Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Végrehajtás elévülése

gracegrace # e-mail 2017.12.20. 20:05

Ja, és azt írták, hogy ezen végzés ellen fellebbezésnek van helye a "jelen bírósághoz, de a Fővárosi Törvényszékhez címezve kell benyújtani 3 egyező példányban."

Bocs, hogy külön posztba írtam!

gracegrace # e-mail 2017.12.20. 20:03
  • A végrehajtást közjegyző rendelte el.

Ezt a végzést a PKK Bíróságtól kaptam, és azt írták, fellebbezhetek ezen végzés ellen 15 napon belül.

Mit csináljak?

Közjegyzőnek, vagy bíróságra kell írni, és hogy kell pert indítani?? ÚrIsten!
Gerbera, tudnál személyesen is segíteni?

(Amúgy a számlámról nem volt mit levonjanak az inkasszó során.)

gracegrace # e-mail 2017.12.20. 19:56

Köszönöm a válaszaitokat!

Kedves Gerbera, azt írtam a levélben a végrehajtónak, amit te mondtál, ide is bemásoltam a fórumra, kicsit lejjebb görgetve olvasható. Azaz NEM KÉRTEM a végrehajtótól a végrehajtás megszüntetését!! Én csak a Vh 41 szerinti eljárást kértem!

Ide másolom, h mit írtam pár hónapja a végrehajtónak:

"T. Végrehajtó!
A .....ügyszámú ügyben, a végrehajtandó követelés a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtás elrendelése között elévült, így az bírósági úton nem érvényesíthető. Kérem a végrehajtást kérőt a Vht. 41. § szerint megnyilatkoztatni, hogy elismeri-e az elévülés tényét. Szíveskedjék majd a végrehajtást kérő válaszáról írásban tájékoztatni. Továbbá kérem az inkasszó visszavonását, mert az korábban történt meg, mint ahogy a végrehajtási lap kézbesítésre került volna részemre.
Tisztelettel,"
____________________

Ebben az esetben is az van, amit utoljára írtál?

gerbera317 # e-mail 2017.12.20. 14:25

Na, akkor összefoglalom, mi történt:
Először is: az agyatlan adós a végrehajtás megszüntetését kérte elévülésre hivatkozva, ahelyett, hogy elévülésre hivatkozva kérte volna a 41. § szerinti eljárás lefolytatását.
Ezért az agyatlan végrehatjó ahelyett, hogy lefolytatta volna a 41. § szerinti eljárást, beterjesztette a kérelmet a bírósághoz, aki az indoklásban megírtak szerint - nagyon helyesen - elutasította a kérelmet. Közben az idő ment, a végrehajtó dolgozott, és sikerrel hajtott is be.
Az agyatlan végrehajtó a bíróság utasítására közben mégiscsak lefolytatta a 41. § szerinti eljárást, de annyi esze már nem volt, hogy az adóst az eredményről tájékoztassa, illetve kioktassa, mit kell tennie. Hát akkor mondom én az adósnak:
41. § (5) Ha a végrehajtást kérő a követelés megszűnését (csökkenését) nem ismerte el, az adós a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránt pert indíthat.
Ez azt jelenti, hogy ha az adós a végrehajtást sérelmesnek tartja, a Vht. 41. § (5) bekezdése értelmében, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 366–370/A. §-ok szerinti, végrehajtás megszüntetése illetve korlátozása iránti pert indíthat a végrehajtást kérő ellen. Ha a végrehajtást a bíróság rendelte el, akkor a keresetet a végrehajtást elrendelő járásbírósághoz kell benyújtani. Ha a végrehajtást a közjegyző rendelte el, így a keresetet a lakóhelye szerint illetékes Járásbírósághoz kell benyújtani. A végrehajtás megszüntetése illetve korlátozása iránti perben eljáró bíróság a végrehajtást felfüggesztheti (ha az adós kéri, különben nem).
Egyben biztos lehet az adós: behajtott pénzt vissza már nem kap.
És lécci-lécci: az én tanácsomra csak olyan hivatkozzon, aki azt szó szerint be is tartja, nem pedig hülyeségeket csinál helyette...

drbjozsef #   2017.12.20. 14:19

Vht.
...
41. §
...
(5) Ha a végrehajtást kérő a követelés megszűnését (csökkenését) nem ismerte el, az adós a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránt pert indíthat.

Be kell adnod a keresetet a bíróságra a végrehajtás megszüntetése iránt.

Ahogy ezt előttem ha jól látom legalább ketten, legalább ötször már leírták.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gracegrace # e-mail 2017.12.20. 13:59

Segítség!

Új fejlemény. Korábban írtam, hogy végrehajtás keretében inkasszót tett a végrehajtó a számlámra. Gerbera segítségével írtam a végrehajtónak egy levelet az elévülésre hivatkozva és hogy nyilatkoztassa a vh kérőt.

Mivel borzasztóan le voltam, s vagyok terhelve, pont a hét azon egyetlen napjának, azon egy órájában nem tudtam hívni a végrehajtót, amikor elméletileg hívható, h megkérdezzem, hogy miként nyilatkozott a vh-t kérő az elévülés kapcsán.

Most viszont kaptam egy levelet a PKK Bíróságtól, egy VÉGZÉST, miszerint "A bíróság az adós végrehajtás megszüntetése iránti kérelmét elutasítja."

Indoklás:
Dr. Kónya Katalin közjegyző által 31026/Ü/70322/2017/5 számú végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtást dr. Radics Csaba bírósági végrehajtó 223.V.2024/2017 szám alatt foganatosítja.

A végrehajtó 2017. szeptember 6. napján beterjesztette az adós 2017. szeptember 5. napján kelt beadványát, melyben elévülésre hivatkozik.

A bíróság a 2. számú végzéssel felhívta a végrehajtót, hogy folytassa le a Vht. 41.§-a szerinti eljárást és annak eredményéről tájékoztassa a bíróságot.

A végrehajtó beterjesztette a végrehajtást kérő 2017. november 7-én kelt beadványát, melyben úgy nyilatkozott, hogy a követelés elévülésével nem ért egyet.

A kérelem nem megalapozott.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 41.§ (') bekezdése alapján ha az adós okirattal valószínűsítette....stb...stb...stb..(gondolom ez standard szöveg)....Az (5) bekezdés kimondja, hogy ha végrehajtást kérő a követelés megszűnését (csökkenését) nem ismerte el, az adós a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránt pert indíthat.

A bíróság a rendelkezésre álló iratokból megállapította, hogy a végrehajtást kérő a kötelezettség megszűnését nem ismerte el, ezért a fenti törvényi rendelkezésre figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mert jelen nemperes eljárásban az adós vitatása érdemben nem vizsgálható.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Vht. 218.§-a biztosítja.
_____________________

Ennyi volt a levél.

Mit kellene tennem most, aminek számomra pozitív eredménye lesz?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.11.06. 18:05

(De azzal megszakad az elévülés.)

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.11.06. 18:05

Például engedményezték. Akkor nekik már valóban nem tartozol.
A végrehajtót kérdezd meg.

www.kbs-ugyved.hu

Moury # e-mail 2017.11.06. 13:49

Üdv. 2005-ben részletre vásároltam egy gépkocsit 2007-től nem tudtam fizetni a részletet,ezért a bank felmondta a szerződést,és átadta végrehajtásra.A végrehajtótól utoljára 2014.-ben kaptam felszólitó levelet.Anyagi helyzetem mostanára rendeződni látszik, gondoltam felkeresem a bankot hogy valahogy rendezzem a dolgot,de előtte lekértem a saját hiteljelentés, amiben nem szerepel a tartozásom.2015.-ben még khr listás voltam.Kérdésem, hogy mi az oka annak hogy levettek az adoslistáról?Elvévült a tartozásom,vagy egyébb oka van ennek?Előre is köszönöm a válasokat

gerbera317 # e-mail 2017.11.06. 08:40

Mitől is tűnik annak?

A Vht. 41. § szerinti eljárás 15 napig tart (+ a kézbesítési időszak, tehát max. 30 napig). Ezután
Ha a végrehajtást kérő elismeri az elévülést, akkor a végrehajtás befejeződik. Mi ebben az elhúzódás?
Ha nem ismeri el, az adós végrehajtás megszüntetése iránti pert indíthat. Itt pedig csak az adóson (rajtad) múlik, meddig húzza el az ügyet.

Tehát mitől fog ez elhúzódni?

gracegrace # e-mail 2017.11.05. 20:42

Köszönöm szépen gerbera317!

Hát akkor ez elhúzódó procedúrának tűnik. :-(

gerbera317 # e-mail 2017.11.03. 14:53

A Vh-kérő a 40. § szerint köteles bejelentéssel elismerni a követelés csökkenését vagy megszűnését. Az elévülést nem köteles. Viszont ezek elmulasztása esetén az elismerés kikényszeríthető, a 41. § szerint. Ha az sem jár eredménnyel, akkor lehet megszüntetés iránti pert indítani. Ezért jogában áll az adósnak a 41 szerinti eljárás eredményét megismerni.
Amíg folyik a végrehajtás, addig bármely végrehajtási cselekmény jogszerű.

gracegrace # e-mail 2017.11.03. 13:41

Kedves gerbera317! Köszönöm szépen!

Akkor ha jól értelmezem, már rég kellett volna "nyilatkozzon a követelés fennállásáról" a végrehajtást kérő, a végrehajtónak.

Jól értelmezem, hogy csak akkor kell pert indítanom a végrehajtás megszüntetésére, HA a végrehajtást kérő ÚGY NYILATKOZOTT, hogy nem ismeri el a követelés megszűnését?

Ugyan kértem a levélben a végrehajtótól, hogy tájékoztasson a válaszról, de nem történt meg, noha már két hónap is eltelt a végrehajtónak írt levelem óta.

Hétfőn fel fogom hívni a végrehajtó irodáját, hogy megkérdezzem, miképp nyilatkozott a végrehajtást kérő.

JÓL ÉRTELMEZEM, HOGY MÁR NEM TEHET INKASSZÓT A VÉGREHAJTÓ A SZÁMLÁMRA??

gerbera317 # e-mail 2017.10.31. 14:14

A Vht. 41. §-át ha méltóztatnál elolvasni, akkor nem kérdeznél úgy, hogy maga a kérdés hamis állítást tartalmaz.

gracegrace # e-mail 2017.10.31. 12:51

közben rákerestem, és kérdezném, hogy jól vettem ki, hogy ha nyilatkozott a végrehajtást kérő, miszerint a tartozás elévült, akkor nekem kell a végrehajtás megszüntetése végett pert indítanom?

Van ennek a konkrét menetéről valahol leírás.., esetleg? Közjegyző adta ki egyébként a végrehajtási lapot, amit csak a végrehajtótól kaptam meg.

gracegrace # e-mail 2017.10.31. 11:22

Kedves Kovács Béla Sándor, köszönöm válaszod!
Tértivevényes levélben kérdezzem meg a végrehajtót, vagy telefonon? Ha nem muszáj, akkor nem szívesen kommunikálnék személyesen azzal a végrehajtóval, telefonon sem. Rákerestem és egy meglehetősen ellenszenves illető már ránézésre is. Radics Csaba.

A keresetet mire vonatkozóan kellene beadnom?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.26. 20:50

Kérdezd meg a végrehajtót, válaszolt-e a végrehajtást kérő. Aztán, ha kell, minél gyorsabban add be a keresetet.

www.kbs-ugyved.hu

gracegrace # e-mail 2017.10.26. 19:39

Szeretném megkérdezni, hogy miután elküldtem a végrehajtónak a levelet, hogy nyilatkoztassa a végrehajtást kérőt az elévülésről, és kértem, hogy nekem is küldje meg a választ, mennyi időn belül kellene megkapjam azt a választ?

Inkasszó volt téve a bankszámlámra, de nem volt rajta annyi, hogy levonhatták volna. Elméletileg szeptember 27-ig volt az inkasszó, de ahogy olvastam valahol, ismét ráteheti a végrehajtó az inkasszót, ha a végrehajtást kérő ezt kéri.
Mivel szeretném használni a bankszámlámat, azt viszont nem szeretném, hogy egy elévült dolog háromszorosát levonják váratlanul, ezért gondoltam megvárom a választ az elévülésre vonatkozóan...

Mit tanácsoltok, ti hozzáértők?
Köszönöm előre is !!

gracegrace # e-mail 2017.08.29. 18:01

Wow! Köszönöm gerbera317!!
(Na, ez még jobban megerősített abban, hogy tényleg jól tettem, h ide fordultam, mert simán rosszul is értelmezek dolgokat - hozzá nem értésből.)

A vh lapon nincs a nevem után 'e.v' és nincs rajta a bankszámlám sem.

Akkor tehát írjam meg azt is a végrehajtónak, amit írtál az inkasszó kapcsán?

A VH lapon a postai pecséten 2017.08.21 van, azaz akkor adták fel, de 18-án került inkasszó a számlámra.

Akkor ha ezt írom, az jó?

T. Végrehajtó!
A .....ügyszámú ügyben, a végrehajtandó követelés a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtás elrendelése között elévült, így az bírósági úton nem érvényesíthető. Kérem a végrehajtást kérőt a Vht. 41. § szerint megnyilatkoztatni, hogy elismeri-e az elévülés tényét. Szíveskedjék majd a végrehajtást kérő válaszáról írásban tájékoztatni. Továbbá kérem az inkasszó visszavonását, mert az korábban történt meg, mint ahogy a végrehajtási lap kézbesítésre került volna részemre.
Tisztelettel,
én

gerbera317 # e-mail 2017.08.29. 17:46

Magánszemélynek nincs pénzforgalmi számlája. Olyan csak vállalkozónak van, meg nem természetes szemlynek. A 82/A. (7) szerinti eljárás csak nem természetes személy adós ellen folytatható. Ezt akkor vezették be, amikor megszűnt a cégek közötti inkasszózgatás lehetősége, és azóta ellenőrzött keretek között, vh-okirat alapján, csak a végrehajtó inkasszóhzat.
Ha a vh-lapon az áll, hogy gracegrace e.v., valamint ott a bankszámlád, akkor azt beszoptad. De ezt eddig nem írtad.

gracegrace # e-mail 2017.08.29. 17:34

Még annyit írnék, hogy azért is fordultam ehhez a fórumhoz, mert annyi ellentmondásos dolgot olvastam.

Pl, itt van ez a kézbesítéses dolog is, mint írtad gerbera 317, miszerint előbb kellett volna értesíteniük, aztán inkasszózniuk.

És ehhez képest meg egy ilyet olvastam a napokban egy oldalon:
"2009. november 1. napjától alkalmazandó Vht. 82/A.§ (7) bekezdése szerint ha a végrehajtható okirat tartalmazza az adós pénzforgalmi számlájának adatait, vagy helye van az adós pénzforgalmi számláján kezelt összegekre vezetett végrehajtásának és a számla adatai rendelkezésre állnak, a végrehajtó köteles a végrehajtható okirat kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül kiadni a hatósági átutalási megbízást és 5 munkanapon belül postai úton kézbesíteni az adósnak az végrehajtható okiratot. "

Azaz itt meg épp az ellenkezőjét mondja..., hogy előbb inkasszó, aztán nekem az értesítés - ha jól értelmeztem...

gracegrace # e-mail 2017.08.29. 17:25

Hűű, kedves gerbera317, nagyon köszönöm!!
Akkor megírom így, és meghálálom Neked ha ezt sikerül így rendezni egyszer s mindenkorra!

(Akkor a közjegyzőnek tehát nem kell reagáljak.)

Ha még felmerül menet közben vmi, illetve az eredményt mindenképp jelezni fogom!

gerbera317 # e-mail 2017.08.29. 17:10

Ennél szájbarágósabban kell fogalmazni, mert nem tudhatod, hogy ez a végrehajtó tudja-e, mi a teendő elévülésre hivatkozás esetén. Neked ilyesmit kell írnod:
T. Végrehajtó! A végrehajtandó követelés a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtás elrendelése között elévült, így az bírósági úton nem érvényesíthető. Kérem a végrehajtást kérőt a Vht. 41. § szerint megnyilatkoztatni, hogy elismeri-e az elévülés tényét. Szíveskedjék majd a végrehajtást kérő válaszáról írásban tájékoztatni. (Ez azért kell, mert akad végrehajtó, aki nem tudja, hogy az eredményt közölni kell az adóssal.)

gracegrace # e-mail 2017.08.29. 16:45

Drága gerbera317! Köszönöm szépen válaszodat!

Akkor tehát a közjegyzőnek nem írok, csak a végrehajtónak?

A végrehajtónak elég szimplán annyit írnom tértivevényesen, hogy:

Tisztelt xy,

A ........... ügyszámú ügyben kérem Öntől a Vht. 41. § szerinti eljárás lefolytatását.

Tisztelettel,
én

? ennyi elég ?

gerbera317 # e-mail 2017.08.29. 16:34

Az fmh-jogerő és az elrendelés között öt és fél év telt el. Ráadásul távközlési előfizetői szerződés ez (azt gondolom), ahol az elévülés 1 év.
Ez a követelés az fm-jogerő és a végrehajtás elrendelése között elévülhetett, akár többszörösen is. Kérni kell a végrehajtótól a Vht. 41. § szerinti eljárás lefolytatását. És követelni az inkasszó visszavonását, na nem a 41. § miatt, hanem mert előbb inkasszózott, mint ahogy a vh-lap kézbesítésre került a részedre. Feltéve, hogy ez nem egy többedik kézbesítési kísérlet volt. Utóbbi esetben marad az inkasszó, és amit inkasszált, azt behajtottnak kell tekinteni.

Egyébként nálam - 5000 Ft készkiadással számolva - 164.619 Ft a követelés összege.