Jogi segítségkérés


eutektikum # 2019.06.13. 07:36

Krisz-_- 2019.06.12. 17:14

„nem hiszem el,hogy ilyet legálisan megtehetnek az országban”

Óh, dehogynem, pár éve –némi potya extra profit reményében- a TIGÁZ rágalmazott meg tömegeket gázlopással, fittyet hányva a jogszabályok előírásaira, parlamenti interpellációk, újságcikkek és tüntetések , illetve az első ítéletek és az ügyészség fellépése után voltak csak felhagyni a jogsértő, sunyi, arrogáns, gerinctelen gyakorlattal.

Erről bővebben itt olvashat.

https://www.jogiforum.hu/forum/20/30364

Teendők:

  • Éljen a fellebbezés lehetőségével, vitassa a szakvélemény megállapítását, különös tekintettel az elfogult szakértőre.
  • Keresse meg Dr. Kalocsai Gábor ügyvédet, aki Dr. Kago néven több bejegyzést is tett a fórumon.
  • Olvassa el az energetikai ügyvéd hozzászólásait.

Írjon panaszlevelet a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának.

  • Forduljon a sajtóhoz.
  • Forduljon bírósághoz.

„nem hiszem el,hogy ilyet legálisan megtehetnek az országban” –írja.

Okulásként olvassa el lenyúlás természetrajzát ma, Magyarországon.

Recept és tanmese az extraprofitról

"Mert vétkesek közt cinkos aki néma!"

Természetesen ezt a kicsit receptet, kicsit tanmesét ma, kishazánkban már nem lehet alkalmazni, Hofi Gézát idézve az csak "Attikában" vezethetett sikerre.

Éppen ezért, ha bárki valamilyen hasonlóságot vél felfedezni az itt leírtak és a mai viszonyok között az csak a véletlen műve, attól a szerző elhatárolódik, azért felelősséget nem vállal.

Hozzávalók:

1 db multinacionális szolgáltató

2 fő garantált bérminimumon foglalkoztatott, multinacionális szolgáltatónál alkalmazásban álló gázszerelő

1 fő jogkövető, minimálbéren foglalkoztatott, érdekérvényesítő képességgel nem rendelkező, jóhiszemű, becsületes fogyasztó (ezen belül jó, ha özvegy, árva, idős, vagy más okból elesett)

1 fő, a szolgáltatóval tartós megbízási szerződéses kapcsolatban álló igazságügyi szakértő

1 fő (a szabályozó hatóságnál dolgozó) kormánytisztviselő

1 db. joghatás kiváltására (hiteles mérésre) alkalmatlan polarizációs fólia

1 csipet rágalmazás

1 csipet becsületsértés

1 csipet jó hírnévhez való jogtól való megfosztás

1 kávéskanál átverés

1 csapott evőkanál megvezetés

Elkészítési javaslat:

Ajánljon fel minden gázszerelőnek a garantált bérminimumon felül, fejenként és darabonként kb. 30.000 Ft-ot, ha a munkájuk során hibás mérőt találnak.

Hívja fel a figyelmüket arra, hogy amennyiben a gyanújuk nem igazolódik be annak csupán annyi következménye lesz, hogy nem kapják meg a beígért 30.000 Ft./fő/db. sikerdíjat (prémiumot).
Küldje el a multinacionális szolgáltatónál alkalmazásban álló gázszerelőket a jogkövető, minimálbéren foglalkoztatott, érdekérvényesítő képességgel nem rendelkező, jóhiszemű, becsületes fogyasztóhoz mérőcsere végrehajtása céljából.

Ezt követően semmi teendője nincs beindul az autómatika és dolog megy a maga útján imígyen:
A gázszerelők szokásuknak megfelelően nem igazolják majd magukat az előírt módon (mit nekünk erre vonatkozó kógens szabályozás, kicsire nem adunk, különben is a főnök megmondta, hogy az energia hivatal úgysem szankcionál bennünket, minden le van zsírozva.)

Ezt követően a jóhiszemű, ellenőrzés alá vont fogyasztót valamilyen ürüggyel eltávolítják a helyszínről: zárja el a tűzhelyet, konvektort, bojlert, hozza ki a tervrajzokat, kísérje ki az egyik szerelőt a kocsihoz, mert az fél a kutyától stb.

A szerelő a helyzetnek és az aznapi kedvének megfelelően szabadon választ és lőn csoda, mire a fogyasztó visszaérkezik már le is van szerelve a gázóra, rajta karcolások, esetleg benyomódások, a plomba (ólomzár) stb. sérült. (Szintén szabadon választható.)

(Az, hogy a jogszabály melléklete szerint az ügyfelet nem lett volna szabad elküldeni a helyszínről a szolgáltató képviselőit nem érdekli, általában úgy vannak azzal a fránya jogszabályokkal, hogy azokkal nem érdemes foglalkozni, mert ha betartanák, akkor nem ütné a markukat 30 ropogós ezres  )

A szerelők jegyzőkönyvet vesznek fel, aminek a tárgya: szabálytalan gázvételezés. Tehát nem gyanúról van szó, hanem mindezt már tényként rögzítik.

Szuper. Sínen vagyunk. A fogyasztó meggyanúsítva. Az elfehéredik....

A fogyasztót természetesen nem oktatják ki a jogaira, az esetleges következményekre, az ezt követő eljárás menetére, nem közlik, hogy joga van az állítást írásban vitatni, joga van a valótlan adatokat tartalmazó jegyzőkönyvet nem aláírni, joga van a szolgáltató, mint ellenérdekű fél által fizetett és így azzal pozitív módon elfogult szakértő megállapításait magára nézve kötelezően nem elismerni, joga van a szabályozó hatósághoz, vagy akár bírósághoz fordulni.

Hogyisne. Még elesünk ettől a kis fizetés kiegészítéstől. A gyerek is nyaggat, az asszony is követelőzik. A muszáj nagy úr, egy kis svindli belefér. Megérdemli, ha hagyja magát.

Sőt a fogyasztót álszent módon nyugtatgatják. Nem lesz itt semmi baj. Ez csak olyan formalitás. Itt tessék aláírni. Közben dörzsölik a tenyerüket.
Bejött, rövidesen dől a lé.

Ha a sajtó képviselője, holmi fogyasztóvédelmi műsorban rákérdez, akkor a szolgáltató szóvivője majd arcátlanul azt válaszolja: Az interneten, a honlapunkon minden rajta van, különben is a fogyasztók felelőtlenek. Ja, hogy az internet penetráció még nem 100%-os az minket nem érdekel.
Tessék haladni a korral! A 60-70-80 éves, az éppen csakhogy tengődő, önhibáján kívüli munkanélküli és a csak 8 osztályt végzett is vegyen már magának legalább egy laptopot és nézegesse azt a honlapot! - Mondja a jólfizetett és ezen áldozatoktól beszedett kötbérből jól premizált, luxus körülmények között élő szóvivő.

Majd dobozolás. Irány a raktár.

Persze, hogy a szolgáltatóé. Kié másé? Ja, hogy az ellenérdekű fél? Na és? Nálunk kérem van minőségbiztosítás, vannak szakmai protokollok. Mi a törvény szellemében járunk el. Mi elintéztük a jogalkotóknál, hogy olyan jogszabály és olyan üzletszabályzat kerüljön elfogadásra ami a mi érdekeinket védi.

Tessék? Hogy lennének ügyféljogok is? Az meg mi? Na ne izéljenek itt kérem! Nekünk teljesíteni kell a tervet. Ha lehet határidő előtt. Hogyan lesz profit, pláne extraprofit, ha nem így?

Ezt követően vedd a szolgáltatóval tartós megbízási jogviszonyban álló igazságügyi szakértőt.

Bízd meg a vizsgálattal!

Ő is tudja a dolgát. Ha nem talál semmit ugrott a megbízás.

És nem csak most, hanem végleg. Persze úgy, hogy a gázszerelők már előkészítették a talajt könnyebb. Ugyan nem az igazi, de majd hablatyolunk valamit. Csórikám úgysem érti.

Végső esetben ráteszem a joghatás kiváltására (hiteles mérésre) alkalmatlan polarizációs fóliát. Naná, hogy mágneses lesz. A Földön minden vas mágneses. Márpedig a gázóra vasból van. Hurrá, készülhet a szakvélemény.

Mi van? Hogy a fogyasztót nem vontuk be a szakértő kiválasztásába? Ugyan már, ne tessék kicsinyeskedni. Hát mi a fogyasztó érdekeit néztük. Azért választottuk pont ezt a szakértőt, hogy ne kelljen a fogyasztónak annyit utazni. Hát hogy gondol olyat, hogy azért Őt, mert Ő eddig mindig a javunkra szakértett? Huss, még a gondolatát is gyorsan felejtse el!

Ha a fogyasztó nem jön el? Miénk a pálya. Úgy ráhúzzuk a vizes lepedőt, úgy, hogy arról koldul.

(És ez nem vicc, majd ráterheljük a házára, végrehajtunk, kilakoltatunk és mehet amerre lát. Mehet koldulni.

A lényeg, hogy a tőkés számára megvan az extraprofit, amiből nekünk is csurran, cseppen. De itt még nem tartunk.)

A teljesen "szabályos, aggálytalan" szakvélemény tehát elkészült.

Kötbér ki.

A szolgáltató Örül. Nyert több, mint félmillió Forintot. Ebből lök egy kicsit a szerelőknek, egy kicsit a szakértőnek, a többi marad a multi tulajdonosainak. És persze kapnak a fejesek is. Ez az igazi biznisz.

Ha valaki akadékoskodik? Porszem kerül a gépezetbe? Nem baj. Megkenjük. És már forog is tovább.
A fogyasztó elkeseredett. Világ életében törvénytisztelő polgár volt, nem keresett sokat, de szerényen eléldegélt belőle. Nem volt nagy vagyona, csak a házacskája, meg a becsülete. Na ez utóbbit jól elvette tőle a profitéhes szolgáltató.
Reklamál. Lerázzák.

Személyesen bemegy. Úgy beszélnek vele, mint a kutyával. Az orra alá dörzsölik, hogy lopott! Pedig nem, csak csőbehúzták. Módszeresen. Ki van ez találva.

Lehet, hogy nem is a lányok futtatása és a kábítószer kereskedelem az igazi szervezett bűnözés? Tényleg, a TV-ben már volt róla szó, hogy van fehér galléros is. Lehet, hogy ez az? - Tűnődik emberünk.

Kétségbeesik. Internetre fel. Rájön, hogy nincs egyedül. Sőt! Olvas, olvas és olvas. Kirajzolódik a koncepció. Még emlékszik a Rajk perre. Meg látta a Tanú c. filmet is. Mintha ott is elve az lett volna a koncepció, hogy úgyis elítélik. Jobb, ha saját maga vallja be! De ha nem, hát nem, a végeredmény ugyanaz –rémlik fel előtte Virág elvtárs alakja.
Ügyvéd kellene. - Tanácsolják neki. Érdeklődik. Az is nagyon sokba kerül, annyi pénze nincs. De ha lenne is. A siker így sem garantált.

Beadványt ír.

A fogyasztók védelmére létrehozott hatóság lerázza. Esetleg átteszi.

Egy másik hivatalhoz. Neki ugyanis nincs hatásköre. Az meg mi? Hát nem azért vannak, hogy Őt megvédjék? De igen, csak az túl macerás. Végül is a fizetést akkor is megkapják, ha semmit nem csinálnak és akkor is ha vizsgálnak, bírságolnak, marasztalnak. De az konfliktussal jár. Még leszólnak fentről, hogy mit izgágáskodunk. Jobb a békesség. Áttesszük.
Kiderül, hogy a gyakorlatban a másik hatóság jobb esetben fél év múlva dönt.

Van itt is ésszerű ügyintézési idő, de a panaszos sok, a tisztviselő kevés. Ja, hogyha végre bírságolnának, és marasztalnák a szolgáltatót akkor kevesebb lenne a panaszos és tudnák tartani a határidőt? Azt nem lehet. Mondják valami paktum van a háttérben. Volt ugyan egy kolléga aki próbálkozott, de azt rövid úton kicsinálták. Jobb a békesség. Ez egy nyugdíjas állás. Csak nem kilógni a sorból.

Közben emberünket (vagy asszonyunkat) a szolgáltató felszólításokkal bombázza, gázelzárással fenyegeti. De mi lesz akkor az ágyban fekvő párjával? Megfagynak.

Nézi a tévét és elképed. A hivatal szóvivője azt nyilatkozza, hogy a szolgáltatónak joga van mindenkit következmények nélkül meggyanúsítani, sem a hivatal, sem más hatóság nem szankcionálja a szolgáltatót azért, mert tömegeknek a becsületét lopja meg. Igaz ugyan, hogy emlékei szerint a Polgári Törvénykönyv védi az Ő becsületét és jó hírnevét is, de úgy tűnik, hogy ez csak írott malaszt.

Pedig ha csak egy kis szelet csokit is elvisz valaki a boltból azért már büntetés jár. Pláne, ha mindez egy multi bevásárlóközpontban történik.
Neki a becsületét lopták meg. Érdekes ezek szerint ezért nem jár semmi.

Nem érti. A TV azt mondta, hogy azért veszünk fel IMF hitelt, mert nem tudják fizetni a bevételekből a tisztviselők bérét. Eddig ez rendben is volna, de miért fizetjük Őket, ha nem tesznek semmit, ha nem végzik el a feladatukat? –mélázik szegény becsapott. Vagy a fogyasztóvédelem nem is azt jelenti, hogy a fogyasztók érdekeit kell védeni? A feje tetejére állt ez a világ.

Nem járna mindenki jobban, ha a fogyasztóvédelmi dolgozókat inkább a szolgáltató fizetné? –elmélkedik tovább károsultunk.
Ez neki már magas.

Jobb lenne meghalni. Akkor talán már nem tudnának róla több bőrt lehúzni, nem rágalmaznák meg, nem vernék át, nem csapnák be, nem károsítanák meg, nem rúgnának bele, nem aláznák meg.
Ki is nyitná a gázcsapot, de időközben a szolgáltató elzárta a gázt.

Nem baj, legfeljebb megfagynak. Csöndben, együtt. Úgy, ahogyan megöregedtek. A multi meg hajhássza az extraprofitot.

Mielőtt végleg megdermed azért eszébe jut egy verssor. Oly korban éltem én e Földön, mikor az ember úgy elaljasult....

Milyen igaz. És nem csak akkor amikor írták, hanem ma is, csak egy kicsit másképp.
Két hét múlva találtak rájuk a szomszédok. Temetésükről később intézkednek.

A sajtó nagy felhajtást csinált, az ügyészség vizsgálatot indított. De már késő.

Pár nap múlva az is kiderült, hogy ezen az estén a szolgáltató zenés prémiumosztó ünnepséget és nyereségrészesedést tartott.

Persze külön a pórnépnek és külön a fejeseknek.
A pórnép kap vacsorát. Megérdemelték, hagy éljenek. A menü marhapörkölt nokedlivel. Valaki a kis hasast is csapra veri. Gázszerelőnk arcáról csak úgy csöpög a pörköltszaft.

A fejeseknél vannak lányok, folyik a pezsgő, lehet csobbanni a jakuzziban.

A tömegben felvillan néhány politikus arca és természetesen jelen vannak a hivataltól is. Egyesek látni vélik, amikor egy nokiás doboz gazdát cserél.

A szélső asztalnál, két pohár whisky között megszületik a döntés. Holnap be is jelentik.
Megváltoztatják a szlogent. Mindjárt kettő is lesz.

Az egyik: Szenvedélyünk a rágalmazás.

A másik: Forduljon hozzánk bizalommal, válasszon minket, mi garantáltan jól befűtünk Önnek!
Lassan szedelőzködnek. Elönti Őket az érzés: Ez jó mulatság, férfimunka volt!

Holnap újra kezdjük.

Forrás: https://www.jogiforum.hu/…31/24269.1.0

Krisz-_- # 2019.06.12. 15:14

Üdvözletem!

Segítségért fordulok a tisztelt fórumozókhoz,ugyanis nem hiszem el,hogy ilyet legálisan megtehetnek az országban.
Történt,hogy lakásfelújításunk után a kedves ELMŰ lecserélte a régi óránkat digitálisra.
A szaki aki először jött ránézésre megállapította,hogy a régi óránk buherálva volt,mert hogy a plombáról leszedték a fóliát(amit egy óraleolvasó szedett le anno,mert hogy nem látta a fóliától a plombaszámot)és ő nem cserélheti le egyedül majd kiküldenek két embert akik elviszik bevizsgálni a régi órát és felrakják az újat.
Két hét elteltével ki is jött péntek este a két ember,akik megjegyezték(a festés miatt kicsit festékes lett az óra)hogy látják átélt egy-két dolgot már ez az óra,elkél már a csere de nem kell aggódnunk,valószínűleg a munkálatok közben esztétikai sérülést szenvedett a villanyóra,de nem látnak a plombákon sérülést.
Leszedték,fotózgattak, majd felrakták az újat és elmentek.Előszőr jött egy levél hogy xy napon reggel 8-kor megtörténik a vizsgálat amelyen én is részt vehetek.Ezt a munkahelyem miatt visszautasítottam mert nem tudtam szabadnapot kivenni.
Most jön a fekete leves!Ugyanis utána jött egy szakértési jegyzőkönyv levél formájában az ELMŰtől egy 300000ft-os kötbérrel együtt,hogy én megbuheráltam az órát! Megrongáltam a pecsétet,kilazítottam a fedél csavarokat és kísérletet tettem a számláló mutatójának visszatekerésére.A fogyasztás mérését a feszültség megbontásával akadályoztam és tetszés szerint ki illetve be kapcsolhattam a fogyasztó mérését.Plusz a zárópecsétek se biztos,hogy eredetiek de ez még további vizsgálatot igényel. MI VAN?
Az életbe nem értettem soha az elektromossághoz,nem hogy ilyen elvetemült dologhoz. Köpni nyelni nem tudok,az ügyfélszolgálat hencegve annyit mondott ami a levél végén is van,hogy 8 napom van fellebbezni vagy jogerőssé válik.Mi tudok tenni ez esetben? soha nem loptam az áramot,mindig be volt fizetve minden rendesen. Kb az elmúlt 10-15évre visszamenőleg minden számlám meg van.Mi tudok tenni az ügy érdekében? Azt elismerem,hogy kívül megsérülhetett a mérő (karcok festéknyomok stb.) Elnézést,ha esetleg zavarodottan írtam valamit,de egyszerűen nem térek magamhoz.Értetlenül állok a dolog előtt.

Válaszukat,segítségüket előre is köszönöm.
Tisztelettel Krisztián

sortie # 2019.06.11. 06:07

Igen, forduljanak ügyvédhez.

Ak13 # 2019.06.07. 07:32

Üdvözlöm
A kérdésem az lenne hogy mamám meghalt par éve (áttérés rákos volt )
A nagynénémmel élt de én és édesanyám vigyázzunk rá ,mindig átjátrunk hozzájuk
Arrol volt szó hogy en es testvérem kapjuk az ingatlant ha a nagynéném ne adj isten meghal
Mamám halála utan edasanyam ajándékozás címen nénémnek adta használatra a lakást ,azzal a feltétellel hogy mi örököljük testveremmel
Hozza teszem sem állása sem nyugdíja nincs igy kiadta es meg pénzt is kért apámtól
Most felmerült hogy megvennénk a lakást es eltartási szerződéssel nénémről gondoskodnánk
De a földhivatali papírt kikérve láttuk hogy mar idegeneknek van tulajdoni joga a lakáson
Igy az ajándékozott lakás amit örökölni kellett volna és az ajándékozás feltétele volt már más néven van
Ilyen esetben lehet valamit tenni

A választ előre is Köszönöm

medi223 # 2019.05.23. 16:15

Üdv!
Lenne egy kérdésem. Múltévben elkezdtem egy fizetős okj-t. De nem volt pénzem kifizetni. Ezután már nem is jártam. Bőven átléptem a megengedett hiányzások számát. Gondoltam le van tudva. Addig be volt fizetve ameddig jártam. Most viszont kaptam egy emailt hogy ha nem fizetek akkor átadják az ügyvédjüknek az ügyet. Jogosan akarnak beperelni? Vagy ha már megszegtem a hiányzásról szóló paragrafust alaptalanul keresik rajtam a pénzt?

anonima # 2019.05.23. 08:56

Szervusztok,jó napot! 2010 környékén már voltam eze3n az oldalon, és 201-ben rendőrség,adatvédelni,GVH és itteni rendőrszázados úr segítségével feljelentettük sokan a ingatlanb azár.com és ingatladepo.com-t,mert nem lehetett a hírdetés letörölni. Majd kifizettem a neki járó 4800.- Ft-t, és nem történt semmi, majd mindenfelé leveleztem, feljelentettem,mert megfenyegetett a ofsor cég tulajdonosa,mert ez az volt, a Veltimo néven ismertté vált sokunk ,nagyon sokunk által. Főhadnagy ur azt irta milliomszor,hog ayne próbáljuk kifizetni ennek a bőnözőnek a ppénzt,mert nem szabad. Abba is maradt a téma De Péterfalvi Attilqa akkori ombutzmann megbüntette a hirdetést adüt 10.mFt-ra. Most, tavaly elkezdett ismét előkerülni a témas közjegyzőn kerestül, és még mindig tart. Most már uzsorási kamattal probál behajtatni rajtam e-oldalon keresztül 4.800.000 Ft-t. Vágreehajtünál voltam tegnap, és a megirta a levelet a közjegyzőnek Sárrbogárdsra, mert lakóhelyükhöz közel van, nem az enyémhez, hog ytisztázza és vaívítsa át nevezett személy kérését, mert ugyanis jegybanki alapkamattal kell számolni a tényleg tételt, amit már befizettem 147.300 Ft-t én marha és járulékotat, tehát 225.000- Ft-t. Ennyi Ettől tovább nem megyek el és ezt is vissza fogom perelni büntető jogásszal a bíróságon, de elébb megvárjuk a közjegyző állásfoglalását és ha nem kedvező,akkor huss a bíróság. Na ehhez mit szóltok?

ali81 # 2019.05.18. 05:46

Üdv!

Értetlenül állunk az ügyünkben. Röviden az a lényeg, hogy csak csok igénylés 3 gyermek után, nagy nehezen befogadás, értékbecslő és vártunk. A banktól kaptunk egy hiánypótlásra felszólító levelet, melyben kérték, hogy statikus szakvéleménnyel támasszuk alá a lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot. Ennek eleget téve, örömmel vittük a pozitív szakvéleményt. 2 nap múlva érdeklődésemre az ügyintézőnk elmondta, hogy el fogják utasítani, egy hiányzó ereszcsatorna és az alatta hiányzó vízelvezető betonozás hiánya miatt. Azért, mert a szakvélemény hiába pozitív, ha a szakértő leírta azt, hogy a beköltözéssel egyidejűleg ezeket az állagmegóvási munkákat el kell végezni. Erre felhívtam a szakértőt, mire átfogalmazta ezt a mondatot arra, hogy a beköltözés után célszerű elvégezni, az épület állékonyságát nem befolyásolja. Azonnal továbbítottam az ügyintézőnknek, csatoltam mellé az a hatályos ide vonatkozó jogszabályt, miszerint statikus szakvélemény megléte után a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet erre hivatkozva. Mivel nekünk a bank egyértelműen ezt a feltételt szabta, feltételeztük, hogy a repedések miatt kérik. Most az ügyintézőnk elküldte a kérelmünket(nem tudom hová) csatolta az általam kivesézett jogszabályt, melyre ők is hivatkoztak, és most várunk megint.

Mire számíthatunk?

A Huawei mobilomról küldve

Nyugi54 # 2019.05.17. 14:15

Tisztelt fórumozók! Az alábbi zavaros ügyben szeretnék segítséget kérni. Az exem egy 2010-es bírói végzésre hivatkozva behajtást kért másfél millió forint értékben, elmaradt gyerektartás behajtása címszóval. A tények: a 2010-es per után volt egy másik, amiből egyértelműen kiderült, hogy elmaradásom tizennyolc ezer forint, amit megfizettem. Ezt követően megállapodtunk tizenegyezer forintos havi gyerek-tartásdíjban. Ezzel egy időben azonnal letiltatta a fizetésemből. A munkaadó levont tőlem a jelzettől lényegesen magasabb, a legtöbb esetben a fizetésem 50%át, mert szerinte elvoltam maradva. Hiába vittem bírói végzést... A munkahely megszűnt 2013 december közepén, és a utolsó havi fizetést meg sem kaptam. Mint 2014-ben kiderült az exem, nem kapott, illetve csak párszor kapott gyerektartás pénzt. Ez alapján munkaügyi pert kezdeményeztem, amit a feltárt bizonyítékok alapján megnyertem. De az összeg behajthatatlan. Fontos tudni, hogy a gyerek aki után fizetni kellett, 2012 ben még elkezdte az iskolát, de 2013-ban már nem járt, hiszen 8 tárgyból állt bukásra, és a hiányzásai is meghaladták a megengedettet. Mindezek ellenére akarja behajtatni a fent jelzett összeget az exem! Egyszerűen nem értem, neki hogy jött ki ez az összeg? A bírósághoz küldtem egy megszüntető határozati kérelet,amit megküldött az exemnek. Erre "természetesen" nem reagált, ezért a bíróság elutasította a kérelmem! Itt állt le az agyam! Már nem tudok gondolkodni, és megrendült a bizalmam is. Ezért kérek segítséget, ha valaki tud esetleg segíteni... Nem kapcsolódik szervesen ehhez, de mivel nem vagyok jogász, ezért megemlítem, hogy két kiskoru gyerek után jelenleg is fizetek húszezer forintot, amit a nyugdíjamból vonnak le, ezt terhelte meg a végrehajtó további harminchatezer forinttal, ami már a puszta létemet is fenyegeti, hiszen meghaladja az 50%ot is. Továbbá két gyereket tartok el. Az idősebb középsúlyos mentális retardációban szenved a fiatalabb kiskorú, de mindkettő nappali tagozatos tanuló. Apjuk nem fizet gyerektartást, és behajthatatlan. Ezenfelül az életünk újrakezdéséhez kölcsönt vettünk fel, ami havonta harminckilenc ezer forintos törlesztést jelent. Kérdezem, mit tegyek? Mit tehetek? Köszönök minden segítséget!

Eszter0207 # 2019.05.16. 08:54

Jó napot kívánok olyan kérdéssel fordulok most ide hogy ha a válás elvan indítva március óta nem élünk együtt van 2 gyerekünk akik után egy összegben igényeltem vissza az adókedvezményt erre az összegre tarthat igényt a gyerekek apja
Válaszukat előre is köszönöm üdvözlettel Eszter

Tyutyuka # 2019.05.11. 21:48

Meddig lehet és kell elviselni a zaklatást, miért nem segit a rendőrség? Ebbe belepusztul az ember.Segítséget szeretnék kérni, mert már nem tudom elviselni a szomszédom nyolcadik éve folyó zaklatását. 2012-ben vásároltam egy házat, amelyet sokáig nem tudott eladni a tulajdonos, a csodálatos környezet ellenére. A szomszédaimmal kezdettől nem tudtam kommunikálni, megbeszélni pl a kutyák dolgát, hisz ők egy pitbullt és egy foxit tartottak és én is hoztam egy jámbor kan kutyát. Mivel a kerités a szomszédom tulajdona, nem nyúlhattam hozzá, ő nem csinált semmit, igy a közvetlenül egymás mellett lévő kapun nem tudtam közlekedni a kutyámmal a rácson átőrjöngő pitbull mellett. Ezért éveken át le kellett mondanom a kutyasétáltatásról. A hosszú kert felső felénél aszomszédéval párhuzamosan is csináltattam keritést és rá merőlegesen is, megfelezve a kutya által használható kertet, hogy ne találkozzon a szomszéd kutyával. Szomszédaimnak állandó kivánságai voltak, fákat, bokrokat kivágni folyamatosan, ugyanakkor nemcsak nincsenek rám tekintettel, ellenkezőleg, mint két éve nyilvánvalóan kiderült: szándékosan zaklatnak nyolcadik éve, el akarnak üldözni. Én egyedülálló nő vagyok, nagymama. Szomszédom egy városszerte hirhedt kigyúrt, börtönviselt férfi és a felesége. Mivel más, családon belüli problémák kötöttek le, nem akartam és nem is mertem frontot nyitni a jogaim védelmében, igy kénytelen voltam beletörődni, hogy nem tudom rendszeresen sétáltatni a kutyámat mint korábban, volt egy év, amikor a másik szomszéd megengedte, hogy rajta keresztül közlekedjünk, de láttam, hogy a szomszédom az utcán röhögve nézi ezt másokkal. Már a párhuzamos - nem két forit értékű - kerités miatt is hülyének néztek, de nekem fontos volt, hogy legalább látszólag nyugalom legyen, négy évig semmiért nem szóltam és teljesitettem a követelőzéseiket. Azonban hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a szomszédom gátlás nélkül átmászik az ingatlanomba távollétemben, erre célzott is, hogy ő aztán bemászik a másik kertjébe, ha olyanja van. Ezeket a kijelentéseket indig úgy teszi, hogy sem tanu sem konkrét megfoghatósága nincs. Szóval apróságokkal zaklat az elejéről kezdve. A szép új postaládámra azt mondta, hogy ne szereljem fel, inkább egy régi rondát tegyek oda. Felszereltem, rövidesen el is tűnt. Vettem másikat, arra rögitettem a vezeték nélküli csengő gombját, hát látom ám, hogy megy le a lépcsőn, balkézzel hátranyúl és letépi. Az általam a bejárati lépcső mellé a kutyákat elválasztani szándékozzott sövényt se szó se beszéd, úgy kigyomirtózta, hogy nyoma sem maradt. Ekkor nagyon meghökkentem, mert ez nyilt támadás volt aminek se értelme, se oka nem volt részemről. A bejárás folyamatos volt, a birtokot középen elválasztó kerités oszlopainak kupajkait kipöckölte, visszatettem, újra kipöckölte, mig nem vettem oda egy kamerát. Utána röhögcsélve mondta, hogy hátra is tegyek kamerát. Szórakozik velem. A feleségével mondogatták, hogy a fenti utcából figyelik a házamat. Mondtam hogy jól van, itt a balta. Azt mondták, hogy ha éjjel zajt hallok, ki ne menjek a kertbe. Nyilván nem akarta, hogy rányissak, amikor átmászik. Gondoltam magamban, ezek nem normálisak. Apró-cseprő dolgok, keritésnád, ilyesmik tűntek el, továbbléptem. Az, hogy a kutyámmal nem tudok közlekedni, mégis az ő kutyáik visitozásától nem tudok aludni, egy idő után azért feltűnt. Azt csinálják ugyanis, hogy a kertjük háromfelé van tagolva és tüzeléskor a nőstény kutyát a legfelső részbe zárják, alá a kankutyát, ilyenkor kb három hétig éjjel-nappal fülsiketitő visitozást kell hallgatnom. A szomszédom röhögve megjegyezte, hogy "a maga ágya pont azon a falon van". Na mondom, ez nemcsak bemászott, de be is lesett az ablakomon - csak onnan lehet látni, mi hol van. Az olajfa levele miatt minden áldott nap kurvaanyázást kellett hallgatnom, igy folyamatosan vágattam vissza. Egy alkalommal amikor két kutyámat vittem sétálni a pitbull halála után, az új kankutya megtépte az enyémet a kapuban. A fehér szőrét átrángatta a lépcsőjükre. Amikor visszafelé jöttem a kutyákkal, három férfi állt a kapumban, a szomszédom kezében a kutyám fehér szőre és rámorditott, hogy elintézem én magát a kutyáival együtt, majd a szőrt az ott álló autómra szórta, mondván, hogy néz ki ez a szar. Ez elég durva támadás volt nő létemre három férfi részéről. A másik kettő csak hallgatott. Rendkivül megijedtem és a rémületem a mai napig tart. Ugyanis elszabadult a pokol, onnantól kezdve betörte a szélvédőmet, később a lámpámat, közölte, hogy "vettem patkánymérget", néha láttam hogy átdob valamit a keritésen de fényképem erről nincs. A kutyámról egy éve kiderült, hogy patkányméreggel megmérgezték, hiába kezeltük, el kellett altatni. Ez az ember állandóan áttolta a kerités fölött az elmebeteg vigyorgó hombár fejét és olyanokat mondott, hogy "takarodjatok putris cigányok", valahányszor meglátott. A többesszámot a kutyámra érthette. Feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen az autó rongálás miatt, majd a kutya meegmérgezése miatt. De mivel a verbális agresszió tovább folyt, kénytelen voltam zaklatásért felejelntést tenni, ekkor már volt hangfelvételem a gyalázkodásáról. Ennek ellenére egy nap alatt elutasitott a váci rendőrség. A szomszédom fia a városházán a polgármester mellett dolgozik, a szomszédom a polgármester barátja. Mint kiderült, a szomszédom minden általam beküldött ügyemet ismeri, olvasta, tud róla, annak ellenére, hogy nem érintett fél. A jegyzőtől kértem birtokvédelmet két alkalommal, nem járt el, határozatot sem hozott. Kértem helyszini szemlét, nem jöttek ki. A rendőrségi határozat ellen az ügyészségen fellebbeztem, hiába. Ezután megfenyegette a gyerekei jelenlétében a lányomat, nem sokkal később a gyerekek és az én jelenlétemben a vejemet - erről hangfelvétel van. Ezek után ismét feljelentést tettem zaklatásért, számtalan tanut állitva, akiket ilyen módon terorizált, bántalmazott, és hangfelvételeket is csatoltam. Ennek ellenére a rendőrség lezárta az ügyet, mondván hogy ez nem bűúncselekmény. A zaklatás nagyon súlyos bűncselekmény, pláne hét-nyolc éven át minden áldott nap egy három méterre élő házaspár részéről - már a nő is kurvaanyázik, amikor meglát. Tönkrement az egészségem emiatt. Amikor megérkezett a rendőrség határozata, másnap elkezdta a nyilt zaklatást folytatni: levágta a kapumba ültetett virágot és a kapuba szórta. Órákig áll a kocsijával a kapumban, hogy ne merek kienni miatta. Ismét lezárja a kutyákat a kapuhoz hogy csak úgy tudok kimenni, ha előzőleg frászt kapok, hogy összeverekednek-e a keritésnél vagy nem. Ismét különzárja a két kutyáját ha elmegy, akik egész nap visitoznak. Egyébként is sokszor vasárnap reggel fél héttől visitoztatják őket. A felesége soha semmilyen körülmények között nem szól rájuk, érthetetlen hogy tudja elviselni a mellette visitó kutyákat, akiknek a hangja lehallatszik a háromszáz méterre lévő Dunapartig. Amikor meglát a kertben, fényképezni kezd a telefonjával, egyébként az utcán is, ha kocsiban jön és meglát. Ma amikor hazajöttem a kutyákkal, azt mondta, meegjöttek a csövesek. Meddig és miért kell nekem ezt elviselni? Miért nem látja be a rendőrség, hogy a polgármesterre nézve is ciki, hogy ilyen barátja van? A rendőrségnek nem az a dolga, hogy segitse egy lakásmaffiózó tevékenységét vagy egy pszichopata szórakozását és hagyjon engem a saját birtokomon elpusztitani, ahogy a szomszédom tavaly szeptemberben kijelentette. Ha a városháza kiszivárogtatja a hivatalos ügyeimet egy kivülállónak, a rendőrség pedig semmiféle búncselekmény miatt nem lép fel ellene, akkor milyen ország ez? Ennek a férfinak számtalan ingatlana van az utcában, telkek, lakások, garázsok. Számtalan család menekült már el miatta, akiknek kiszúrta a kerekét, megvertea családanyát, családapát. Egyikük be is jött ezt tanusitani a rendőrségre.
Mit tehetek, haljak bele?

Grave7 # 2019.04.16. 10:46

@tomi256: Nincs ilyen.

Nem minden igaz, ami az interneten olvasható.” - Szókratész

tomi256 # 2019.04.16. 08:11

Kedves jogászok.

Szeretnék egy kis segítséget kérni.

Most osztottak meg velem egy cikket mely szerint 2019. május 1-től jár majd a feltétel nélküli alapjövedelem. Tudna ezzel kapcsolatban nekem valaki bővebb tájékoztatást adni hogy most ez tényleg bevezetésre kerül vagy sem? és ha igen akkor kinek, miként, hogyan milyen feltételekkel lehet ezt majd megigényelni? És hova kell ezt az igénylést majd beadni? Milyen papírok lesznek szükségesek ennek a megigényléséhez? Hány éves kortól? És még néhány dolgot amit nem kérdeztem de fontos.

Köszönöm a segítséget.

karoly0913 # 2019.04.14. 11:26

Mi a volt párommal 13 évet éltünk együtt! közösen vettünk lakást is! most ki akar engem és a gyerekeket semmizni belőle!

Michiko # 2019.04.12. 11:34

Kedves Jogászok!
Segítséget szeretnék kérni.
Adott egy probléma, jelen esetben a magyarországon fel és le szálló repülőgépek, amik leginkább a X-XVII kerületet érinti. A lakókat nagyon zavarja a repülőgépek erős hangja és gyakorisága, mert pont a városunk felett konkrétan a közepére vannak irányítva a repülő forgalom. Érdeklődnék , hogy ezzel a problémával hová lehetne fordulni.
Minden napos probléma, és már az emberi jogokat ( nyugalmat) sértve.
Több ház-lakás tulajdonos is kójelezte ezt a problémát, de nem tudunk sehová sem fordulni ebben az esetben merre lehetne indítvány beadni, vagy bármi egyéb lehetőség?

Küöszönettel :
Klaudia

szerelmekalmok # 2019.04.11. 21:27

Timoka90!

A buntetojoghoz ird/masold at a hozzaszolasod es hamarabb erkezik ra valasz (van ott is online jogi tanacs/segitseg keres). Amit leirtal az buncselekmeny (zsarolas es fenyegetes, kepmassal valo visszaeles) jo hirnev megsertese es kenyszerites szexualisan olyanra, amit nem akarsz megtenni. Tegyel el minden bizonyitekot gondosan, mert a feljelentesnel jol jonnek majd!

Timóka90 # 2019.04.11. 11:20

Kedves Jogászok!
Segítséget szeretnék kérni. Egy weboldalon elküldtem a fotóimat és escort munka felől érdeklődtem (soha nem dolgoztam ilyen helyen, a pénz miatt belegondoltam, mi lenne ha... Tudom nem szabadott volna) Kaptam egy zsaroló emailt, hogy felrakják a képeimet egy oldalra és megbotránkoztató szöveget írnak mellé. Aztán a munkaadó akihez jelentkeztem állítólag elintézte, hogy ne történjen meg. Folyamatosan irt nekem és a közelembe férkőzött, megtudta, hogy hol dolgozom és egyéb információkat. Aztán azt mondta, hogy menjek egy castingra és meglátjuk, hogy megy e nekem ez a munka. Gondolkodtam és bűntudatom lett és írtam, hogy ez nem az én világom. Ezután jöttek a fenyegetések, hogy ha nem fekszem le péntekig az egyik alkalmazottjával tönkreteszik az életemet. Naponta több emailt írnak, smst küldenek, követek a munkahelyemre és felrakták a képeimet egy weboldalra ahol melltartóban vagyok, a nevemmel és a munkahelyem nevèvel, aminek köszönhetően lehet kirúgnak. Nagyon bánom az egészet, nem tudom mit tehetnèk, kihez forduljak. Az illetők (ál)neveit, telefonszámait, emailjeit elmentettem, tudom azt, hogy két nagy hotelben Budapesten csempésznek be escort nőket és élnek meg belőlük. Valószínű, hogy zsarolással tartják ott őket. Nagyon félek, hogy e miatt bántani fognak, vagy kirúgnak, szényellem magam, őszintén megvallva nem tudom mit tehetek, feljelenthetem őket? Vajon a rendőrség le tudja szedetni azokat a megbotránkoztató dolgokat amiket írtak rólam és a képeimet?
Kérem szépen segítsenek!
Köszönöm

gerbera317 # 2019.03.10. 14:56

Nem jól vontak, mert max. 142.500 Ft-ot kaphattál volna kézhez.

Almafa007 # 2019.03.10. 08:46

Tudomásom szerint meghatározott jogszabály alapján a nettó jövedelmemből a meghatározott 33 %-ot levonni.
A kérdésem az lenne, nem értem, hogy a bruttó bérem:500000 ft, levonások és a letiltást 33% követően nettó: 158000 ft marad, mert számításom alapján:219000 ft-nak kellene maradnia. Nem tudom melyik szám a helyes ebben kérném a segítségüket.

Vadvirágocska # 2019.03.07. 19:22

Kedves Szakértők, Jogászok!

Olyan kérdésben kérnék segítséget, hogy közalkalmazotti jogviszonyban való foglalkoztatás esetén, ha valaki ellen büntető feljelentés történik hamis tanúzás miatt (pl. magánindítványra), abban az esetben a közalkalmazotti jogviszonyt fel kell függeszteni, vagy mi történik ebben az esetben?

Valamint hogy tudja meg a munkáltató, hogy az adott közalkalmazott ellen, akit alkalmazott büntetőeljárás indult el?

Köszönettel,
Vadvirágocska

Juliska53 # 2019.03.06. 14:22

Üdvözletem!
Szeretnék segítséget kérni. Kapott a férjem a Bíróságtól egy köteg levelet. Az EOS faktor nyújtotta be a férjem ellen egy 2001.évi tartozása miatt. Most ellen kérelmet kellene beadnunk a Bíróság felé.Kérem a segítségét, hogy erre van valami nyomtatvány, vagy valami minta ami alapján ezt be tudjuk adni. Köszönöm a segítségét.

gerbera317 # 2018.10.21. 13:30

Ha a bank nem járult hozzá az értékesítéshez, teljesen mindegy, mi lenne a vételár. Egyébként hatósági áras, szó sincs semmilyen ajánlatról.

boszika55 # 2018.10.21. 09:55

Sziasztok. A Nemzeti Eszközkezelőnek felajánlott ingatlan vételi ajánlatáról a Bank köteles e a kérésemre kiadni az eszközkezelő ajánlatát?ugyanis a Bank elutasította, és csak az elutasításról küldött határozatot, az eszközkezelő árajánlatát nem közölte.
Megköszönöm, ha valaki ebben tud felvilágosítást adni.

joco58 # 2018.10.17. 13:52

Tisztelt Fórumozók! Tanácsot szeretnék kérni tőletek,aki járatos a jogi ügyekben.
2013.dec. 18-án Albérletbe kivettem egy kicsi rozzant állapotú házat. A tulajdonossal elmentünk Ügyvédhez és ott kötöttünk Albérleti szerződést,amiben kikötöttük,hogy 5 év letelte után, én mint albérlő megvehetem a kis házat a tulajdonossal közösen kialkudott vételárért. Most letelik az 5 év és a Tulajdonos közölte velem,hogy a gyerekei elakarják adni a házat és menjek ki belőle, mikor letelik a szerződés.
Kértem,hogy mondja meg,hogy mennyiért adnák el...de erre nem hajlandó megmondani a vételárat.Én a kis rozzant házból 5 év alatt szép kis házat csináltam.
Mit tehetek? Ha nem hajlandó árat mondani? Mire kötelezi az,hogy aláírta az Ügyvéd előtt,hogy 5 év után eladja nekem a kis házat?
A tánácsokat előre is köszönöm!

Vicus77 # 2018.10.13. 11:18

üdvözletem,segitséget szeretnék kérni,válással kapcsolatos kérdésben.Picit bonyolult,hiszen,honositott magyar állampolgárok vagyunk,én és a férjem is,akitöl szeretnék elválni.Magyarországon honositva lett a házassági kivonatunk is,itt ugyan teljesjogú állampolgár vagyok,több éve élek,állandó lakcimem,irataim,saját tulajdonu lakásom van.A kérdésem,el tudok e válni itt Magyarországon,az az,betudom e itt is adni a vállókeresetet,vagy csak Ukrajnában lehetséges a vállásunk?A válaszukat köszönöm.

Pancsizsuzsi # 2018.09.24. 11:19

Tisztelt forum
Nagyon szeretnem ha valaki tudna segiteni
A wizzairnel vettem jegyet .nem irtam ra a foglalasi szamot.eltôroltek à jegyeket à penzt minden igazolas megkuldese mellett még mindig
Visszatartjak junius 5 òta .ez màr 3 3honapja tart.a telefonszamlaim màr az érigé szôknek