elővásárlási jog


newuser680 # 2020.12.17. 07:48

Köszönöm a választ. Ezek szerint, bizonyos mennyiségű tulajdonostárs felett nem kell értesíteni a többieket és utólag (3 éven belül) sem élhetnek az elővásárlási jogukkal?!
Odáig érthető, hogy nem értesítettek, de miért ne élhetnék az elővásárlási jogommal?

drbjozsef # 2020.12.16. 04:12

Kibújhatnak-e alóla arra hivatkozva, hogy a nagyszámú tulajdonostársak miatt nem értesítettek

Nem kibújás az. A Ptk. kifejezetten engedi.

Kovács_Béla_Sándor # 2020.12.15. 12:51

Valahogy csak bejegyezte a földhivatal az új tulajdonostársat.

newuser680 # 2020.12.15. 12:00

Tisztelt Fórumozók, az alábbi kérdésem lenne. Ha 2017-ben vásároltam egy teremgarázs beállót (osztatlan közös tul.) és a tulajdoni lapon most szembesülök vele, hogy 2019-ben történt adás-vétel, de engem, mint tulajdonostársat nem értesítettek (tehát nem mondtam le az elővásárlási jogomról), akkor mivel 3 éven belül történt, élhetek ezen jogommal most 2020-ban?
Kibújhatnak-e alóla arra hivatkozva, hogy a nagyszámú tulajdonostársak miatt nem értesítettek, vagy hogy ki volt függesztve a fali újságon (nem ott lakom és ez a tul. lapról is kiderül).
Vagy mindenképpen élhetek az elővásárlási jogommal 3 éven belül és a szerződésben szereplő feltételekkel vásárolhatom meg a tulajdoni hányadot?

drbjozsef # 2020.12.02. 15:13

Pl. azzal, amit írtam, HA ELFOGADJA A BANK.
De nem fogja. A bank biztosra megy, nem pókerezik azzal, hogy közbe jön valami a tulajdonbejegyzésig.

zoli1313 # 2020.12.02. 14:45

drbjozsef,

Köszönöm. A banknak kell a lemondó sajnos.

"De az örökösök az elhunyt halála napján, a törvény erejénél fogva megöröklik a hagyatékot."

Igen, de nincs rajta a tul.lapon a nevük, csak az elhunytnak. (elvileg a hagyatéki után kerül majd rá). Így viszont mi alapján tudná a bank, hogy valóban ők jogosultak lemondót írni.

drbjozsef # 2020.12.01. 06:20

zoli1313,

Szerintem ezt csak a bankkal tudod megbeszélni.

Ha ők lemondó nyilatkozatot kérnek, akkor nekik nem lesz jó a "nem kereste" tértivevény.

A hagyatéki csak egy deklaratív eljárás, megállapítja az örökösöket, a végzés teszi hivatalossá ki az örökös. De az örökösök az elhunyt halála napján, a törvény erejénél fogva megöröklik a hagyatékot.

Talán az lehetne a megoldás, ha a bank is elfogadja, hogy a kiskorú örökösök gyámja megírja a lemondó nyilatkozatot, és egyben nyilatkozik arról is, hogy a bejegyzett tulajdonos elhunyt, a hagyatéki folyamatban van, és az elhunyt gyermekei, mint örökösök törvényes képviselőjeként nyilatkozik.

Ha elfogadja a bank jó, ha nem, várnotok kell.

Egyébként esetleg még egy ötlet : keresse meg az apa az eljáró közjegyzőt (mokk.hu oldalon megnézhető), és kérdezze meg, mi kell a hagyatéki felgyorsításához.

zoli1313 # 2020.11.30. 18:41

Üdvözletem!

Ugyanabban a cipőben járok mint 'tamas.sz', csak én vevői oldalról írok.
Ikerház, másik félnek 2 tulaja, egyik elhunyt, hagyatéki nem volt még.
Viszont adás-vételhez + CSOK kérelemhez kellene a lemondó.
Annyi a különbség, hogy én tudom kik lesznek az örökösök (a gyermeki), akiknek gyámja (apjuk) közölte, hogy aláír minden papírt. De ugye nem teheti egyelőre meg(??), hisz nem ők a tulajok, hanem az elhunyt szerepel még a tul.lapon.

Kérdésem, küldjünk mi is leveleket a "halott" tulajnak, kérjük meg a férjét, hogy nehogy átvegye, mert várjuk hogy visszajöjjön (kicsit morbid)?
Vagy a leendő örökösök aláírását elfogadják a bankok (ill földhivatal?)

Köszönöm.

tamas.sz # 2020.02.14. 17:35

Nagyon köszönöm mindenki válaszát. A vevőt nem szívesen hoznám abba a helyzetbe, hogy esetleg az örökös pert indít. Megpróbálom az lehetséges örökösöket is lemondatni. Extrém esetben ha két örökös is élne a jogával az biztos megtekerné az ügyet. De azt már csak kbs úr tudhatja hogyan lehet megoldani. Ebben az esetben fel kell keresnem őt ügyfélként, más megoldás nem valószínű hogy létezik;)

András H # 2020.02.14. 15:24

tamás.sz

Mindegy is mikor halt meg neked ezt nem is kell tudnod igazásból, és nem is kell az ügyedbe bele keverni.

Írj egy tértivevényes levelet neki amiben kéred, hogy járuljon hozzá a tulajdonrészed eladásához vagy vegye meg írd oda az elagdási árat, lehetőleg ugyan annyit amennyi az adás-vételi szerződésetekben lesz késöbb.

Kösd ki a válaszadási időt az ügy sűrgőségére való hivatkozással 15 napos határidővel, amennyiben nem válaszol úgy te az elővásrlási jogról való lemondásnak tekinted.

10 nap elteltével írj egy tértivevényes emlékeztető levelet amiben "sürgetőleg" leírod, hogy közeleg a korábbi határidő és a jogos érdeked az lenne, hogy eladd a tulajdon részed mert a vevőd visszalép.

Minmdkét levél vissza fog jönni, hogy nem kereste.
Ezt a két nemkereste levelet borítékkal és feladó vénnyel együtt lefénymásolod és csatoljátok az adásvételi szerződéshez azzal, hogy a határidő lejárt a tulajdonos társ nem reagált ezzel te úgy tekintetted a jogos érdekeidre figyelemmel, hogy azt nem érdekli az elővásrlási jog.

Ezzel te is védve vagy és az új tulajdonos is.

aláb írták:
az ajánlat közlésének kötelezettsége azzal szemben is fennáll, hacsak a közlésnek nincs rendkívüli nehézsége.

Téged a hacsak nincs rendkívüli nehzéség rész érint

András H # 2020.02.14. 14:55

Mikor hunyt el a tulajdonos társ?

Kovács_Béla_Sándor # 2020.02.14. 07:04

(Három-négy hét alatt be is lehet jegyeztetni a vevő tulajdonjogát. No, persze, csak akkor, ha nem kölcsönből fizet. Ha meg kölcsönből fizet, akkor akár meg is lehet várni a hagyatékit.)

drbjozsef # 2020.02.14. 05:50

tamas.sz,

Én megmondom, mit tennék a helyedben : megpróbálnám igazolhatóan felkutatni az örökösöket, és közölni velük az ajánlatot.
A tulajdoni lapon lévő címből kiindulva, a közjegyző megkeresését (mokk.hu, ha tudod hol lakott utoljára az elhunyt tultárs), ha ismerted, vagy ismered a v árható örökösöket, akkor közvetlenül hozzájuk. Kormányablak, lakcímnyílvántartó,mittudomén.

Mondjuk rászánnék 3-4 hetet. Ha az alatt nem tudok kideríteni semmit, akkor ennyi, megpróbáltad, nehézség, számottevő késedelem, nyilatkozatok, igazolások, tértivevények, jóhiszeműség.

Ennyi időt még talán vár a vevőd.

Kovács_Béla_Sándor # 2020.02.13. 23:25

elég lett volna ha azt írja: nem tudom
Csak hogy nem szeretek hazudni. ;)

dr_Egyed_Zoltán # 2020.02.13. 20:59

Összevetve az Inytv. Vhr. 75. § (3) bekezdését, a PK. 9. V. pontját, a 2/2009. PK. vélemény V. pontját, amelyek részint beépültek a Ptk.-ba: ha valóban rendkívüli nehézséggel és/vagy számottevő késedelemmel járna az örökösök felkutatása, akkor a Földhivatali Osztály át kell hogy vezesse a tulajdonjogot (tértivevény csatolása, szerződő felek közös nyilatkozata mellett), továbbá ha valóban nem tud sem az eladó sem a vevő az örökösök személyéről, az örökös utóbb nem indíthat sikerrel polgári pert relatív hatálytalanságra hivatkozással, a jóhiszemű vevővel szemben semmiképpen, Eladóval szemben akkor nem, ha az eset körülményei alapján valóban nem állapítható meg az elővásárlási joggal kapcsolatos kötelezettségek megsértése (Ptk. 6:223.).

PK. 9. V. Ha az eladó előtt nyilvánvaló, hogy az ingatlannak ingatlannyilvántartáson (telekkönyvön) kívüli résztulajdonosai is vannak, részéről az ajánlat közlésének kötelezettsége azokkal szemben is fennáll, hacsak a közlésnek nincs rendkívüli nehézsége.
Ingatlannyilvántartáson (telekkönyvön) kívüli résztulajdonosok esetében a közlési kötelezettség elmulasztásából folyó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók azzal a vevővel szemben, aki a szerződés megkötésénél jóhiszeműen járt el.

A jogrendszerünk bizonyos esetekben elismeri az ingatlannyilvántartásba telekkönyvbe) való bejegyzés nélkül szerzett tulajdont is. Így például az ingatlannyilvántartásba (telekkönyvbe) való bejegyzéstől függetlenül a Ptk. 673. §-ának (2) bekezdése értelmében az örökös minden további joglépés nélkül.................A jogszabály az elővásárlási jog tekintetében nem tesz különbséget az ingatlannyilvántartásba (telekkönyvbe) bejegyzett és az ilyen teljes jogú, de az ingatlannyilvántartásba (telekkönyvbe) be nem jegyzett résztulajdonos között. Ezért, ha az eladó előtt nyilvánvaló, hogy az ingatlannak ilyen ingatlannyilvántartáson (telekkönyvön kívüli résztulajdonosa is van, részéről az ajánlat közlésének kötelezettsége azzal szemben is fennáll, hacsak a közlésnek nincs rendkívüli nehézsége.

6:222. § [A vételi ajánlat közlése az elővásárlásra jogosulttal]
(1) Ha a tulajdonos harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlat elfogadása előtt köteles az ajánlatot teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal. Nem terheli e kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülmény miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

2/2009. PK. vél. V. Az olyan ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonost, aki jogszabályon alapuló elővásárlási jogát megalapozó jogosultságát (vagyis a tulajdonjogát) nem jegyezteti be, megilleti ugyan a jogszabályon alapuló elővásárlási jog, e joga megsértésére azonban nem hivatkozhat az ingatlan-nyilvántartásban bízó, jóhiszemű vevővel szemben (tehát nem tudja elérni a szerződés vele szembeni hatálytalanságának a megállapítását), hanem csak az eladótól követelheti kára megtérítését, ha bizonyítja, hogy az eladó annak ellenére mulasztotta el az ajánlat közlési kötelezettségét, hogy tudott az elővásárlási jogot megalapozó ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosi minőségéről

tamas.sz # 2020.02.13. 20:39

Pedig Kbs ügyvéd úr nagyon tisztességes válaszokat ír a fórumban. Ebben az esetben elég lett volna ha azt írja: nem tudom

tamas.sz # 2020.02.13. 20:28

Köszönöm a gyors választ! Azt javasolja hogy meg kell várni a hagyatéki átadást amit nem akarok elhinni. És ha évekig húzódik?! Ezért fordultam a fórumhoz 10 óra kutatás után...
Más valakinek van esetleg véleménye?

Kovács_Béla_Sándor # 2020.02.13. 20:25

Azt a szerződést ügyvéd szerkeszti, ellenjegyzi. Javaslom, kérdezd meg őt.

tamas.sz # 2020.02.13. 20:20

Tisztelt fórumozók!
Osztatlan közös tulajdonú ingatlan eladása során kiderült, hogy az egyik tulajdonostárs elhunyt. Eladható így a tulajdonrészem az elővásárlási jog megsértése nélkül? Hivatkozhatok arra, hogy ebben az esetben számottevő késedelem miatt nem lehet lemondó nyilatkozatot beszerezni? Esetleg meg kell várni a hagyatéki eljárást ami hónapokig eltarthat? Ha a földhivatal el is fogadja, az örökösök perelhetnek egy ilyen esetben eredménnyel? Köszönöm a választ előre is!

kakaóscsiga # 2020.01.27. 23:41

Köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # 2020.01.27. 22:30

De igen. Drbjozsef 7:21-kor írta:

Az elővételi jogról érvényesen látatlanban lemondani nem lehet, annak kötelező eleme, hogy egy adott szerződés ismeretében döntsön róla a jogosult.

kakaóscsiga # 2020.01.27. 16:33

Kedves kbs!

Egy "elég" vagy "nem" egyszavas válasz is meg tette volna.
(a szándéknyilatkozatról eddig nem esett szó)
Köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # 2020.01.27. 16:21

Erre már kaptál választ.

kakaóscsiga # 2020.01.27. 14:36

Bocsánat, még egy kérdésem lenne:

Az elővásárlási joggal rendelkező felé elég e bemutatni egy reménybeli vevő szándéknyilatkozatát vagy csakis a megkötött adásvételi jöhet szóba?

Köszönöm:kakaóscsiga

kakaóscsiga # 2020.01.27. 10:17

Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, sokat segítettetek.
(A bérlővel egyébként jó viszonyban vagyok, lehet hogy simán megoldódik az eladás.)
Mégegyszer köszönöm.