Csalás, sikkasztás


ZZ24 # 2023.02.22. 01:09

Egy fontos kérdés:

Ha a rendőrségi leirat szerint a T-homenak van joga polgári jogi igényt érvényesíteni az ügyben, akkor én mit csináljak.

Ki téríti meg a káromat, ha bebizonyosodik, hogy én is a csalás áldozata vagyok és nem bűnsegéd?

A fizetési meghagyásos út még járható? Mi van, ha 2 szálon fut az ügy és a polgári vonalon előbb kéne felhasználni a hangfelvételt, ami viszont a rendőröket hátráltathatja?

ZZ24 # 2023.02.22. 01:06

Ugye, akkor jól sejtem, hogy irreálisan magas volt 2018 januárjában egy ekkora áruhitel. Ha bevonják az ügyintézőt ( a neve rajt a szerződésen), akkor remélem, hogy a saját bőrét mnteni akarja és feldobja a főkolompost.

A másik tény, hogy személyes adattal valü visstzaélést is megvalósítottak, mert a szerződés már készen várt mire beértem az ügyfélszolgálatra, de ezt bizoinyítani nem tudom, így ezt a részét el kell engedni.

Vadsuhanc # 2023.02.21. 16:26

Ezért lesz az ügyintéző is a csalásban gyanúsított.

ZZ24 # 2023.02.21. 16:06

Azt a mai napig nem értem, hogy hogyan lehetett közel 700.000 Ftos áruhitelt nullára kihozni egy előfizetésre, ezért nem is gondoltam, hogy cslás történik, mert akkoriban kb 200ezer volt a max amit egy előfizető nullásan ki tudott hozni.

ZZ24 # 2023.02.21. 16:00

Az mellettem szól, az igazság mellett, hogy a hangfelvételek a feljelentés alapjai, szinte minden állításomat igazolni fogják. A nyomozó azt mondta majd később kellenek.

És igen, most a legnagyobb gondom, hogy tisztázzam magam a csalás vádja alól. Sejtettem, hogy ez lesz, ilyen egy igazi balek, én fizetem ki a zechet a Telekomnál, nekik megtérül a káruk, eng meg az igaz csaló bevádol hamis váddal és akár bűnsegédként elővesznek. Pocsék érzem magam emiatt, mintha valami párhuzamos valóságyhow szereplője lennék.

Vadsuhanc # 2023.02.21. 15:52

Figyelembe fogják venni a teljesítést - önként akarod a kárt enyhíteni.

ZZ24 # 2023.02.21. 15:47

Ki is tartok, ez már rég nem a károm megtérüléséről szól. Az nem tudom mennyit nyom a latba, hogy a követeléskezelőnek fizettem már a részleteket, sőt most is fizetem.

Vadsuhanc # 2023.02.21. 14:18

így tisztában voltam vele, hogy fizetnem kell, tehát a csalás kivédhető a részemről,

Ez a baj, hogy nem fizettél. A csalás pedig - majdnem biztos vagyok benne -, hogy bűnsegédként - felelősségre is fognak vonni.

Ne legyen igaza, de én az elején mondtam. A látszat ellenére szurkolok neked, de ügyvéd nagyon kellene ( kellett volna ) a büntetőeljárás során. A hamis váddal nem kell most foglalkoznod az majd ráér később is. Most már tarts ki az igazságod mellett mert ebből már csak nagyobb baj lehet mint most van.

ZZ24 # 2023.02.21. 14:09

A mai nap volt a kihallgatás. Nagyon komolyan veszik az ügyet, felhívták. hamis vád eshetőségére is a figyelmet, illetve, hogy én is lehetek gyanúsított, mert a Telekom a károsult, így még polgári igényt sem érvényesíthetek, mert azt a Telekom érvényesíti az engedményezéssel. A magam részéről elmondtam, hogy tisztában voltam vele, ha az ismerős becsap, akkor a nyakamba szakad a bedőlt áruhitel, így tisztában voltam vele, hogy fizetnem kell, tehát a csalás kivédhető a részemről, de ehhez még be fogják kérni a telekomos ügyfélszolgálati felvételeket, ha megvannak 5 éven belül, mert ezeken részletfizetést kértem telekomtól. Ha ezt tisztázom a csalö ismerős hamis váddal így is bevádol. Ha esetleg nem lesz elég bizonyíték ellene, de kizárni se lehet a csalást a részéről akkor megállhat a hamis vád.? A rendőrségnek volt egy rabosítási típusa fotója az ismerősről, amit alá kellett írnom, hogy felismertem. A telefonról is vannak már adatok, de részketet nem közölt a nyomozó.

ZZ24 # 2023.02.15. 23:30

Majordomus, már találtam ügyvédet, lehet, hogy a keddi kihallgatást megvárjuk és utána adjuk be elektronikusan az FMH-t is.

ZZ24 # 2023.02.15. 23:29

osztap, köszönöm szépen a részletes felvilágosítást. Szerintem megállja a helyét, amit eredetileg javasoltál, hogy szóbeli szerződés megszegése történt és 2018. február 28-án az egész követelés vált esedékessé.

A szerződés semmisségét azért vetettem fel, mert a Telekomos részletfizetési szerződés alapján felvetődött:
"az Elõfizetõ ezen megállapodásból fakadó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató jóváhagyása nélkül harmadik személyre nem
ruházhatja át; a kedvezményesen vásárolt készülék a jelen megállapodásban megjelölt határozott ideig kizárólag a Szolgáltató
Elõfizetõi Kártyájával használható. A hálózati korlátozás feloldása a fent meghatározott idõ letelte után, kérhetõ a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatán;"

Majordomus # 2023.02.15. 21:05

Szerintem most kellene ügyvédhez fordulnod!

osztap # 2023.02.15. 20:39

ZZ24,

Konkrétan a Ptk. melyik § alapján gondolod, hogy a szóbeli szerződés semmis?

Ha valóbann semmis, akkor viszont szerintem nem kell aggódnod, mert Neked nem pénzkövetelésed van vele szemben, hanem "drónkövetelésed".
A Ptk. 6:112. § (1) és 6:113. § (1) sorrendet állít fel: érvénytelenség esetén természetben lehet visszatérítést követelni. Ott nem játszik az elévülés/elbirtoklás. HA az nem lehetséges, AKKOR a bíróság elrendeli a pénzbeli megtérítést. Mielőtt nem követelted a természetbeni visszatérítést, és bíróság nem mondta ki, hogy az lehetetlen, addig fel sem merül, hogy pénzbeli követelésed volna az ismerősöddel szemben a drón miatt.

Az elévüléses szabály ott lehet érdekes, ha követeled a drónon túli károdat a Ptk. 6:115. § szerint, pl. az ismerősöd nem fizetése miatt felmerült többletköltségeid. Ott szerintem van elévülés, de az a kár nem 2018 januárban keletkezett, hanem később, mindig amikor az adott költséged felmerült.

ZZ24 # 2023.02.15. 20:37

Arra akarok kilyukadni, hogy pl. 8 év után követelem vissza drónt és a telefont eredeti állapot helyreállítását kérve. Ő nem tudja ezt teljesíteni, így elrendeli a bíróság a gazdagodás pénzbeli megtérítését, de eltelt 8 év. Hivatkozhat e az 5 éves elévülésre, vagy az elévülési időn túl is köteles megtéríteni pénzben a jogalap nélküli gazdagodása értékét?

Szerintem, ha ugyanazokat a cuccokat vissza is tudná adni 8 év után az értékcsökkenés különbözetét szintén meg kéne térítenie.

ZZ24 # 2023.02.15. 19:25

Értem, és ha nem tudja visszaadni, akkor az elévülés hogyan számítódik? Az érvénytelenség miatt gondolom az érvénytelen szóbeli egyezség megkötésétől, azaz 2018. január 26-tól számítana, így a károkozás és a jogalap nélküli gazdagodás, valamint az elévülés kezdő napja január 26. , lenne, nem pedig február 28, mivel a február csak érvényes szóbeli szerződés esetén élne? És mivel nem tudná visszaadni a drónt, így a jogalap nélküli gazdagodást csak pénzben tudja visszafizetni, az viszont kötelmi követelés és 5 év alatt elévül. Vagy ilyenkor az elévülési időn túl is van opció, ha igaz az okfejtés?

osztap # 2023.02.15. 10:14

Elvileg tehát 10 évig vissza lehet követelni ezeket a cuccokat, ha semmis a szóbeli szerződés köztem a és a csaló között?

Szerintem igen. Csak az idő múlásával egyre nagyobb az ismerősöd ösztönzője, hogy természetben teljesítsen. Azaz vegyen valahol egy olyan telefont és drónt, amit Te évekkel ezelőtt vettél. Mivel a technológia gyorsan fejlődik, ezek az eszközök gyorsan avulnak, és fillérekért megkapja. Aztán Te jössz az igényeddel, ő meg azt mondja, hogy kérlek szépen, itt van az eszköz, menjél Isten hírével.

ZZ24 # 2023.02.15. 04:06

Még egyszer nekifutva:

Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy az ismerőssel kötött szóbeli megállapodás érvénytelen, akkor a szóbeli szerződés semmis, ebből fakadóan érvénytelen, így az eredeti állapot helyreállítását lehet kérni.

Itt jön be az, hogy ha a dolog tulajdonjogát követelem vissza itt az elévülés nem játszik, mivel a tulajdoni igények elévülhetetlenek, azoknak csak az elbirtoklás szab korlátot, ami ingóság vonatkozásában 10 év.

Mivel az ismerős nem fogja tudni az eredeti állapotot helyreállítani: ezért:

"(1) Ha a szerződés nem nyilvánítható érvényessé, és a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, a bíróság elrendeli az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítését. Ezt a jogkövetkezményt alkalmazhatja a bíróság abban az esetben is, ha az eredeti állapot helyreállítása valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti. "

ZZ24 # 2023.02.15. 00:36

Jav:

"Mivel a tulajdoni igények elévülésének az új Ptk szerint csak az elévülés és az elbirtokás szab határt "

javítva:

a tulajdoni igények elévülésének az új Ptk szerint csak az elévülés szab határt " -------------------------------------------------------------------
  • Akkor helyesen

a tulajdoni igények elévülésének csak az elbirtoklás szab határt

ZZ24 # 2023.02.15. 00:34

"Mivel a tulajdoni igények elévülésének az új Ptk szerint csak az elévülés és az elbirtokás szab határt "

javítva:

a tulajdoni igények elévülésének az új Ptk szerint csak az elévülés szab határt

ZZ24 # 2023.02.15. 00:31

osztap, lenne egy kérdésem, mivel utánaolvastam a témának amit írtál és találtam egy nagyon jó jegyzetet ezzel kapcsolatban:

http://real.mtak.hu/…jk1402_1.pdf

Ebből kimásolok egy idevágó részt:

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY17 Az új Ptk. idézett rendelkezésében megfogalmazott elvet a Legfelsõbb Bíróság a régi Ptk. alkalmazásában is irányadónak mondta kiaz 1/2010. (VI. 28.) PK. vélemény 4. pontjában.18 A kamat és a használati díj elszámolásával kapcsolatban a Legfelsõbb Bíróság Polgári Kollégiuma által az 1/2010. (VI. 28.) PK véle-mény 9. és 10. pontjaiban adott iránymutatás álláspontom szerint az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben is irányadónak tekinthetõ.[6:108. §(1) bekezdés második mondat]. Mivel ez azidõbeli lehetõség a restitutiós igények eltérõ jogi jelle-gébõl (a dologszolgáltatás visszatérítésére vonatkozóigény el nem évülõ tulajdoni igény, amelynek csak azelbirtoklás szab gátat; a pénzszolgáltatás visszatéríté-se iránti igény viszont elévülõ kötelmi pénzkövetelés)következõen különbözõ, a visszatérítés kölcsönössé-géhez a törvénynek kivételt kellett tennie a fõszabályalól annak kimondásával, hogy: a visszatérítési köte-lezettség az elévülési vagy az elbirtoklási idõ elteltétõlfüggetlenül terheli az eredeti állapot helyreállításátkérõ felet [6:112. §(1) bekezdés második mondat].17Az eredeti állapot helyreállítása során is megjelenik ajogalap nélküli gazdagodás elve,vagyis az a követel-mény, hogy a bíróság ennek során gondoskodjon aszolgáltatások eredeti értékegyensúlyának a fenntar-tásáról, megakadályozva ezzel bármelyik fél jogalapnélküli gazdagodását [6:112. §(2) bekezdés].

A kérdésem a következő:

Ha ez a szóbeli szerződés semmis, ezáltal érvénytelen, akkor a megkötése időpontjától semmis és ez alapján joghatás kiváltásra nem képes. Ennélfogva az eredeti állapot helyreállítása kérhető. Mivel a tulajdoni igények elévülésének az új Ptk szerint csak az elévülés és az elbirtokás szab határt, ebben az esetben dolog tulajdonának visszaköveteléséről lenne szó, aminek az elbirtoklás szab határt, ami ingóság eseteén 10 év. A Kérdés tehát így szól, ha a szerződés semmis és követelem a drón és a telefon visszaszolgáltatáását, akkor a 10 éves elbirtoklási idő számít, mert dolog tulajdonát követelem vissza semmis szerződés alapján, és ez nem kötelmi igény, ami 5 év alatt elévülne. Elvileg tehát 10 évig vissza lehet követelni ezeket a cuccokat, ha semmis a szóbeli szerződés köztem a és a csaló között?

ZZ24 # 2023.02.15. 00:20

jav: jövő

ZZ24 # 2023.02.15. 00:19

Megjött az idézés, jüvő kedden kell mennem kihallgatásra tanúként.

ZZ24 # 2023.02.09. 04:40

Ettől a zavaros, bonyolult ügytől még egy rutinos ügyvéd is dob egy hátast, de hát nem lehet minden egyszerű.

Majordomus # 2023.02.08. 21:24

Ajánlott is ügyvédre bízni.

ZZ24 # 2023.02.08. 13:50

Amúgy az FMH val lehet, hogy ügyvédet bízok meg, mert ő elektronikusan adja be, ha jól tudom és az ellentmondás miatt per lesz, így eleve szükség lesz rá a kereset miatt is