Fórum magánjog régebbi elöl     új hozzászólás


elővásárlási jog

tamas.sz # e-mail 2020.02.14. 18:35

Nagyon köszönöm mindenki válaszát. A vevőt nem szívesen hoznám abba a helyzetbe, hogy esetleg az örökös pert indít. Megpróbálom az lehetséges örökösöket is lemondatni. Extrém esetben ha két örökös is élne a jogával az biztos megtekerné az ügyet. De azt már csak kbs úr tudhatja hogyan lehet megoldani. Ebben az esetben fel kell keresnem őt ügyfélként, más megoldás nem valószínű hogy létezik;)

András H # e-mail 2020.02.14. 16:24

tamás.sz

Mindegy is mikor halt meg neked ezt nem is kell tudnod igazásból, és nem is kell az ügyedbe bele keverni.

Írj egy tértivevényes levelet neki amiben kéred, hogy járuljon hozzá a tulajdonrészed eladásához vagy vegye meg írd oda az elagdási árat, lehetőleg ugyan annyit amennyi az adás-vételi szerződésetekben lesz késöbb.

Kösd ki a válaszadási időt az ügy sűrgőségére való hivatkozással 15 napos határidővel, amennyiben nem válaszol úgy te az elővásrlási jogról való lemondásnak tekinted.

10 nap elteltével írj egy tértivevényes emlékeztető levelet amiben "sürgetőleg" leírod, hogy közeleg a korábbi határidő és a jogos érdeked az lenne, hogy eladd a tulajdon részed mert a vevőd visszalép.

Minmdkét levél vissza fog jönni, hogy nem kereste.
Ezt a két nemkereste levelet borítékkal és feladó vénnyel együtt lefénymásolod és csatoljátok az adásvételi szerződéshez azzal, hogy a határidő lejárt a tulajdonos társ nem reagált ezzel te úgy tekintetted a jogos érdekeidre figyelemmel, hogy azt nem érdekli az elővásrlási jog.

Ezzel te is védve vagy és az új tulajdonos is.

aláb írták:
az ajánlat közlésének kötelezettsége azzal szemben is fennáll, hacsak a közlésnek nincs rendkívüli nehézsége.

Téged a hacsak nincs rendkívüli nehzéség rész érint

András H # e-mail 2020.02.14. 15:55

Mikor hunyt el a tulajdonos társ?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.14. 08:04

(Három-négy hét alatt be is lehet jegyeztetni a vevő tulajdonjogát. No, persze, csak akkor, ha nem kölcsönből fizet. Ha meg kölcsönből fizet, akkor akár meg is lehet várni a hagyatékit.)

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.02.14. 06:50

tamas.sz,

Én megmondom, mit tennék a helyedben : megpróbálnám igazolhatóan felkutatni az örökösöket, és közölni velük az ajánlatot.
A tulajdoni lapon lévő címből kiindulva, a közjegyző megkeresését (mokk.hu, ha tudod hol lakott utoljára az elhunyt tultárs), ha ismerted, vagy ismered a v árható örökösöket, akkor közvetlenül hozzájuk. Kormányablak, lakcímnyílvántartó,mittudomén.

Mondjuk rászánnék 3-4 hetet. Ha az alatt nem tudok kideríteni semmit, akkor ennyi, megpróbáltad, nehézség, számottevő késedelem, nyilatkozatok, igazolások, tértivevények, jóhiszeműség.

Ennyi időt még talán vár a vevőd.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.14. 00:25

elég lett volna ha azt írja: nem tudom
Csak hogy nem szeretek hazudni. ;)

www.kbs-ugyved.hu

dr_Egyed_Zoltán # e-mail 2020.02.13. 21:59

Összevetve az Inytv. Vhr. 75. § (3) bekezdését, a PK. 9. V. pontját, a 2/2009. PK. vélemény V. pontját, amelyek részint beépültek a Ptk.-ba: ha valóban rendkívüli nehézséggel és/vagy számottevő késedelemmel járna az örökösök felkutatása, akkor a Földhivatali Osztály át kell hogy vezesse a tulajdonjogot (tértivevény csatolása, szerződő felek közös nyilatkozata mellett), továbbá ha valóban nem tud sem az eladó sem a vevő az örökösök személyéről, az örökös utóbb nem indíthat sikerrel polgári pert relatív hatálytalanságra hivatkozással, a jóhiszemű vevővel szemben semmiképpen, Eladóval szemben akkor nem, ha az eset körülményei alapján valóban nem állapítható meg az elővásárlási joggal kapcsolatos kötelezettségek megsértése (Ptk. 6:223.).

PK. 9. V. Ha az eladó előtt nyilvánvaló, hogy az ingatlannak ingatlannyilvántartáson (telekkönyvön) kívüli résztulajdonosai is vannak, részéről az ajánlat közlésének kötelezettsége azokkal szemben is fennáll, hacsak a közlésnek nincs rendkívüli nehézsége.
Ingatlannyilvántartáson (telekkönyvön) kívüli résztulajdonosok esetében a közlési kötelezettség elmulasztásából folyó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók azzal a vevővel szemben, aki a szerződés megkötésénél jóhiszeműen járt el.

A jogrendszerünk bizonyos esetekben elismeri az ingatlannyilvántartásba telekkönyvbe) való bejegyzés nélkül szerzett tulajdont is. Így például az ingatlannyilvántartásba (telekkönyvbe) való bejegyzéstől függetlenül a Ptk. 673. §-ának (2) bekezdése értelmében az örökös minden további joglépés nélkül.................A jogszabály az elővásárlási jog tekintetében nem tesz különbséget az ingatlannyilvántartásba (telekkönyvbe) bejegyzett és az ilyen teljes jogú, de az ingatlannyilvántartásba (telekkönyvbe) be nem jegyzett résztulajdonos között. Ezért, ha az eladó előtt nyilvánvaló, hogy az ingatlannak ilyen ingatlannyilvántartáson (telekkönyvön kívüli résztulajdonosa is van, részéről az ajánlat közlésének kötelezettsége azzal szemben is fennáll, hacsak a közlésnek nincs rendkívüli nehézsége.

6:222. § [A vételi ajánlat közlése az elővásárlásra jogosulttal]
(1) Ha a tulajdonos harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlat elfogadása előtt köteles az ajánlatot teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal. Nem terheli e kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülmény miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

2/2009. PK. vél. V. Az olyan ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonost, aki jogszabályon alapuló elővásárlási jogát megalapozó jogosultságát (vagyis a tulajdonjogát) nem jegyezteti be, megilleti ugyan a jogszabályon alapuló elővásárlási jog, e joga megsértésére azonban nem hivatkozhat az ingatlan-nyilvántartásban bízó, jóhiszemű vevővel szemben (tehát nem tudja elérni a szerződés vele szembeni hatálytalanságának a megállapítását), hanem csak az eladótól követelheti kára megtérítését, ha bizonyítja, hogy az eladó annak ellenére mulasztotta el az ajánlat közlési kötelezettségét, hogy tudott az elővásárlási jogot megalapozó ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosi minőségéről

dr. Egyed Zoltán
  ügyvéd 
www.facebook.com/dregyedzoltan/
https://dregyed.business.site/

tamas.sz # e-mail 2020.02.13. 21:39

Pedig Kbs ügyvéd úr nagyon tisztességes válaszokat ír a fórumban. Ebben az esetben elég lett volna ha azt írja: nem tudom

tamas.sz # e-mail 2020.02.13. 21:28

Köszönöm a gyors választ! Azt javasolja hogy meg kell várni a hagyatéki átadást amit nem akarok elhinni. És ha évekig húzódik?! Ezért fordultam a fórumhoz 10 óra kutatás után...
Más valakinek van esetleg véleménye?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.13. 21:25

Azt a szerződést ügyvéd szerkeszti, ellenjegyzi. Javaslom, kérdezd meg őt.

www.kbs-ugyved.hu

tamas.sz # e-mail 2020.02.13. 21:20

Tisztelt fórumozók!
Osztatlan közös tulajdonú ingatlan eladása során kiderült, hogy az egyik tulajdonostárs elhunyt. Eladható így a tulajdonrészem az elővásárlási jog megsértése nélkül? Hivatkozhatok arra, hogy ebben az esetben számottevő késedelem miatt nem lehet lemondó nyilatkozatot beszerezni? Esetleg meg kell várni a hagyatéki eljárást ami hónapokig eltarthat? Ha a földhivatal el is fogadja, az örökösök perelhetnek egy ilyen esetben eredménnyel? Köszönöm a választ előre is!

kakaóscsiga # e-mail 2020.01.28. 00:41

Köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.27. 23:30

De igen. Drbjozsef 7:21-kor írta:

Az elővételi jogról érvényesen látatlanban lemondani nem lehet, annak kötelező eleme, hogy egy adott szerződés ismeretében döntsön róla a jogosult.

www.kbs-ugyved.hu

kakaóscsiga # e-mail 2020.01.27. 17:33

Kedves kbs!

Egy "elég" vagy "nem" egyszavas válasz is meg tette volna.
(a szándéknyilatkozatról eddig nem esett szó)
Köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.27. 17:21

Erre már kaptál választ.

www.kbs-ugyved.hu

kakaóscsiga # e-mail 2020.01.27. 15:36

Bocsánat, még egy kérdésem lenne:

Az elővásárlási joggal rendelkező felé elég e bemutatni egy reménybeli vevő szándéknyilatkozatát vagy csakis a megkötött adásvételi jöhet szóba?

Köszönöm:kakaóscsiga

kakaóscsiga # e-mail 2020.01.27. 11:17

Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, sokat segítettetek.
(A bérlővel egyébként jó viszonyban vagyok, lehet hogy simán megoldódik az eladás.)
Mégegyszer köszönöm.

drbjozsef #   2020.01.27. 09:33

Na, egyszer legalább kérdezni megtanulok talán lassan, ha válaszolni nem is... :)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.27. 08:40

Eladhatom a bérlő beleegyezése nélkül az ingatlanomat?

Felmondhatom rendes felmondással a bérleti szerződést?

Igen. Igen. (A jogi indoklás a kérdezőnek aligha fontos.)

www.kbs-ugyved.hu

wers #   2020.01.27. 07:34

bocs, drbjozsef, nem neked szántam. :)

wers #   2020.01.27. 07:33

Az én laikus véleményem, hogy keress fel egy ügyvédet aki látja a teljes szerződésedet, és az alapján tud segíteni.

Ebből indulok ki: „Ha válaszolnék rájuk, félreértenéd.

:)

drbjozsef #   2020.01.27. 07:25

kbs,

jól van, próbálkozok a valódi problémámmal, laikusként, no ez utóbbi mondjuk nem nehéz :

Eladhatom a bérlő beleegyezése nélkül az ingatlanomat?

Felmondhatom rendes felmondással a bérleti szerződést?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2020.01.27. 07:21

kakaóscsiga,

A bérlő felé mennyi a felmondási idő normál esetben?

Az biztos, hogy bár a bérleti szerződések esetén sok ponton el lehet térni a törvénytől, a rendes felmondás jogáról érvényesen lemondani nem lehet (a „csak közös megegyezéssel” kitétel gyakorlatilag ezt jelentené). Ptk. 6:213.§(3) szakasz.

Határozatlan idejű bérleti szerződésnél főszabály szerint bármelyik fél adott hónap 15. napjáig felmondhatja a szerződést a következő hónap utolsó napjára. Kötelezően írásban. Ptk. 6:339.§.

Bianco (vevői adatok nélkül) aláirattathatom e az elővásárlásróli lemondást?

Ezt sajnos nem lehet. Az elővételi jogról érvényesen látatlanban lemondani nem lehet, annak kötelező eleme, hogy egy adott szerződés ismeretében döntsön róla a jogosult. Ptk.6:222.§.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Hogy az eladásba beleszólhat-e, kell-e az engedélye a szerződés alapján, abban sajnos nem vagyok biztos, jobb kérdést nem tudok rá kitalálni, mint amit írtam, de érzésem szerint ez simán semmis, mert a tulajodonjoggal való rendelkezés ilyen formában való korlátozása meglehetősen aránytalannak tűnik. Még ha valami ellenszolgáltatás lenne, talán, de szerintem még akkor sem. De ezt nem tudom biztosra.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

kakaóscsiga # e-mail 2020.01.27. 01:42

Kedves kbs és drbjozsef!

Hát már egy közjegyzőben sem bízhat meg az ember.
Rendben, én is hülye voltam, hogy a jogi bikfanyelvet nem tanulmányoztam alaposabban.
Megpróbálok normálisat kérdezni.
A bérlő felé mennyi a felmondási idő normál esetben?
Bianco (vevői adatok nélkül) aláirattathatom e az elővásárlásróli lemondást?
Tanácsaikat szívesen fogadnám, megpróbálnám nem félreértelmezni.
Köszönöm. (és az eddigieket is)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.26. 22:19

Még ezek se az igazi kérdések. :)

www.kbs-ugyved.hu