentést tehetek-e ellenük becsületsértését? Amennyiben nem, ez polgári peres eljárás esetén megáll egy biróság előtt?
Megtisztelő visszajelzésüket köszönöm!

ObudaFan # 2018.12.14. 11:38

Ha azt írta, hogy "féltik a szülők", ebből aligha vagy beazonosítható. De egyébként sem látom, hogy ez a becsület csorbítására objektíve alkalmas lenne.

Cane corso # 2018.12.14. 00:22

Tisztelt Szakértők.A mai napon az ovodában,feltettem egy kérdést az ovónőnek miszerint kisérhetők e a gyerekek a másnapi korcsolyázásra.Ennek a dolognak egy kis fejetlenség volt az előzménye az előző korcsolyázásnál.Nemleges választ kaptam amivel önmagában nem lett volna gond.Megkérdeztem miért baj az,hogy 1-2 szülő eljönne segíteni a gyerekeknek,öltözni,korcsolyát cipelni,ill.bemenni a pályára,hogy ne egymás alá,ill.egymás kezére csússzanak.A reakció ott és akkor az volt,h a többi gyereknek nem esik jól,hogyha egy két gyereknek ott az anyukája.Mire mondtam,hogy a múltkor sem volt ebből gond,és más apukája is felment.Amire azt a választ kaptam,mert neki ismerőse volt ott,nem tudták befolyásolni,és én bizony szeretnék felmenni segíteni.Erre hevesen torpantott a pedagógus és közölte,hogy rendben akkor többet senki nem megy.Én mondtam,hogy ez nem korrekt,és akkor inkább az én gyerekem nem megy de vigyék el a többit,és kérem vissza a pénzem amit erre szedtek be.Majd valótlant állítva az ovóda zárt csoportjában kiírta ez a pedagógus,hogy azért nem mennek a gyerekek másnak korcsolyázni,mert mert a szülők féltik a gyerekeket az eleséstől.Erről szó sem volt,és utána még a gyerekeket is ezzel lázította 5-6 évesekről beszélünk.Én ott a csoportban elmondtam mi volt a szándék,de gyakorlatilag olyan dolgok kerekedtek ki ebből,ami nem igaz,és nem felel meg a valóságnak.Gyakorlatilag alá ásta az ovónő a becsületemet.Sok szülő hisz nekem,de sokan csak fújnak,és már kígyót békát rám mondtak.Azt szeretném tudni,hogy tehetek e feljelentést becsületsértésből,ill. kérhetem e jogi uton,hogy az ovónő válallja fel,a valóságot,és nyilvánosan kérjen bocsánatot?A gyerekemnek még oda kéne járnia egy évet,de a szülők most fújnak az egész családra.Mikor az igazgatónőhöz akartunk menni,azt mondta neki erre nincs ideje,majd másnap reggel 8-kor munkaidőben fáradjon be a férjem,és még csak nem is az igazgatóval,csak a telephely vezetőjével beszéljük meg.Nem ez az első ilyen eset,de velünk szemben először fordul elő.Már tiltás alatt a szüreti bál,a farsang.Balhé volt az úszás körül is.Lefóliázták a torna szoba ablakát,hogy ne nézzenek be szülők stb.Mi vigyünk papírt meg sok egyebet a csoport pénzen felül,de ki vagyunk zárva mindenből és demoralizálják a szülőket.Olyan mintha egy börtönbe vinném a gyerekem,és most ez a lejáratás vitte prímet.Megfosztani egy csapatot,egy élménytől,egy hazugságsorozattal inkorrekt.És velem szemben sértő,amire hivatkoztak.!!??

ObudaFan # 2018.11.08. 15:22

Ha csak neki írtad meg, akkor valószínűleg csak a szabálysértését. De látni kellene a pontos szöveget.

Dr.Attika # 2018.10.18. 03:55

Nincs jogi relevanciája. Ha a zaklatás törvényi tényállásának megfelel akkor csak zaklatás.

Szomorú örökös # 2018.10.18. 03:46

Dr.Attika

alárendelt, beosztott, egyetemi hallgató nem követheti el elöljárója, főnöke, tanára ellen. csak fordítva működik.

Akkor annak mi a hivatalos szakmai megnevezése, amikor a diák zaklatja a tanárt folyamatosan, mert esetleg nagyon tetszik neki és - akár szexuálisan is - össze akar jönni vele, de a tanár direkt igyekszik távol tartani magától a hallgatót, mert tudja, hogy ezért elbocsájtják a munkahelyéről? Ott szó nincs szerintem hatalommal való visszaélésről, de mégis valahogy az én szememben ez is szexuális zaklatásnak tűnik, de lehet, hogy tévedek.

Dr.Attika # 2018.10.17. 17:27

Az un. szexuális zaklatás nem szexuális bűncselekmény. Az hatalmi helyzettel visszaélés. Ebből kifolyólag alárendelt, beosztott, egyetemi hallgató nem követheti el elöljárója, főnöke, tanára ellen. csak fordítva működik.

paxia # 2018.10.17. 13:28

lilith :. beszédes nicknév. Témába vág.

lilith_ # 2018.09.09. 17:50

Sziasztok.
Pár éve felvettek egyetemre, ahol az egyik tanáromnak megtetszettem. Amikor találkozni hívott, nemet mondtam, emiatt nem enged tanulni. Nem enged vizsgázni és a többi oktatót is rábeszélte, hogy tiltsanak le. Az érdeklődését elfogadtam úgy, hogy megírtam neki levélben, amiről azt hazudja, hogy szexuálisan zaklatom és bizonyítékként használja ellenem, pedig csak az érdeklődésére válaszoltam. Nekem nagyon fontos a tanulás, mert kizárólag ebben a szakmában szeretnék dolgozni. Ez az egyetlen egyetem. Mit tehetek?

Vadsuhanc # 2018.07.24. 13:08

30 napon belül jelentsd fel a főnöködet név szerint és terjeszd elő a magánindítványodat. A feljelentésben barátodat nevezd meg tanúként, de azért nem árt ha egyeztetsz vele, hogy hajlandó-e elmondani a hatóság előtt is azt amit neked mondott, mert ennek hiányában elég nehéz lesz bizonyítanod a történteket. Aztán várd meg mit dönt a bíróság.

Vagy odaállsz a főnököd elé és elmondod neki, hogy máskor ne mondjon ilyen dolgot rólad. Persze ekkor is el kell mondanod, hogy kitől tudod az egészet.

Sok sikert.

drbjozsef # 2018.07.24. 13:01

Megkéred, hogy ne mondja.

ricsilus # 2018.07.24. 12:46

Magánindítvány ilyesmi ... Ilyet nem mondhat még viccből sem úgy gondolom .