Fórum munkajog, foglalkoztatás újabb elöl     új hozzászólás


csed, gyed, táppénz, szabit kivenni?

Zsannka # e-mail 2019.06.12. 08:53

Tisztelt Szakértő!

Augusztusban születik első gyermekem, munkáltatóm preferálja az összes éves szabadságom kiadását.
Kérdésem arra vonatkozik, hogy köteles vagyok-e,illetve kivehetem-e egyáltalán a CSED idejére járó szabadságomat is a szülés előtt??

Köszönöm válaszát.
üdv
Zsannka

Jereván #   2019.06.12. 09:10

Zsannka 2019.06.12. 08:53
Tisztelt Szakértő!
Augusztusban születik első gyermekem, munkáltatóm preferálja az összes éves szabadságom kiadását.
Kérdésem arra vonatkozik, hogy köteles vagyok-e,illetve kivehetem-e egyáltalán a CSED idejére járó szabadságomat is a szülés előtt??
Köszönöm válaszát.
üdv
Zsannka

T. Kérdező!

Nem jellemző, hogy a munkáltató előre kiadja a dolgozó szabadságát, de a törvény kifejezetten nem is tiltja, viszont egy esetleges munkaviszony megszűnése esetén köteles visszafizetni a túlvett napokra kapott összeget.

(Csak halkan jegyzem meg, mi történik akkor, ha a szülés közben akár Ön, akár a gyermek, vagy akár mindketten meghalnak. A gyermek halála esetén előbb-utóbb nyilvánvalóan visszaáll dolgozni, viszont ekkor már nem lesz egy nap szabadsága sem…)

Egyebekben a szabadság kiadásáról az Mt. ekként rendelkezik:

60. A szabadság kiadása

122. § (1) A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató adja ki.

(2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.

Ennek során a 121. § megfelelően irányadó.

A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.

(3)72 A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben – a szabadságként kiadott napon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

(4) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.

(5) A szabadságot – a 125. §-ban foglaltakat kivéve – megváltani nem lehet.

123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

(3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni.

(4) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

(5) A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén

 1. a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,
 2. a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja,
 3. kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

(6) A munkáltató – a felek naptári évre kötött megállapodása alapján – a 117. § szerinti szabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki.

(7) A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. Az (5) bekezdés b) pontban foglalt esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be.

garfa # e-mail 2019.06.13. 03:33

Tisztelt Jogi fórum!
Azt szeretném megtudni, hogy amennyiben a kisbabámat 2019.09.hó végére várom, és a szülés napjától tervezem igénybe venni a CSED-et, akkor a jövedelmeket 2019.06.30-tól visszafelé 180 napra fogják figyelembe venni? Köszönöm előre is válaszukat.

intentio #   2019.06.13. 09:08

Igen.

Magnes1981 # e-mail 2019.06.16. 12:50

Kedves Szakértő!
2009. Januárjában táppénzre kerűltem első gyermekemet várva aki 2009.05.11.én született.
A második gyerek 2012.07.23.án született, a harmadik. 2014.04.03. án, a negyedik 2016.06.20.án.
Most fogja betölteni a 3.évét.
Az lenne a kérdésem hogy mennyi szabafság jar erre az időre és ha a munkáltatóm közös megeggyezésel ki akar léptetni mit tudok tenni?
Köszönettel: Magnes1981

drbjozsef #   2019.06.16. 19:15

ha a munkáltatóm közös megeggyezésel ki akar léptetni mit tudok tenni?

Nemigen értelmes ez a kérdés, de végülis, attól függ mit szeretnél. Ha nem tetszenek a feltételei nem írod alá, ha megfelelnek a feltételei, aláírod.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

ronkovics86 #   2019.06.25. 15:08

Tisztelt Jogi Fórum!

Jelenleg 1,5 éves kisfiammal vagyok itthon GYED-en, akit 2019 decemberétől felvennének bölcsődébe. Terveim szerint a régi munkahelyemre (ahol 2013-tól 2017 majdnem végéig dolgoztam) 4 órás munkaviszonyba mennék vissza dolgozni.
Kérdésem, hogy ez mennyire érintene hátrányosan, ha a GYES egy éve alatt újabb gyermekkel esnék teherbe. Ha jól gondolom, az esetleges veszélyeztetett terhesség miatti táppénzt a 4 órás munkabérből számolnák? És ezt követően a CSED-et és a GYED-et mi alapján állapítanák meg? Ilyen esetben alkalmazható a kedvezményszabály, mi szerint nem kaphatok kevesebb CSED-et, mint az első gyermeknél? Ez a GYED-re is vonatkozik? Vagy amennyiben 180 nap biztosítási jogviszonyom létrejön a 4 órás munkából, onnantól kezdve abból számolnak mindent? (Attól, hogy nem 8, hanem 4 órában dolgoznék, ugyanannak a jogviszonynak számít?)

Válaszukat előre is köszönöm, tisztelettel:
ronkovics86

virágoskert58 # e-mail 2019.10.02. 15:44

Tisztelt szakértő!

Hogyan számitják ki a táppénz összegét, ha valaki két hónapot dolgozik egy munkáltatónál 8 órás műszakban, majd következő hónapban a munkaidőt lecsökkentik 4 órásra, és rá egy napra éri az üzemi baleset?Ugyanaz a munkáltató, ugyanaz a beosztás, csak a munkaidő keret csökkent le. Figyelembe kell-e venni a táppénz számitásánál az előző két hónapot, vagy csak a jelenlegi 4 órásat, vagyis egy napot., amit dolgozott a baleset előtt, és csak 4 órára kapja a táppénzt?
Nem kell ilyenkor a munkáltatónál ledolgozott összes jövedelmet beszámitani? Kérdeztem A TB hivatalban, egyértelműen nem tudják értelmezni a jogszabályt, szerintük, csak a 4 órás jár. Egy másik TB központ szerint az összes jövedelem számit. Irtam, a kormányhivatalnak, egyértelmű állásfoglalást kértem, válasz nincs.Addig sajnos csak a 4 órás nagyon kevés táppénzt kapjuk.
Köszönök bármilyen segitséget ez ügyben!

intentio #   2019.10.03. 08:08

virágoskert58 2019.10.02. 15:44
Tisztelt szakértő!
Hogyan számitják ki a táppénz összegét, ha valaki két hónapot dolgozik egy munkáltatónál 8 órás műszakban, majd következő hónapban a munkaidőt lecsökkentik 4 órásra, és rá egy napra éri az üzemi baleset?Ugyanaz a munkáltató, ugyanaz a beosztás, csak a munkaidő keret csökkent le. Figyelembe kell-e venni a táppénz számitásánál az előző két hónapot, vagy csak a jelenlegi 4 órásat, vagyis egy napot., amit dolgozott a baleset előtt, és csak 4 órára kapja a táppénzt?
Nem kell ilyenkor a munkáltatónál ledolgozott összes jövedelmet beszámitani? Kérdeztem A TB hivatalban, egyértelműen nem tudják értelmezni a jogszabályt, szerintük, csak a 4 órás jár. Egy másik TB központ szerint az összes jövedelem számit. Irtam, a kormányhivatalnak, egyértelmű állásfoglalást kértem, válasz nincs.Addig sajnos csak a 4 órás nagyon kevés táppénzt kapjuk.
Köszönök bármilyen segitséget ez ügyben!

T. Kérdező!

Ekként:

Ebtv. 55. § (7) A baleseti táppénz alapját a baleseti táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani azzal, hogy a jövedelmet legfeljebb a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a baleseti táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

(8) Ha a biztosított a (7) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, baleseti táppénz alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.

(9) A baleseti táppénz összege azonos a (7) és (8) bekezdés alapján számított baleseti táppénz alapjának naptári napi összegével, úti baleset esetén annak 90%-ával.

Ha és amennyiben munkaszerződés módosítással kizárólag a napi munkaidő csökkent 8 óráról 4 órára, de a munkáltató (munkakör, munkavégzés helye stb.) ugyanaz, és a TB szerv (vélhetően a munkáltató téves adatszolgáltatása alapján) csak a módosított, 4 órás bére alapján állapította meg a baleseti táppénz összegét az jogszerűtlen, annak soron kívüli felülvizsgálata indokolt.

A helyszíni ellenőrzés keretében történő felülvizsgálatot írásban, a régi és az új munkaszerződésének csatolásával (elég a fénymásolat) és az előzmények pontos, érthető közlésével kezdeményezheti a baleset üzemiségét elismerő TB szervnél.

Kitti877 # e-mail 2019.11.12. 22:47

Tisztelt Jogi Fórum!

Október 10-től meg tudtam igényelni a CSED-et, mivel a kisbabámat november 6.-ra vártam. A munkáltatómnak küldtem az összes papírt, ami a CSED-hez kell,ő intézte, de nem kifizetohely. Tudna abban segíteni, hogy hány nap az atfutasi ideje? Ön szerint mikorra várható a kifizetés?

Válaszát előre is köszönöm!

Norbi1994 # e-mail 2019.11.13. 09:22

Tisztelt Jogi fórum kedves forumozók!

A következő kérdésben szeretném a tanácsukat kikérni:
Terhes feleségem óvónőként dolgozik diploma nélküli gyakornoki státuszban, nyelvvizsga hiánya miatt. Ezen státusza 2020 január 31.-én megszűnik, mivel a nyelvvizsgát nem tudta megszerezni.
Kérdésem hogy elveszítheti-e az állását 5 hónapos terhesen Január 31.-én, ha előtte már táppénzre került.

A választ előre is köszönöm!

intentio #   2019.11.13. 09:46

Kitti877 2019.11.12. 22:47
Tisztelt Jogi Fórum!
Október 10-től meg tudtam igényelni a CSED-et, mivel a kisbabámat november 6.-ra vártam. A munkáltatómnak küldtem az összes papírt, ami a CSED-hez kell,ő intézte, de nem kifizetohely. Tudna abban segíteni, hogy hány nap az atfutasi ideje? Ön szerint mikorra várható a kifizetés?
Válaszát előre is köszönöm!

T. Kérdező!

Igen, tudnék.

A foglalkoztatónak az igény átvételéről az Ön részére igazolást kell (kellet volna) adni.(Ennek a birtokában tud reklamálni, érdeklődni, panaszt tenni mind a munkáltatójánál, mind a járási hivatalnál.

A foglalkoztatónak az igényt 5 naptári napon belül továbbítania kell a járási hivatal felé.

A járási hivatal –ha az igény hibátlan, azaz minden adatot közöltek és minden előírt okmányt csatoltak– köteles azt 8 naptári napon belül elbírálni és az ellátást kiutalni.

Ha az igény nem hibátlan, azaz nem minden adatot közöltek és nem minden okmányt csatoltak– a járási hivatal köteles Önt erről függő hatályú végzésben (ez leegyszerűsítve egy tértivevényes levél, amelynek kötelező tartalmi elemei is vannak és joghatás kiváltására alkalmas) tájékoztatni.

(A végzés tartalmazza azt is, hogyha 30 napon belül érdemben nem döntenek az ügyében Önt mintegy kárpótlásul az elhúzódó ügyintézés miatt 10.000 forint is megilleti, amelyet a járási hivatal fizet Önnek. Ezen felül a késedelem miatt jogosult az Ebtv. szerinti késedelmi kamatra is.)

Ha tehát a leadástól számított 5+8=13 napon belül az ellátását nem kapta meg és függő hatályú végzést sem küldtek az Ön részére mindenképpen érdeklődjön az ügy állásáról, illetve írásban nyújtson be panaszt a járási hivatalnak mellékelve a foglalkoztató által kiadott átvételi elismervény másolatát is.

Javasolt továbbá elolvasni az itt található panasz mintákat is:

PANASZ MINTA A MUNKÁLTATÓ A TÁPPÉNZ ELŐTERJESZTÉSÉT MEGTAGADTA

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

FELLEBBEZÉS A JÁRÁSI HIVATAL NEM HAJLANDÓ A MUNKÁLTATÓT KÖTELEZNI A FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁRA

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Személyes konzultáció kezdeményezése a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetőjénél / Járási Hivatal hivatalvezetőjénél

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Zsanka1983 # e-mail 2019.11.19. 15:32

Tisztelt jogi forum!
2017 szeptember 14-én megszületett a babám. 2017 február 1-től táppénzen voltam, veszélyeztetett kismama révén. Idén jeleztem a főnökömnek, hogy szeretnék vissza menni dolgozni. Nem tudok itthon maradni a 3 éves koráig. A fönőköm mondta, hogy ki kell venni a szabadságokat. /1983-as születésű vagyok./ Lekértük a szabadságokat, az alapján 46 nap jár. 2016-os évről maradt bent 4 nap szabadság. Keveseljük a szabadságot. A férjem igényelte szülés után a szabadságot. Segítséget szeretbék kérni, aki segítene, hogy pontosan hány nap illet meg. Köszönettel: Zsanka 1983

Jusztasz #   2019.11.20. 08:55

Zsanka1983 2019.11.19. 15:32
Tisztelt jogi forum!
2017 szeptember 14-én megszületett a babám. 2017 február 1-től táppénzen voltam, veszélyeztetett kismama révén. Idén jeleztem a főnökömnek, hogy szeretnék vissza menni dolgozni. Nem tudok itthon maradni a 3 éves koráig. A fönőköm mondta, hogy ki kell venni a szabadságokat. /1983-as születésű vagyok./ Lekértük a szabadságokat, az alapján 46 nap jár. 2016-os évről maradt bent 4 nap szabadság. Keveseljük a szabadságot. A férjem igényelte szülés után a szabadságot. Segítséget szeretbék kérni, aki segítene, hogy pontosan hány nap illet meg. Köszönettel: Zsanka 1983

T. Kérdező!

A hatályos Munka Törvénykönyve szerint Önt a táppénz és szülési szabadság (csecsemőgondozási díj folyósításának) teljes tartamára, valamint a fizetésnélküli szabadság (GYED) első félévére illeti meg szabadság, illetve a gyermek után járó pótszabadság.

2012. évi I. törvény

115. § (1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

(2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában

 1. a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
 1. a szabadság,
 2. a szülési szabadság,
 3. a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,
 4. a keresőképtelenség,
 5. a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,
 6. a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)–k) pontban meghatározott

tartama.

116. § Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

117. § (1) A munkavállalónak

 1. huszonötödik életévétől egy,
 2. huszonnyolcadik életévétől kettő,
 3. harmincegyedik életévétől három,
 4. harmincharmadik életévétől négy,
 5. harmincötödik életévétől öt,
 6. harminchetedik életévétől hat,
 7. harminckilencedik életévétől hét,
 8. negyvenegyedik életévétől nyolc,
 9. negyvenharmadik életévétől kilenc,
 10. negyvenötödik életévétől tíz

munkanap pótszabadság jár.

(2) A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az (1) bekezdésben meghatározott életkort betölti.

118. § (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

 1. egy gyermeke után kettő,
 2. két gyermeke után négy,
 3. kettőnél több gyermeke után összesen hét

munkanap pótszabadság jár.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.

(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

(4) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

Varga88 # e-mail 2019.11.20. 18:15

Tisztelt Szakértők!
Május végétől táppénzen vagyok veszélyeztetett terhesség miatt, a babát január végére várom. Szeretném megtudni hogy az ez évi bennmaradt szabadsággal mi lesz? Idén 6 napot vettem ki terhességem előtt, akkor a maradék 17 nappal mi lesz? Ki kell fizetnie a munkáltatónak nekem, vagy át csúsztatható a következő évre?
Köszönöm a választ!

monoszkop #   2019.11.21. 09:07

Varga88 2019.11.20. 18:15

Tisztelt Szakértők!
Május végétől táppénzen vagyok veszélyeztetett terhesség miatt, a babát január végére várom. Szeretném megtudni hogy az ez évi bennmaradt szabadsággal mi lesz? Idén 6 napot vettem ki terhességem előtt, akkor a maradék 17 nappal mi lesz? Ki kell fizetnie a munkáltatónak nekem, vagy át csúsztatható a következő évre?
Köszönöm a választ!

Nem, nem kell kifizetnie. A szabadságot pénzben megváltani csak a munkaviszony megszűnése esetén lehet.

A ki nem vett és a csed/gyed alatt felhalmozott szabadságokat a munkáltatónak akkor kell kiadnia, ha a szülés (csed/gyed/gyes)után munkába áll.

drbjozsef #   2019.11.21. 09:15

Varga88,

A GYES/CSED/GYED idejére törvény szerint járó fizetés nélküli szabadság alatt a "normál" szabadnapok folyamatosan gyűlnek. Ha több gyerek egymás utáni születése miatt ez 4-6-8 év, akkor addig, folyamatosan, minden évben, és a munkába állás előtt kell kiadni (akár több hónapot egyben).

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers # e-mail 2019.11.21. 09:53

Miért nem veszed ki decemberben papíron a 2019-es szabikat, majd januártól ismét táppénzre mész. Addig nem táppénzen leszel. A pénzed is több lesz arra az időszakra.

vignikoletta # e-mail 2019.11.21. 21:33

Tisztelt Szakértők!

A segítségüket szeretném kérni. Kisfiam 2018.08.08-án született utána kaptam CSED-et és most Gyedet is 2020 augusztusáig. Ismét terhes vagyok, a szülés várható időpontja 2020.04.30. Sajnos a férjemmel elválunk, és én visszaköltözöm a családom közelébe. A munkahelyemen még nem tudnak a  második terhességemről. Ha elköltözöm több megyével arrébb, és bejelentem az új lakcímem, akkor nyilván a munkahelyemen tudni fogják, hogy nem szándékozom oda visszamenni dolgozni. Kérdéseim a következők lennének:

 • Kirúghatnak amiatt, mert elköltözöm?
 • Be kell jelentenem, hogy terhes vagyok?
 • Milyen ellátásra számíthatok a második gyerek után?

 
Válaszukat és segítségüket előre is nagyon szépen köszönöm!

K.Viki83 # e-mail 2019.12.01. 11:33

Tisztelt Szakértő!
Olyan kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy tegnap azaz 2019.11.27-én voltam bent a munkáltatómnál Ő egy másik munkakört ajánlótt fel és ezek alapján meg is írtuk a fizetésnélküli megszakításról 2020. január 1jével venném ki a szabikat, de az a helyzet állt elő, hogy sajna a közlekedés miatt nem tudom elválalni mégse azt a munkakört, mert nincs úgy buszom, ilyenkor még visszamondhatom a kérelmemet vagy nem? Milyen szankciókkal járhat ez?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Viki

Morgo42 # e-mail 2019.12.01. 21:01

Tisztelt Szakértő.Segitséget szeretnék kérni a következővel kapcsolatban.2019 majus 15 én született a kisfiam.2018 dec 27 tòl 9 kodu tappenzen voltam szülésig.Aztan cseden oktober 29 ig,most jelenleg gyed elbirálasa van folyamatban.2020 januartol párom veszi igénybe a gyed extrát.Én munkaltatòmnál felmondok.Az lenne a kérdésem ha felmondok az ez évi bent maradt szabadságomat (30 nap)köteles kifizetni a munkaltatòm?És ha igen mennyi összeggel naponta?Szakmunkas minimalbérrel voltam nála bejelentve.Valamint milyen felmondast kell irnom munkaltatòm részére ,hogy aztán kapjam az álláskeresési jaradékot?Valamint ,hogy kifizesse lehetőleg a szabadságomat.Köszönöm a válaszát.

Kirácska #   2019.12.03. 21:01

Üdvözlöm a tisztelt szakértőket!

2019.11.10.-én megszületett kisfiam, a cégem kifizetőhely, tájékoztatva lett kisfiam èrkezèsèről, úgy ahogy azt előtte megbeszéltük. Azóta, mèg 2x lett szólva, de sajnos mai napig nem küldtèk a Csed papírom, ahogy azt pedig megbeszéltük előtte. A könyvelő, aki egyben Tb ügyintéző is sajnos nem reagál, sem üzenetre sem pedig hívásra. Minden hónap 5.-én utalni szoktak. Úgy, beszéltük, hogy kitölti a csed papírom, én aláírom és vissza küldöm... Kedd van mèg sehol a papír. Ha, kitöltenèk egy csed papírt nem vihetem be a kormanyhivatalhoz?
Így, hogy kifizetőhely a cég, csak náluk intézhetem?
Előre is köszönöm szépen.

técsé # e-mail 2019.12.07. 17:15

Tisztelt Szakértő!
Az alábbiakban kérném a segítségét.
2017.11.27 napján született meg első kislányom. Jelenleg 2019.11.29 napjától Gyes-en vagyok. Az év elején tervezzük a 2. gyermeket, melynek születését 2020. októberére szeretnénk.
Előtte irodai foglalkozású voltam egy cégnél, garantált bérminimummal.
A terveimet közöltem a céggel, rugalmasak e téren.
Kértem, hogy év elejétől jelentsenek "vissza" állományba, majd terveim szerint 2020. márciusától mennék terhességi táppénzre. Ennek semmi akadályát nem látták.
Azonban most elbizonytalanodtam a téren, hogy a csed, gyed összegének megállapításánál, jól döntök e, ha "visszajelent" a munkáltató.
Visszajelentést követően először is ki kell venni az évek alatt összegyűlt szabadságot?
A CSed megállapításnál a jogosultságot megelőző 3 hónap előtti 180 napot nézik. Teszem fel 2020.július 28 előtt 180 nap. Ez alapján 2020.01.28-tól kellene visszajelentenie a munkáltatónak. Azonban ha állományban ténylegesen csak annyi napot lennék, amennyi szabadságot ki kell írni és utána elmegyek táppénzre, ebben az esetben, hogy veszik figyelembe a biztosítási időt a Csed megállapításnál?
Amennyiben nem jelent vissza a munkáltató érvénybe lép a kedvezményszabály, mi szerint annyi Csed, gyed összeget kapnék, mint az első gyermekemmel?
Válaszát előre is köszönöm!

baki112 # e-mail 2019.12.08. 18:21

Tisztelt fórum

Következő lenne a kérdésem.
2019 dec 07.-én le dolgoztam a dec 24.-ei napot, de a munkahelyen dec 20.-án leállás lesz. Tehát a 20.-átol a munkanapokra szabadságot írna ki.A kérdésem az lenne, hogy dec 24.-ére írhatnak-e ki szabadságot vagy nem?
Előre is köszönöm a választ.

drbjozsef #   2019.12.08. 18:40

baki112,

A 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet szerint

december 7., szombat munkanap
december 24., kedd pihenőnap

(A kettőnek igazából nincs köze egymáshoz, nincs olyan jogilag, hogy "ledolgoztam".)

December 24-e pihenőnap, ezért arra nem kell szabadságot kiírni normál munkarend esetén.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.