Hogy is van ez?


Kovács_Béla_Sándor # 2013.12.07. 08:15

Nem épület.

nanemaaa # 2013.12.07. 08:11

dorka11
Először is az építési törvényből kellene kiindulni. Az Étv szerint az építményeket a törvény két fő csoportba sorolja: 1. épület, 2. műtárgy.
Ezek közül az épületnek van tételes fogalommeghatározása, míg a műtárgynak mindössze annyi, hogy mindaz, ami nem minősül épületnek.
Ez alapján a "kerti tetőről" azt kellene eldönteni, hogy kimeríti-e az épület fogalmát? Mivel szerkezeteivel részben teret alkot, emberi tartózkodásra, vagy tárolásra szolgál, és a telek beépítésével jön létre, ezért szerintem egyértelműen kimeríti az épület fogalmát. Viszont innentől már biztosan nem műtárgy.
A másik dolog, hogy az OTÉK-ban már nem is létezik kerti tető, mint fogalom. Korábban valóban a melléképítmények sorába tartozott, mint kerti építmény, de csak abban az esetben, ha alapterülete nem haladta meg a 20 m2-t. Szerintem már ez is nevetséges volt, mert hogy néz az ki, hogy 20 m2-ig kerti építmény, míg 21 m2-esen már épület?
Mellesleg korábban a kerti építmény fogalmában nem volt egyértelműen rögzítve, hogy ide csak a műtárgyak csoportja érthető. Azt hiszem, hogy a jelenlegi szabályozásban ez nem tekinthető véletlennek.
Az elő-, oldal-, hátsókert beépítése szempontjából az OTÉK-ban komoly hibák vannak. Először is, a teleknek ezen területeit, mint nem építési helyet aposztrofál. Épületet csak építési helyen belül lehet elhelyezni. Ugyanakkor egyes épületek (valamikori melléképületek) esetében azt írja, hogy a hátsókert területén is elhelyezhetők. Ez önmagában is ellentmondás, és abból fakad, hogy az OTÉK módosítás tervezete szerint a garázst, mosókonyhát...stb-t ki akarták venni az épületek közül, ezzel felrúgva az Étv fogalommeghatározását, ami törvény/kormányrendelet jogi helyzetét (jogszabályi hierarchiájában betöltött szerepét) tekintve önmagában is nevetséges lett volna. Valószínűleg ez lehetett az oka, hogy a végleges szövegben ez már nem is szerepel. Viszont a mai jogalkotás gyakorlatilag egy-két nap alatt zajlik, ami magában hordozza az átgondolatlanságot, a hibák garmadát.
A fentiek alapján az állapítható meg, hogy míg épület csak építési helyen belül építhető, de egyes épületek építhetők akár építési helyen kívül is, de ez kizárólag az OTÉK-ban felsorolt épületek körét, és kizárólag a hátsókert területét érinti. Ebből adódóan kimondható, hogy elő-, oldal- és hátsókertben "kerti tető" fantázia nevű épület nem építhető a jelenlegi előírások alapján. Ugyanakkor pl garázs már a hátsókertben igen, de elő-, vagy oldalkertben semmiképpen.

Kovács_Béla_Sándor # 2013.12.07. 06:12

Hogyan tudom - szükség esetén a biróságon - bizonyitani, hogy nekem, és nem a Korm.Hivatalnak van igaza?
Jogkérdésben nem kell bizonyítani. (De nem is neked van igazad.)

dorka11 # 2013.12.06. 20:21

Elnézést, kimaradt az előző hsz-ból:

Az OTÉK Fogalommeghatározás 86. pontja szerint:

Melléképitmény: a telek és a telken álló főépitmény (főépitmények) rendeltetésszerü használatát, müködtetését elősegitő kiegészitő rendeltetésü épitmény: e) pontja a kerti épitmény. A felsorolásban szerepel még állatól, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, húsföstölő, jégverem, zöldségverem stb..

Köszönöm.

dorka11 # 2013.12.06. 20:21

Elnézést, kimaradt az előző hsz-ból:

Az OTÉK Fogalommeghatározás 86. pontja szerint:

Melléképitmény: a telek és a telken álló főépitmény (főépitmények) rendeltetésszerü használatát, müködtetését elősegitő kiegészitő rendeltetésü épitmény: e) pontja a kerti épitmény. A felsorolásban szerepel még állatól, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, húsföstölő, jégverem, zöldségverem stb..

Köszönöm.

dorka11 # 2013.12.06. 20:07

Kedves Nanemaaa!

Az OTÉK Fogalommeghatározás 61. pontja szerint kerti épitmény: a kerti tevékenységre, pihenésre, játékra, szórakozásra, kikapcsolódásra és tárolásra szolgáló m ü t á r g y.

Épitési Törvény Fogalommeghatározás 10. pontja szerint
Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló épitmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve t á r o l á s céljából

Épitési Törvény 15. pontja szerint mütárgy:
mindazon épitmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl út, hid, torony, távközlés, müsorszórás müszaki létesitményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas müszaki alkotások).

az OTÉK 35. §. (6) bekezdésében (hogy mik nem lehetnek az elő- és oldalkert legkisebb méretén belül - a kerti épitmény nem szerepel).

Kérdés: A kerti tető (melléképitmény) most épület vagy mütárgy?

(Szerintem épület, mert kimeriti az épület fogalmát)

Az Önkorm.Ép.Oszt. és a II.fok (Korm.Hiv.) azt állitja, hogy a kerti tető nem épület, hanem mütárgy, és oldalkertben elhelyezhető, nagysága nincs korlátozva (régen 20 nm vizsz.vet.lehetett), és tárolni is lehet benne.

Hogyan tudom - szükség esetén a biróságon - bizonyitani, hogy nekem, és nem a Korm.Hivatalnak van igaza?

Válaszodat előre is köszönöm.