Munkajogi kérdések.


Neterka # 2012.11.04. 17:27

T. Cím

2012 márciusában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szakértői Bizottságának I.fokú szakvéleménye szerint
40% -os egészségkárosodásom, azaz munkacsökkenésem van és rehabilitálható vagyok.
A rehabilitációm, a foglalkoztatási rehabilitációmhoz szükséges időtartam: 36 hónap.
Rendszeres segélyre, pénzbeli ellátásra nem vagyok jogosult,
mivel

  • bár az egészségbiztosításom 2008-tól folyamatos -,

de nincs meg a szükséges 300 ledolgozott munkanapom.

Eszerint más pénzbeli ellátásom, bevételem nincs,
csak amely munkavégzésből ered.
Illetve kaphatok átmeneti segélyt egy évben maximum 3-szor 4-5 ezer Ft-ot,
(kimerítettem)
és lakásfenntartási segélyt, havi 4ezer Ft körül,
amelyeket meg is igényeltem és kapok is,
ezen kívül közgyógyon vagyok.

Albérletben lakom a lányommal, aki nappali tagozatos diák, fodrásznak tanul,
és mivel az Édesapja elhalálozott, ezért 24 éves koráig - de legfeljebb amíg tanul - árvasági ellátásban részesül,
amelynek összege kb. 30 ezer Ft.
Ebből az ő árvaságijából fedezzük az albérletünk egyik felét.
Ehhez jönnek még a fenti juttatások.
Az albérletünk rezsiköltségét viszont ennyiből nem tudjuk kigazdálkodni,
bár a lányom tanulás mellett a "Fürgediák" - nál vállal alkalmi munkákat,
amely munka azonban se nem biztos, se nem folyamatos.

Ezért 2012 májusában jelentkeztem a nyíregyházi Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei
Közhasznú Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkára.
Fel is vettek 2012 május 29. napjától kezdődően 2012 augusztus 15. napjáig próbaidővel
2012. december 31. napjáig határozott időtartamra
segédmunkásként,
(bár én szakmunkás varrónő vagyok és működik is a Startnál varroda)
4 órás részmunkarendben, változó munkavégzési hellyel, 535Ft órabérrel.

A munkaszerződésben foglaltak szerint hivatkozás az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéből:

http://www.drsebestyen.hu/…nykonyve.htm

3. § (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató,
az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

További jogi hivatkozások a munkaszerződésben:

A munkaszerződés 9. pontja szerint:

"A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy - amennyiben megváltozott munkaképességű - foglalkoztatásához
állami támogatást kíván igénybe venni.

(HÁNYSZOR?!?)

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló megváltozott munkaképességével kapcsolatos egyes,
a jogszabályokban meghatározott adatokkal rendelkezzen.
A munkavállaló annak érdekében, hogy a munkáltató a támogatás igénybevételének jogszabályban,
illetve támogatás nyújtására létrejött szerződésben előírt feltételeknek eleget tudjon tenni,
jelen munkaszerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul a támogatás igénybevételéhez szükséges, a jogszabályokban
így különösen a:

176/2005. (IX.2.) Kormány rendeletben,
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,
továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

a:
177/2005. (IX.2.) Kormány rendeletben,
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

a:
14/2005. (XI. 2.) FMM. rendeletben,
a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól,
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

valamint a:
15/2005. (XI. 2.) FMM rendeletben,
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól,
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

illetve a támogatási szerződésben meghatározott,
így különösen a munkaképesség-csökkenés mértékére,
valamint egészségi állapotának a munkavégző képességet befolyásoló adatainak a kezeléséhez.

A munkavállaló jelen nyilatkozatával kifejezetten felhatalmazza a munkáltatót különösen arra,
hogy a munkaképesség-csökkenés tényét megállapító OOSZI, ORSZI, vagy NRSZH határozatok,
valamint a rokkantsággal kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok másolatát a munkaügyi iratok között kezelje,
az azokban foglalt adatokról a fenti célból nyilvántartást vezessen, illetve azokat bármely, ellenőrzést végző hatóság,
vagy azok megbízottjai részére bemutassa."

A munkaszerződésben az utolsó,
a 13. bekezdése szerint:
"A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény,
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

a vonatkozó egyéb jogszabályok,
Kollektív Szerződés,
a munkáltató belső szabályzatai,
valamint a munkáltató utasításai az irányadóak."

Tehát 2012.május 29. napjától dolgoztam a Startnál 4 órában,
választásom szerint délutános, azaz 15.00 órai munkakezdéssel,
mivel a betegségemből kifolyólag havonta injekcióra járok a Sóstói
Kórházba, és egyéb intézni valóimra is jut időm.

A munkavégzéssel nem volt baj,
bár előfordult olyan, hogy nem volt munka.
Ilyen esetekben velem és más dolgozókkal olykor kivetettek fizetett szabadságot,
vagy bejártunk végül is csak semmit sem csinálni.
Olykor meg több munka is akadt, vagy éppen kevés munkás,
amiért előfordult, hogy nem csupán 4 órában, hanem 6-8 órában is dolgoztattak,
amely többletet nem fizették ki,
hanem ki-ki amilyen túlórát teljesített, annyi időt aztán otthon maradhatott.

Az első hónapokban még nem volt baj, bár furcsálltam dolgokat.

Viszont 2012 augusztus 8.-án aláírattattak velem és még pár munkatársammal egy Munkaszerződés-Módosítást,
miszerint :

"A munkavállaló munkaviszonya 2012. augusztus. 16. napjától - 2012. szeptember. 30. napjáig határozott időre módosul
a munkakör változatlan hagyása mellett."

Aláírtam, bár nem értettem, de nem féltem attól, hogy tényleg elküldenek szeptember végével.
Hiszen nincs más bevételem és erről biztosan tudnak is.
Azt gondoltam, hogy mindez csupán valamilyen bürokratikus "manőverhez" szükséges.
Senki sem mondta, hogy szeptember 30.-ától tényleg megszűnik a munkaviszonyom.

Hiszen nem is szűnhetne meg már csak a következő pár mondat szerint sem,
amelyek mind ugyanebben a szerződés-módosításban is szerepelt:

"Munkáltató alapítói szándéka szerint, a munkáltató rehabilitációs foglalkoztatás céljából jött létre.
Munkáltató és munkavállaló megállapodnak abban, hogy munkavállaló munkaviszonya addig áll fenn,
amíg foglalkoztatási rehabilitációja indokolt.
(Az én esetemben tehát konkrétan 36 hónapig!)
Amennyiben az Orvosszakértői Bizottság szakvéleménye alapján a munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatása már nem indokolt,
a munkaviszony minden további körülmény vizsgálatának mellőzésével megszüntethető."

És mivel ilyen Orvosszakértői vélemény sem született, ezért sem gondolhattam akkor komolyan a menesztésemet.

Több munkatársamnak jár valamilyen járadék arra az időre, amíg nem dolgoznak,
de nekem semmilyen nem jár,
és erről tudnia kell a Start Vállalat tisztségviselőinek is.
Vagyis a Start Vállalat tisztában lehetett azzal, hogy ellátatlanul hagy, amikor 2012. szeptember. 30.-án valóban elküldött,
amibe én nem nyugodtam bele és igyekeztem a dolgot a munkaadómmal tisztázni.
De mindenki csak azt hajtotta, hogy ez így van a Startnál már évek óta és mindez mindenkire kivétel nélkül vonatkozik.

Vagyis úgy van a Startnál évek óta, hogy felveszik a munkacsökkenéses és rehabilitációra szoruló munkást határozott időre,
majd pár hónap elteltével elküldik úgy, hogy annak a bizonyos Munkaszerződés-Módosítás aláírása mellett
még plusz új Munkaszerződést is aláíratnak, amely egy teljes hónap elteltével szól, jogosít újra munkafelvételre,
esetemben 2012. október 29. napjától,
amely szerződést azonban nem kaptam meg szeptemberben,
csak majd október. 29.-én várt rám már tehát jó előre aláírva,
és amennyiben nem jelentem volna meg, az az én együtt nem működésemet igazolta volna a vállalattal,
aki pedig jó előre munkát kínál nekem.

Az új Munkaszerződés szerint viszont már csak 1 hónap határozott időre,
azaz 2012. október. 29.-től 2012. november 30.-ig!

Miért is gondoltam volna azt, hogy ilyet valóban képes lenne megtenni velem a munkáltatóm?!?

Állítólag, - mert hogy ezt beszélik bent a Start dolgozói, hogy - a Start ilyen módon veszi fel újra és újra a támogatásokat a dolgozóira.
Amely támogatás az én esetemben pl. 3 évig kapható, adható a munkáltatómnak.

Akkor most a Start ezekkel a módosításokkal és elküldésekkel újra meg újra 3 évre jut hozzá támogatásokhoz?
Vagy milyen más okból kifolyólag kényszerül ilyen megoldásokra?

Szeretném látni azt a jogszabályt, amely mindezt megengedi.

Kovács_Béla_Sándor # 2012.11.04. 17:48

Szép hosszú. És nem munkajogi kérdés.

Neterka # 2012.11.04. 21:04

Jártam a helyi igazságügyi hivatalnál és onnan továbbküldtek egy bizonyos "Jogpont" -hoz, annak nyíregyházi kirendeltségéhez, és ott mondták, hogy ez munkajogi ügy, a Munkaügyi Bíróságra tartozó, de hosszadalmas "procedúrára" számítsak és mindig mindent írásban tegyek.
Ennél több jó tanácsra volna szükségem és jogilag megalapozottakra.
A kérdésem konkrétan az, hogy létezik-e olyan jogszabály, amely mindazt, amit részleteztem megengedi-e a munkáltató számára vagy előírja?
És ha nem munkajog, akkor milyen?

Detti27 # 2012.11.09. 12:53

Tisztelt Szakértők!
Lakcímet változtatok,az Okmányirodán keresztül és szükség esetén Ügyfélkapun keresztül a hatóságokkal ezt tudatom.Köteles vagyok-e ezt a változást a munkáltatóm felé bejelenteni?Csak mert naon nem szeretném...Lehet,következménye,ha nem teszem meg? A számfejtéseimet,bevallásaimat a munkáltató készíti...Ha önadózó lennék,akkor maradhatna az én "titkom" a címem?Vagy ettől függetlenül sem kötelességem?
Köszönöm!

Kovács_Béla_Sándor # 2012.11.09. 14:56

Mt. 6. § (2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.

(4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

noanoa # 2012.11.09. 19:22

Kérdésem:
Ha kimerítem a három hónapig járó "munkanélküli segélyemet" (valami más neve van...), amely alatt biztosítottnak számítok, kapok-e valamilyen ellátást, és ha igen, meddig, és az alatt is biztosított leszek-e, vagy külön kell fizetnem az egészségbiztosítást?

szabados_va # 2012.11.10. 08:54

Tisztelt Szakértők!

A munkakör átadása egyenlő a helyemre érkező betanításával?
Vagy a munkakör átadás annyit jelent csak, hogy itt találhatóak ezek és ezek, ha ilyen - olyan eset van, akkor x,y,z-t kell felhívni...stb.
Sem a munkaköri leírásomban sem a felmondásban nem egyeztünk meg abban, hogy bárkit be kellene tanítanom, kérhetek-e ezért plusz juttatást?
Vagy egyszerűen munkaviszonyból eredő kötelezettség az utód betanítása?

Dr.Attika # 2012.11.10. 09:43

Tisztelt Kérdező!
Célszerű egy munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza a helyet, időpontot, céget, az átadó, átvevő nevét, a munkakör megnevezését, az átadott okmányokat és eszközök felsorolását.
Ajánlott, ha ezen ott van a munkahelyi vezető is és ő is aláírja a jegyzőkönyvet. Ha ez teljesül problémája nem lehet. Az un. betanítás nem tartozik a munkakör átadási kötelezettségbe. Elvégezhető, de ezért kérjen külön juttatást.

rozsika101 # 2012.11.10. 19:19

T Fórumozok.Közalkalmazott vagyok,15 nap mulva lennék védett korban.Portásként dolgozom egyik patinás egyetemen.Felhivott külső telefonról az élettársam és 8 percig tartott a beszélgetés a szolgálati vonalon.a gondnok igazoló jelentést iratott,hogy kivel beszélgettem ezalatt az idő alatt.Ez nem jót jelent,ebből milyen bajom lehet,tudna valaki mondani valamit,lehet ki is rughatnak?Mit mond erről a munkajog,mit lehet ezért kapni Rózsika 101

dr.Bodnár Lilla (törölt felhasználó) # 2012.11.13. 13:13

Az eset összes körülményétől függ, hogy milyen jogkövetkezmény alkalmazható.

Bodnár Ügyvédi Iroda
www.bodnarugyvediiroda.hu

ObudaFan # 2012.11.13. 14:06

Van valamilyen belső szabályzat, munkáltatói utasítás, ami ezt tiltja? Elképzelhető, hogy van, de ezt neked kell tudni.

dr.Bodnár Lilla (törölt felhasználó) # 2012.11.13. 15:08

Az eset összes körülményétől függ, hogy milyen jogkövetkezmény alkalmazható.

Bodnár Ügyvédi Iroda
www.bodnarugyvediiroda.hu

farnadi # 2012.11.13. 19:15

T.Cím!
2012.11.15-től, a Nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulásával nyugdíjas leszek.
Az a kérdésem, hogy hogyan vállalhatok munkát a saját cégemben ahol jelenleg ügyvezető vagyok de egyben alkalmazott is.
Mi az a mód a további foglalkoztatásnál ahol a leg kisebb költséggel (járulékfizetéssel) lehet számolni?
Lehet e munka bérem?
Milyen járulékos költségekkel járna?
Várom megtisztelő válaszukat.

ObudaFan # 2012.11.13. 21:44

Vállalhatsz, csak akkor nem kapsz nyugdíjat, amíg el nem éred az öregségi nyugdíjkorhatárt.

dr.Bodnár Lilla (törölt felhasználó) # 2012.11.14. 06:29

Ezeket a könyvelőtől kellene megkérdezni.

Bodnár Ügyvédi Iroda
www.bodnarugyvediiroda.hu

misso # 2012.11.19. 15:07

Kedves Fórumozok!

Meg tudnátok nekem mondani, hogy a törzsgárda még létezik-e? Ha létezik, akkor igaz-e hogy csak akkor jogosult rá az illető ha az évforduló adott napját még munkába töltötte ha viszont a felmondási idejét töltötte az évfordulón akkor már nem jár?! Köszi

Kovács_Béla_Sándor # 2012.11.19. 15:45

Törvény nem szól róla. Hogy a te munkahelyed van-e, azt ott kell megkérdezni.
(Feltételeztem, hogy sem közalkalmazott sem köz- vagy kormánytisztviselő nem vagy.)

ObudaFan # 2012.11.19. 15:45

Törzsgárda jutalmat munkaszerződésben, kollektív szerződésben, egyedi vagy általános munkáltatói egyoldalú nyilatkozatban ki lehet kötni, és akkor az ott írtak vonatkoznak rá. De versenyszférában munkaviszonyban ilyen jellegű juttatás törvény által kötelezővé téve nincs. Tehát meg kellene nézned, mi van a szerződésedben, van-e nálatok kollektív szerződés, stb.

dezs520 # 2012.11.20. 06:51

Üdvözlöm,szeretném a segítségét,tanácsát kérni.
Feleségem a TESCO-ban dolgozik immár 4-5 éve mint minőség ellenőr(nem a TESCO hoz tartozik a MEO,külön cég).
Debrecen mellett nyilt egy uj áruház,ahova MEO sokat helyeznek át tőlük,de csak hétvégére...szállást fizeti a cég.
A nagyfőnök megkérdezte a géplyárművel rendelkező dolgozókat ki szeretne menni,voltak is jelentkezők,de kevesen,volt aki nemet mondot.
Ezt halván a nagyfőnök,kiadtta az ukászt a kisfőnöknek,hogy kezdje meg a szerződésmódosításokat.A munkahely tőlünk 200-250 km,az üzemanyagot szinte nem is fedezik,és van egy 2 éves kislányunk is,kérdem én,köteles a feleségem ezt a menet közben módosított szerződést aláírni?Vagy ha nem írja alá,hivatalos úton megválhatnak tőle?Előre is köszönöm a segítséget!

Daemoon # 2012.11.20. 08:15

Tisztelt fórumtagok!
Szeretném megkérdezni, hogy hol nézhetek utána a túlóradíjak elszámolásának?
Konkrétan: gyermek-felügyelőként dolgozok lakásotthonokban. Amikor valamelyik háznál egy felügyelő szabadságra megy, vagy megbetegszik, én helyettesítem, de főállásban dolgozok is az egyik házban.
Ebben az évben eddig 430 túlórám volt, amiből most kifizettek 300-at. Kaptam 60000 Ft-ot, mert a munkáltató szerint a túlóráért 50% jár. Így közel 2 hónapi munkáért kaptam az előbb említett összeget!!!A túlóradíj nem az alapóradíj plusz még 50% ??

Hortenzia # 2012.11.20. 10:55

Szeretném megkérdezni, hogy 2013 január 1-től a leszázalékolt rokkantnyugdíjas kolléganőnk/ Óvónő / dolgozhat- e továbbra is 4 órában.

Kovács_Béla_Sándor # 2012.11.20. 11:08

Dezs, munkaszerződést, mint általában a szerződéseket, csak megegyezéssel lehet módosítani. A másik kérdés pedig eléggé költői.

dezs520 # 2012.11.20. 13:02

Kovács Béla Sándor.
A csak megegyezéssel az mit takar?Hogy mind a 2 félnek el kell fogadnia?Ha ez így van továbra is áll a kérdés...mi van ha nem írja alá?

Csaba29 # 2012.11.22. 09:33

Tisztelt Jogi fórum.
A kérdésem a következő lenne.
Többed magammal egy cégnél dolgozunk irodai számítógépes (tervezés) munkakörben, rendes 8 órai teljes munkaidős teljesítménybéres munkakörben.
Éveken keresztül (10 év) napi 7 órát dolgoztunk akár egy akár két váltásban.
Az új munkatörvénykönyvre hivatkozva most már ezt így nem végezhetjük, mondja a gazdasági igazgatónk, és nincs is rá lehetőség hogy egyszerűen megtarthassuk a régi munkarendünket.
Kérdésem lehet e úgy munkaszerződést módosítani hogy megtartsuk a régi 7 órás munkarendünket, hogy az továbbra is teljes munkaidő legyen, ne részmunkaidő.
A gazdasági igazgatónk szerint ez nem lehetséges mert a rövidebb munkaidő az csak részmunkaidő lenne, ami ránk nézve nem elfogadható.
Szerintük a Mt. 92 paragrafus 5 bekezdése az irányadó ebben az esetben, holott szerintünk a 4 bekezdés is alkalmazható lehetne.
Tehát a kérdésem. Lehet e úgy munkaszerződést módosítani hogy a jelenleg 8 órás teljes munkaidő helyett 7 órás teljes munkaidő legyen? ez mindenképpen új szerződés írásával jár? vagy elegendő hozzá a szerződés módosítása a szerződés többi pontjának érintetlenül hagyásával?
Van ennek a procedúrának valamiféle előnye-hátránya ránk munkavállalókra nézve, esetleg a cég számára?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel K. CSABA

Katyenka # 2012.11.22. 14:34

Tisztelt Jogi fórum!
Önálló kereskedelmi ügynöki szerződéssel dolgozom egy lakástakarék pénztárnál. Szerződéseket kötök melyekért jutalékot kapok. Az ügyfelek számlanyitási díjat fizetnek majd az első havi megtakarítás befizetésével el is indul a szerződésük. Ha ezt 6 hónapig nem teszik meg akkor megszűnik a szerződésük.Ennyi ami szankció őket érheti!Ezzel szemben ettől az évtől oly módon egészítették ki az ügynöki szerződésünket miszerint ha az ügyfél az első megtakarítási díj befizetésétől számítva 6 hónapon belül nem fizeti be az éves elvárt díj 10 %-t vagy egy éven belül a 20 %-t akkor tőlem , mint üzletkötőtől visszavonják a teljes jutalékot. A dolog már csak azért is furcsa számomra mivel az ügyfél szerződése ettől még nem szűnik meg sőt akár 10 évig is fennmaradhat vagy kölcsönt is igényelhet rá tehát a cég hasznot realizálhat belőle.
Próbáltam tájékozódni a törvények között és úgy érzem , hogy a cég nem jár el tisztességesen velem szemben mikor a unkám ellenértékét visszavonja egy olyan szerződés után amely létrejött és élő.
Előre is köszönöm a válaszát!
Üdvözlettel