Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Bt kültag kiválás

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.03.05. 21:52

Ott kell lennie a beltag lakóhelyének is.
Ha elárulod a nevet, megnézem neked.

www.kbs-ugyved.hu

Atimester # e-mail 2008.03.05. 20:02

Jó, és ha nincsenek ilyenek?
A Cégjegyzékadatban az én címem van (kültagként), tehát evidens, hogy magamnak nem küldöm el. Ha a beltag címe nem tudható akkor a Cégbíróságra kell elküldeni a felmondást?

ObudaFan # e-mail 2008.02.29. 14:38

Kell , hogy legyen . Cégjegyzékadat. Vagy kézbesítési meghatalmazott kell, hogy legyen.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Atimester # e-mail 2008.02.28. 23:55

Rendes felmondással szeretnék kilépni kültagságomból egy olyan Bt-ből ahol 1 be és 1 kültag van. A székhely az és (kültagi) címemen szerepel.
A beltagnak nincs posta címe, elérhetősége. Ilyenkor kinek kell átadni, megküldeni a felmondást?

ObudaFan # e-mail 2006.10.10. 17:15

Ha másik kültag belép, és ehhez a beltag is hozzájárul, akkor semmilyen probléma nincs, az egészet egy módosító szerződésbe, vagy egy jegyzőkönyvbe kell foglalni, ezt mindhárom félnek aláírni, és írni kell egy egységes szerkezetű szerződést.

Ha a beltag nem egyezik bele a kiválásba, akkor kicsit bonyolultabb a helyzet.

A társaságban fennálló tagsági jogviszonyát bármely tag három hónapra írásban felmondhatja (rendes felmondás). E jog kizárása vagy korlátozása semmis. Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a többi tag a felmondási időt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.

Bármely tag a társaságban fennálló tagsági jogviszonyát írásban, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondhatja, ha a társaság valamely más tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.

A rendes vagy azonnali hatályú felmondás érvénytelensége iránt a társaság az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül indíthat pert.

Ha a társaságból valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Maverick23 # e-mail 2006.10.10. 13:38

ha egy Bt-ben kültag vagyok 10 ezer Ft-tal, és ki szeretnék lépni ebből a cégből, mit kell tennem? Illetve, hogy a céget emiatt érheti-e bármilyen APEH, ilyesmi revízió, felülvizsgálat, bármi negatív dolog, vagy egyszerűen csak törölnek engem a cégbíróságon, mint kültag? az EVA törvény vonatkozásai mik?