hagyatéki tárgyalás


Kati64 # 2021.08.06. 18:45

Köszönöm a választ.

Kati64 # 2021.08.06. 16:45

Kogeza! Köszönöm a kedves és kimerítő választ. Jó érzés, amikor nem néz valaki full értelmi fogyatékosnak pusztán azért, mert nem értek a joghoz. A válaszod sokat segített.

Kogeza # 2021.08.06. 14:54

Ebből számomra sehol nem következik a végtelen lánc. Nem is mondtam ilyet.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.08.06. 14:31

Nehogy már végtelen láncban lehessen perelni újra és újra. Ezt te sem gondolod komolyan.

Kogeza # 2021.08.06. 14:11

"...és utána 15 nap elteltével jogerőre emelkedik"
Ezt úgy értem, hogy ha minden érintett tekintetében eltelik a 15 nap, akkor emelkedik jogerőre a végzés.

Kogeza # 2021.08.06. 14:08

"A közjegyző szerint meg kell várnunk a jogerőre emelkedést."

Ez így is van, lásd az előbbi kommentem.

"A kérdésem csak az, meddig kell várnunk, ha valaki nem veszi át az értesítést.Ilyen esetben is kézbesítettnek számít a levél a második kézbesítési kísérlet után öt nappal és azután ha letelt a fellebbezéshez rendelkezésre álló idő és senki nem fellebbez hozzájuthatunk az örökséghez mondjuk úgy egy-két hónapon belül, vagy ez a szakasz is elhúzódhat évekig, ha valaki nem reagál?"

Ez a szakasz nem húzódhat el évekig. Ahogy írtad, a kézbesítési fikció alapján átvetnek minősül majd a végzés, és utána 15 nap elteltével jogerőre emelkedik. Ez pár hónapon belül meglesz, és jogerőssé válik a hagyatékátadó végzés, amennyiben senki sem fellebbez.

Kogeza # 2021.08.06. 14:03

"Ennek nézz utána. A hagyatéki eljárásban - legalábbis a hagyatékátadó végzésre nézve - nincs jogerő. Vagy ideiglenes hatályú vagy teljes."

Ne viccelj már! Már hogyne lenne jogerő a teljes hatályú hagyatékátadó végzés tekintetében!

Hetv. 83. § (2) A közjegyző akkor is teljes hatállyal adja át a hagyatékot, ha csak másodlagos öröklési vita merült fel és e vitában az igény előterjesztője a teljes hatályú hagyatékátadáshoz hozzájárult, vagy az igénye összegének megfelelő pénzösszeget a többi örökösként érdekelt biztosítékként közjegyzői letétbe helyezte. A közjegyző a letétbe helyezett biztosíték összegét a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő 30. nap leteltét követően haladéktalanul a letevőnek fizeti ki.
91. § (3) A közjegyző a teljes hatályú hagyatékátadó végzés és az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzés jogerőre emelkedésének megállapítása után megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket.
92. § (1) A közjegyző a jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzést és a teljes hatályúvá vált ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzést az illetékkiszabás végett megküldi az illetékes állami adóhatóságnak.
109. § (1) A hagyatéki eljárásban hozott

  1. ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés,
  2. teljes hatályú hagyatékátadó végzés,
  3. ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzés,
  4. a 89. § szerinti végzés,
  5. az öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem tárgyában hozott végzés,
  6. az eljárási költséget megállapító és annak viselésére kötelező, valamint
  7. a pénzbírságot kiszabó végzés ellen fellebbezésnek van helye.
Kovács_Béla_Sándor # 2021.08.06. 12:57

Badarság. Ha teljes hatályú, akkor teljes hatályú.
Különben is nem mindegy? Mész a bankba, és vagy kiadják a pénzt vagy nem. (Egyes pénzintézetek például megkövetelik, hogy az összes örökös - igen, nálatok mind a 42 - egyszerre
jelenjen meg a pénz felvétele érdekében. És akkor jösz itt azzal, hogy mikor "jogerős")

Kati64 # 2021.08.06. 12:35

Hűha....hogy igazodjon el szegény laikus fejem, ha a szakértők sem értenek egyet? A közjegyző szerint meg kell várnunk a jogerőre emelkedést. A kérdésem csak az, meddig kell várnunk, ha valaki nem veszi át az értesítést.Ilyen esetben is kézbesítettnek számít a levél a második kézbesítési kísérlet után öt nappal és azután ha letelt a fellebezéshez rendelkezésre álló idő és senki nem fellebez hozzájuthatunk az örökséghez monjukúgy egy-két hónapon belül, vagy ez a szakasz is elhúzódhat évekig, ha valaki nem reagál?

Kovács_Béla_Sándor # 2021.08.06. 11:46

Ennek nézz utána. A hagyatéki eljárásban - legalábbis a hagyatékátadó végzésre nézve - nincs jogerő. Vagy ideiglenes hatályú vagy teljes.

Kogeza # 2021.08.06. 10:33

"Magad írod, hogy teljes hatályú az a hagyatékátadó végzés."

Vélhetőleg a hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzés nem emelkedett jogerőre még, így a hagyatékátadó végzés sem jogerős.

Kati

Ha valaki nem veszi át a végzést, azzal megakadályozni nem tudja annak jogerőre emelkedését, csak kicsit elhúzni tudja annak bekövetkezését.

Sajnos nem nagyon tudsz mit csinálni, legfeljebb akkor, ha meg tudod győzni valamennyi örököst, hogy a közjegyzőnek küldött nyilatkozatukban mondjanak le a fellebbezési jogukról. De ez a kérdésedből kiindulva lehetetlennek tűnik.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.08.06. 07:52

Magad írod, hogy teljes hatályú az a hagyatékátadó végzés.

Kati64 # 2021.08.06. 05:51

Kedves Szakértők! 11 év pereskedés után tavaly összel lezárult a végrendelet bizonyos részeit vitató per. Múlt héten megkaptuk a teljes hatályúvá vált végzést. 42 örökös van, köztük olyan is, aki külföldön él. Jól tudom, hogy akkor emelkedik jogerőre a végzés, ha annak is letelt a fellebbezéshez rendelkezésre álló ideje, aki utolsóként vette át az értesítést? Mi történik akkor, ha valamelyik örökös nem veszi át a levelet? Tudunk tenni valamit, hogy ne húzódjon hosszan az eljárás, és megkaphassuk a részünket?( főként kincstárjegyek) Előre is köszönöm a választ!

Bubba76 # 2021.08.03. 13:11

Igen, sejtettem, hogy ez gumiszabály. Akkor viszont tényleg nincs mit tenni, mint várni. Azt nem értem, hogy miért futtatják végig a keresést a bankoknál, ha a jegyző megbízásából az önkormányzati ügyitéző már megtette, és vannak tételes adatok a számlákról. Még az a szerencse, hogy az ingatlanok értékbizonyítványát illetően az érdekeltek nyilatkozatban lemondtak a fellebbezési jogukról. Elvileg ugyan elektronikus úton, valamilyen platformon néhány nap is lehetne a bankok válasza közjegyzői megkereseésre. Elvileg, de a gyakorlat gondolom teljesen más. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ha itt a 4. hullám, akkor leáll minden. Szóval ebből bármi lehet így. Ahhoz képest, hogy a haláleset január legelején történt, a végén idén esetleg nem is lesz tárgyalás...

drbjozsef # 2021.08.03. 13:05

... kivéve az "a" és "b" pontok esetén (Hetv.44.§), vagyis lényegében bármikor, bármennyi időre meghosszabbítható (a "b" pont alapján simán). Lényegében semmilyen korlátja nincs a tárgyalás kitűzési időpontjának.

Bubba76 # 2021.08.03. 11:29

Sikerült beszélni a közjegyzői irodával. Egy ügyintéző azt mondta, hogy két hete kapták meg apósom hagyatéki ügyének anyagait. Azt mondta, hogy tárgyalás lesz, de még előtte ők is leellenőriznek minden egyes hagyatéki tételt is, bankszámlánként, amit az önkormányzati ügyintéző már megtett korábban. Azt mondta, hogy ezért még csak hozzávetőleges időpontot sem tud mondani, már csak azért sem, mert sok ügy van a praxisukban. Ezek alapján nem vagyunk túl optimisták, hiába rendelkezik a hagyatéki törvény úgy, hogy a közjegyzőnek a hagyatéki anyag kézhez vételétől számítva 60 napon belül meg kell tartani a tárgyalást.

Bubba76 # 2021.07.27. 10:41

Köszönöm szépen. Akkor azzal fogom kezdeni, hogy a segítségét szeretném kérni. Talán ez jó belépő.

drbjozsef # 2021.07.27. 10:13

Embere válogatja, velem anno nagyon kedvesek voltak, és segítettek. Csak szerényen kérdezni, kulturáltnak lenni, segítséget kérni. A herpciáskodást szeretik kevésbé.

Bubba76 # 2021.07.27. 09:09

Nem veszi inzultálásnak, ha emiatt felhívom?

drbjozsef # 2021.07.27. 05:48

Bubba76,

Ne várj, hívd fel a közjegyzőt, és beszéld meg vele.

Bubba76 # 2021.07.26. 21:23

Köszönöm, akkor várakozunk.

drbjozsef # 2021.07.26. 17:48

Bubba76,

Ha a körülmények olyanok (hagyatéki leltártól, örökösök személyétől, egyéb bejelentésektől függően), akkor a közjegyző nem tart tárgyalást, végzéssel hoz döntést, és megküldi azt a feleknek, amire fellebbezhetnek, ha valami nem stimmel szerintük.

Bubba76 # 2021.07.24. 08:46

Alapesetrben nem is biztos, hogy tartanak? A család nem talált végrendeletet, a közjegyző gondolom lekérdezi a végintézkedések táérában. Nincs kiskorú az örökösök között.

helyettes_017 # 2021.07.24. 07:41

Miből gondolod, hogy lesz hagyatéki tárgyalás? Végintézkedés maradt az elhunyt után? Vagy valamelyik örökös kiskorú?

Bubba76 # 2021.07.23. 19:34

A hagyatéki leltárnak a héten kellett átkerülnie a közjegyzőhöz. Elolvastam alaposan a hagyatéki törvényt, a 44. paragrafusban ez szerepel:

(2) A tárgyalást - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - úgy kell kitűzni, hogy az első tárgyalási nap a hagyatéki leltárnak a közjegyzőhöz érkezését - ha azt igényelte, a kiegészítést - követően legkésőbb 2 hónapon belül megtartható legyen.

Elvileg