Lakásszövetkezet


MajorDomus # 2013.06.03. 20:43

kgy.
határozatonként 21.000 ft

Mufurc_nagyon # 2013.06.03. 17:18

Kedves senkiobuda!

Az illeték közgyűlésenként 21.000Ft.+ tulajdoni lap 6600 Ft.
Ügyvéd nem volt.
Segíteni nem tudok, mert a szabályzatok és a körülmények teljes ismerete kell.

A napirendi pontok elfogadása csak akkor kell, ha ezt így szabályozták.
A szövetkezeti lakások jogkörnyezetében nem vagyok otthon;-)

Ha a felügyelő bizottság is a leváltás mellett van, akkor irány Horány.
Kezdeményezzenek egy ilyen közgyűlést;-)


http://levaltas.5mp.eu/web.php?… 2014 okt. látogató > mint 17500
{autodidakta}

Az ütk ne legyen LEVEZETÖ ELNÖK és JKV. VEZETÖ

senkiobuda (törölt felhasználó) # 2013.06.03. 12:11

Tisztelt Mufurc_nagyon # 2013.06.03. 07:55

Megtartották a közgyűlést. Az ig. beszámoló 2 nappal előtte érkezett meg, a felügyelő bizottság írásos beszámolót nem küldött. Megismételt közgyűlésen a napirendet nem szavaztatta meg a levezető elnök (aki egyben az ig. elnöke is). Felügyelő bizottság tagja szóban beszámolt, javasolta a tavalyi és idei mérleg/beszámoló hiányosságai, jogszabályba ütköző volta miatt az elnök leváltását. Egy nagyon kedves tulajdonostárs azonnal mikrofont kapott, és közölte, hogy ez nem tartozik a napirendi pontok közé. Az az apró, lényegtelennek tűnő körülmény elkerülte az ő és a többiek figyelmét, hogy a FB beszámolóját is el kell fogadni a közgyűlésnek. Így erről nem volt szavazás. Határozatonként kell a "tanulópénzt" fizetni? Ügyvéd készítette a beadványt? Tudna ebben segítségünkre lenni?

Musuka # 2013.06.03. 07:04

2012. nyarán lakásszövetkezetünk részt vett a panelfelújítási programban. A felújítás teljes kivitelezését az ÉPKAR Zrt végezte, 180.130.734 Ft értékben.
Földszinti lakos lévén két ablakomon fehér, un. piskóta mintás ablakrács volt, mely a felújítás során eltűnt. Egyik napról a másikra minden értesítés nélkül levették, majd átvitték az építkezés zárt, őrzött területére, ahonnan pár hét után végképp lába kelt. Írásban jeleztem a lakásszövetkezetünk felé.
Most, közel egy év után válaszolt az ÉPKAR Zrt. ügyvezetője. Nem térítik meg a kárt, mert én vagyok a hibás, nekem kellett volna levennem és őriznem a rácsokat. Arról azonban sem engem, sem a lakásszövetkezetet nem tájékoztatták, hogy ez a lakó kötelessége lett volna. Úgy gondolom azzal, hogy a zárt, őrzött munkaterületre vitték a rácsokat, ezzel vállalták annak megőrzését is.
Kicsinyesnek, de sokkal inkább felháborítónak tartom, hogy egy 180 milliós tételnél nem tudják felvállalni két ablakrács árának megtérítését, főleg, hogy nagy valószínűséggel valamelyik dolgozójuk segítségével kelt lába a rácsoknak. No, de ettől még nem lesz ablakrácsom, - saját költségen nem tudom őket pótolni.

Tavaly már írtam itt erről, akkor azt tanácsoltátok, hogy a lakásszövetkezet felé jelezzem írásban a problémát, hiszen ők állnak jogviszonyban a kivitelezővel. Ez megtörtént. De úgy gondolom, a lakásszövetkezet sem állt/áll a helyzet magaslatán, ha csak közel egy év után tudta elérni a fenti választ.
Mit javasoltok, hogyan tovább?


Musuka

Mufurc_nagyon # 2013.06.03. 05:55

Kedves senkiobuda! 2013.05.15. 20:17

Az attól függ.

Most nyertem másodfokon pert részlegesen ez ügyben.

A technikai napirendek és a személyre hozott határozatokat kizárták.

A végeredmény 12 határozatból 4-t nem semmísítettek meg.

Az arány nem rossz;-)

A tanulópénzt megfizettem:-D


http://levaltas.5mp.eu/web.php?… 2014 okt. látogató > mint 17500
{autodidakta}

Az ütk ne legyen LEVEZETÖ ELNÖK és JKV. VEZETÖ

Felháborodott Tulajdonoso # 2013.05.31. 06:09

Tisztelt Cimzett - és itt lévők,

Abban kérnék segitséget, hogy a közgyüléseken használt meghatalmazásokkal kapcsolatban hol található bármilyen szabályozás. A mi szövetkezeti gyülésünkön már jó pár alkalommal régi - több éves fénymásolattal készült meghatalmazásokat használnak, mivel az eredetit a rendőrség lefoglalta és elvitte, mert többről kiderült hogy nem a tulajdonos adta ((köztük szerepeltem én is).
Mivel még mindig nem történt Bírósági döntés az ügyben igy még mindig a fénymásolt meghatalmazások vannak használatban. A tegnapelőtti közgyülésen személyesen kb 25-en voltunk és mégis több mint 250 szavazattal mindent megszavaztattak, beleértve 1.000,-ft per háziállat, még a hörcsögöt is.
Köszönöm a választ

Mutyi1 # 2013.05.21. 04:15

Tisztelt Címzett!
Egy budapesti társasházban lakom, melyet egy lakásszövetkezet gondoz (?). A felújítási alapból a - tulajdonosok döntése alapján - ablakcserét végzett egy vállalkozó. A házban 20 lakás van, de az enyémben és egy másik lakásban már önerőből kicserélésre kerültek a nyílászárók. Előzetesen a másik tulajdonos és én azt az ígéretet kaptuk, hogy visszakapjuk a ránk jutó részt. Most az az álláspontja a szövetkezetnek, hogy a lakóközösség által az idén megemelt 22 Ft/nm2-rel fizethetek kevesebbet, ami 22x58 azaz 1.258 Ft/hó. Az általuk megállapított közös költséget azonban továbbra is
változatlanul kell fizetnem. Nekem úgy tűnik, hogy ez teljességgel nincs rendben. Az általam is fizetett felújítási alapból fizették ki a többi tulajdonos nyílászáróját? Hogy is van ez? Egyre inkább úgy érzem, hogy nekem csak kötelességem van, jogom nincs.
Előre is köszönöm a választ.

senkiobuda (törölt felhasználó) # 2013.05.15. 18:17

Tisztelettel kérdezem, van- esély érvényteleníttetni a közgyűlés beszámolót elfogadó határozatát abban az esetben, ha az Alapszabály úgy rendelkezik, hogy a közgyűlési meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket és ez nem történt meg. Csak a meghívó van a faliújságon kitűzve.

senkiobuda (törölt felhasználó) # 2013.05.13. 16:02

Tisztelt lindibindi!

Alapszabály hogyan rendezi a tisztségviselő választását? Nálunk csak tag lehet tisztségviselő, viszont aki tartozik közös költséggel, azt kizárják a tagok közül.

lindibindi # 2013.05.13. 13:59

Sziasztok!

Az lenne a kérdésem, hogy a Lakásszövetkezetek tisztségviselőinek lehet egy közös költség tartozása?
A 2004. évi CXI. törvény a lakásszövetkezetekről 30. § (1) bekezdése leírja, hogy ki nem lehet tisztségviselő a Lakásszövetkezeteknél. Aminek a d) pontja szerint:

  1. aki lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget;

Ezt én nem a közös költségre értelmezném...
Legyen szíves valaki segíteni az értelmezésben.

Köszönöm szépen.

Dudi01 # 2013.05.09. 20:20

Segítséget szeretnék kérni, ami nagyon sürgős lenne! 2011 márciusában kiléptünk a lakószövetkezetből, mert nem voltunk megelégedve a munkájukkal( tatarozáskor mi szereztük a kivitelezőt, anyagot vásároltunk, szaladgáltunk. Ha hiba van, mi keressük a mestert, aztán visszük a számlát hogy utólag fizessenek)Kérésünknek megfelelően töröltek is bennünket a szövetkezeti lakók névsorából. Amikor ezt kértük jeleztük, természetesen a ház felújításának költségeit továbbra is befizetjük az alapba, de bármely más költséget (8 lakás van a házban) számla ellenében a lakásunkra eső részt kifizetjük. Soha egyetlen fillérrel nem tartoztunk, mivel idős emberek laknak itt, szinte mindent mi intéztünk, volt hogy 150000.- Ft-ét vettünk előre anyagot a tetőjavításhoz. Kérdésem a következő: miért kell nekem fizetnem a lakószövetkezetnek havonta 2000.-Ft-ot irodafenntartásra, az iroda takarítására,az iroda villanyszámlájára a lakószövetkezetben dolgozó emberek bérére, ha nem vagyok a szövetkezet tagja. Kérdeztük a jogi képviselőjüket, válasz helyett egyszer jött egy fizetési felszólítás, újra kérdeztünk, azt mondták majd válaszolnak ha ráérnek. Azóta eltelt idő, csend és most kaptunk jegyzői fizetési felszólítást. Nem értem, ha van egy horgászbotom, akkor fizetnem kell a horgászegyesületnek ha nem veszem igénybe a szolgáltatását? Én kiléptem, elfogadták, miért kell nekem Őket és az irodájukat eltartanom?

zsofinyec # 2013.04.13. 15:52

Köszönöm az eddigi válaszokat, nem éppen megnyugtatóak!
Zsofinyec

ObudaFan # 2013.04.13. 12:20

A lakásszövetkezetekről szóló törvény szerint a határozatképtelen vagy az ilyen okból berekesztett közgyűlés esetén a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos - a közgyűlés berekesztése esetén az ezt követően fennmaradó - napirenddel újabb közgyűlést kell tartani (a továbbiakban: megismételt közgyűlés). A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel a határozatképtelen közgyűlés napjára is kitűzhető, ha az alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Ha ennek ellenére a határozatot jogsértőnek tartod, több lehetőséged is van. A lakásszövetkezet bármely tagja és nem tag tulajdonosa, továbbá az állandó (időleges) használati jog jogosultja keresettel kérheti a bíróságtól a lakásszövetkezet vagy bármely szerve által hozott olyan határozat hatályon kívül helyezését, amely jogszabályba, a lakásszövetkezet alapszabályába vagy más belső szabályzatába ütközik. Ez a jog érvényesen nem zárható ki. A keresetet a határozat közlésétől számított hatvan napon belül kell a lakásszövetkezet ellen benyújtani. A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását - kérelemre - felfüggesztheti.

A lakásszövetkezet törvényességi felügyeletét a lakásszövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény rendelkezései szerint.

Kovács_Béla_Sándor # 2013.04.13. 06:26

A lakásszövetkezetekre első sorban a lakásszövetkezetekről szóló törvény vonatkozik. A Ptk. 44. § 96 óta nem hatályos, törölték.

senkiobuda (törölt felhasználó) # 2013.04.13. 06:17

Tisztelt Zsofinyec!

Jól látom, hogy nem tolonganak a szakma jeles képviselői,a mundér becsületének védői?

"Úgy tudom a lakásszövetkezetekre a PTk 44 § -a vonatkozik"
Valószínű így van, de egy elszánt lakásszövetkezeti vezetőnek ez semmit nem jelent, mint ahogy van olyan, aki nem veszi tudomásul/figyelembe a lakásszövetkezetekről szóló törvényt sem, azzal ellentétes alapszabályt készít, amit "természetesen" elfogad a közgyűlés.

zsofinyec # 2013.04.10. 18:03

Lakásszövetkezetünk 35 milliós hitelt akar felvenni fűtéskorszerűsítésre. Ezt a szövetkezet venné fel és nem lenne jelzálog a lakásokon. A közgyűlésen 82 lakóból 30 volt jelen és 20 szavazott igennel.
Kérdésem, hogy megtehetik - e hogy 20-an szavaznak 80 lakó 5 éven át havi 7000 Ft-os törlesztőjéről? Ráadásul a munkák nagy felfordulással járnának, az egy csöves rendszert 2 csövesre cserélnék, át kell fúrni minden mennyezetet. Ki téríti meg a lakásban keletkezett kárt- mivel sok lakás nemrég lett felújítva?
Úgy tudom a lakásszövetkezetekre a PTk 44 § -a vonatkozik, vagyis egy hitel felvételről a lakók 100%-a dönt. Igaz ez ránk is? Köszönettel: Zsofinyec