Gondnokság...???


Babi75 # 2014.04.24. 12:37

Segítséget szeretnék kérni a következő ügyben.
Apukám 9 évig volt ápolásin az anyukájával aki súlyos fekvő beteg.(le van bénulva, beszélni nem tud...)Apukám hirtelen meghalt. A házban anyukám, apukám és nagymamám lakott. A nővérem és én már angliában élünk de apukánk halála után ugy döntöttünk hogy anyukánkat ki szeretnénk vinni angliába magunkhoz. A házat el szeretnénk adni. Nagymamám korházba helyezése folyamatban van.Viszont neki haszonélvezeti joga van a házból. A háztulajdonos anyukám és apukám volt. (50-50) Nah most apukámon kívül nagymamámnak van 3 fia és ők nem nézik jó szemmel hogy el akarjuk adni a házat. Az lenne a kérdésem hogy ha valamelyik fiú a gondnoksága alá helyezi nagymamámat akkor a haszonélvezeti jog az ővék? Meg tudják akadályozni hogy eladjuk a házat?
Ki kell őket fizetni a haszonélvezeti jog értékét nekik?

Köszönöm

monalisa1 # 2013.04.29. 19:52

Végső "megoldásnak" ott az állami (elme)szociális otthon, tehát egy ágy/asztal/fél szekrény rendelkezésre állhat, ergo nem kell kútba ugrani...

A vagyonáról rendelkezhetne: vannak ingatlanos cégek akik nyugdíjas korúak lakását jogi szerződéssel megvásárolják de a tulajdonos élete végéig bentlakhat, az életkor és egészségi állapot függvényében havi tisztes életjáradékot fizetnek.
Valamint hát ott a saját pénze...

Vagy be lehet menni egy csendes, szép helyen lévő Nyugdíjas Házba = egyedi garzonlakások, az ellátáson kívül legtöbben van 24 órás nővéri felügyelet.
Hasonló korúak társasága.

Csak attól az "udvarlótól" kellene megszabadulni.
Valamint hát a piától, a bogyótól...

Próbáljátok elcsípni egy tisztább időszakát és beszélni vele: saját önös érdeke, hogy éljen még, és emberibb életet.

A gondnokság alá helyezés is az ő érdekét szolgálná, már amennyiben ezt megérti?!

Külön: ember legyen a talpán aki egy beteg embert pszichiáterhez el tud juttatni gyógykezelését elősegítendő.

angel21 # 2013.04.29. 16:59

Köszönöm a válaszokat. Nem vagyon féltésről van szó, inkább arról, hogy anyósom, ha teljesen odaadja minden vagyonát akkor miből fog élni illetve akkor szerintem teljesen depressziós lenne mégjobban. Így is sokszor szokta mondani, hogy neki már nincs célja az életbe inkább felakasztja magát.
Meg a gyerekeit is fenyegeti állandóan, hogy majd elad mindent meg hitelt vesz fel a házrészére.
Sokszor sajnos nem emlékszik arra, hogy délelőtt mit mondott, azt este úgyanúgy elmondja, vagy nem is emlékszik már rá.

ObudaFan # 2013.04.29. 10:18

Ez azért nem egészen így van. Azt viszont szakvélemény nélkül megítélni lehetetlen, hogy ebben az esetben gondnokság alá fogják-e helyezni, vagy sem.

lajcsó # 2013.04.29. 05:45

Attól, hogy valakinek a tettei mások számra nem követhetők, vagy irracionálisnak tűnnek, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető belátási képessége hiányzik.

Kovács_Béla_Sándor # 2013.04.29. 05:22

Minek oda a gyámhatóság? Gyakran kérésre is azzal hárítanak, hogy ha van perindításra jogosult hozzátartozó, akkor ők nem perelnek. Ilyen bizonytalan tényállás mellett pedig borítékolnám, hogy nem mozdulnak.

monalisa1 # 2013.04.28. 22:31

Forduljanak a gyámhatósághoz, ők indítványozhatják a bírósági eljárást, ahol is majd igazságügyi elmeszakértői vizsgálat lesz és annak alapján dönt a bíróság a gondnokság alá helyezés kérdéséről.
Sajnos eltart egy ideig.

Mivel az orvosi vizsgálatra történő kötelezéséről előre írásban hivatalos értesítést kap "tiszta" állapotban fog elmenni (...), de a szakembert nem tudja megtéveszteni...

Legjobb lenne ha intézetbe kerülne, rövidebb-hosszabb időre., önmagának már nemigen ura...

----
 • laikius hozzászóló
angel21 # 2013.04.28. 21:37

Tisztelt Szakértő!

Abban szeretnék segítséget kérni, hogy anyósomat gondnokság alá lehetne-e helyezni, úgyanis 59 éves sokszor nem emlékszik dolgokra hogy mit mond vagy mit csinál, nagyon sokszor iszik és olyankor nagyon bódult állapotban van. Sajnos megismerkedett egy nálánál fiatalbb férfival akibe nagyon beleszerelmesedett és sajnos a férfi telejsen kihasználja, állandóan pénzt kér tőle már több millió forintot adott neki anyósom és a férfi nem fogja neki visszaadni, mert nincs miből, uralkodik anyósom felett, mindig mindent úgy csinál anyósom ahogy a férfi mondja neki. Telejesen kiforgatja az összes vagyonából. A férjem és a húga már arra gondoltak, hogy valahogy gondnokság alá kellene helyezni, hogy ne herdálja el a vagyont egy idegen embernek, sokszor beszámíthatatlan is. Amit örökölt a férje után azt ennek a férfinak adja oda ésha rászorol akkor már nem lesz neki pénze.
Gondnokság alá tudnánk-e őt helyezni az ő beleegyezése nélkül?

peppa # 2013.02.26. 10:02

Szerintetek mi abban az esetben a teendő ha egy Angliában élő időskori elbutulásban szendvedő magyar állampolgárt az angol hatóság gondnokság alá helyezett, de Magyarországon az okmányirodán azt mondták a gondnok feleségnek, hogy ezt az angol határozatot nem tudják elfogadni akkor sem ha azt hivatolosan lefordítatja. A gondnokolt férj nevén lévő autót akarta kivonni a forgalomból, mert már a bácsi nincs abban az állapotban 3 éve, hogy hazautazzon Magyarországra és használja az autót. Van egy közös néven lévő házuk is Magyarországon amit most árulnak, így különösen fontos lenne, hogy valahogyan eljárhasson a feleség a férj helyett. Szerintetek mi a legegyszerűbb megoldás?

Kovács_Béla_Sándor # 2011.09.15. 09:56

Előbb meg kell próbálni a kárt okozó gondnokkal szemben érvényesíteni a kártérítési igényt. A hatóság felelőssége ilyenkor csak mögöttes.

C a s a b l a n c a # 2011.09.15. 09:38

A jogerős büntető ítélet megszületése után kezdeményezheted államigazgatási jogkörben okozott kár címén a peres eljárást a Polgármesteri Hivatal Gyámhatósága miatt, amely perben bizonyíthatod, hogy Téged konkrétan kár ért, ennyi, meg ennyi a követelésed a büntető ítélet alapján.

Élhetel a sajtónyilvánosság, internet adta lehetőségekkel, a sztorit felvázolva. (Egy jó újságíró ismerős cikkezhetne ilyen visszásságokról...)

Bejelentéssel élhetel a NAV-hoz, kérve a pénzügyi átvilágítást, az Ombudsmanhoz, az illetékes önkormányzati miniszterhez, a minisztériumhoz.

Egyébként jó, hogy csupa képzett szakember ül a közszférában...

Mimóka # 2011.09.15. 08:55

Tisztelt Szakértők!
Segítséget kérek az alábbi témában!
Édesanyám haláláig cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állt.Egyedüli gyermeke vagyok,gondnoka mégsem én lehettem,bár én törődtem vele.Ahogyan az lenni szokott,egy "rokon" kihasználva Édesanyám szellemi teljes leépülését teljesen rátelepedett Édesanyáőmra,anyagilag is kihasználta,behízelgő modorával bizalmába férkőzött,az egész család ellen fordította Édesanyámat.Hiába kértem a gyámügyet,ne ezt nevezzék ki gondnoknak,hisz ismerem életvitelét,viselt dolgait,figyelembe sem vették.Pedig Édesanyámnak van egy testvére,ő is lehetett volna.
Édesanyám életének utolsó hónapjaiban lórházban volt,a gondnok fölvette a nyugdíjat,a fizetési fölszólítók meg sorba jöttek,semmi közüzemi számlát nem fizetett ki.
Rendre beküldtem ezeket a fölszólítókat a gyámügyre,kértem váltsák le a gondnokot,azt hiszem ez elég alap lett volna,hisz megszegte kötelességét.Nem tették meg.
Végül kértem eseti elszámoltatását.
Ennek az lett a vége,hogy büntető följelentést tettem ellene.A rendőrségi vizsgálat lezárult,460.000 Ft-os sikkasztást állapítottak meg,az ügyet vádemelési javaslattal küldték át az ügyészségre.
Felelős a gyámügy a történtekért,hisz nekik ugyanazt kellett volna látni,mint nekem.Ha leváltja,nem tud ennyi kárt okozni?
Kérhetem a gyámügy felelősségének a megállapítását,ha bírósági szakaszba jut az ügy??
Az érthetőbbség kedvéért megjegyzem,van egy rossz érzésem,miért volt a gyámügy ennyire a gondnok mellett!
Édesanyámnak velem közösen volt egy takarékbetétje,tehát a kettőnk nevén volt,csak együtt vehettünk ki belőle,és elhalálozási rendelkezés is volt rajta.A gyámügy engem arra szólított föl,vetessem le a nevem a betétkönyvről,mert így a bank nem tudja a gyámügyi fenntartásos betétkönyvet megnyitni.Természetesen én ezt nem tettem meg,pontosan azért,mert már akkor láttam,mit akar a gondnok,be is bizonyosodott,hogy ő ezt az egészet anyagi haszonszerzés miatt csinálta.
Történtek próbálkozások a betétkönyvvel a bankban,de természetesen nem tudtak hozzájutni a pénzhez.
Vajon mi volt a gyámügyes és a gondnok közös terve??
A hagyatéki végzés után sem számolt el felém,mint egyedüli örökös felé.Édesanyám halála napján vette föl az utolsó nyugdíját,hiába volt benne a gyámügy fölmentő határozatában,hogy majd a hagyatéki végzés után el kell számolnia,nem történt meg,Édesanyám családi ékszereit sem adta vissza.
A gyámügynek nem kellett volna kontrollálni,hogy megtette-e az elszámolást?
Azt az eseti elszámolást,amit én nem fogadtam el,följelentést tettem,meg is állta a helyét a rendőrségen,a gyámügy miért fogadta el?
Nem kellett volna nekik följelentést tenni??
Megjegyezni kivánom mélységesen fölháborítónak tartom,kihasználni valakinek szellemi leépülését,egy gondolkodni nem tudó embert pont az károsít meg,akire azt bízták,hogy kezelje a vagyonát a gondnokoltnak.
Hát kezelte saját maga javára.
Legfölháborítóbb,hogy a gyámügy ehhez segítségére volt.
Gond lehet a gyámügy körül,azt hiszem.Ebben az időben történt városunkban,hogy a szoc.otthon vezetője fölakasztotta magát,mert kipattant,hogy nincsenek rendben a gondnokság alá helyezett idős emberek pénzei.Ebben a gyámügyynek is benne kellett lenni,úgy gondolom.
Természetesen az ügy agyon van hallgatva,de hát ez kis város,és a megkárosított emberek hozzátartozói nem fogják befogni a szájukat.

Kérem írják le véleményüket,és adjanak tanácsot arra vonatkozóan,hogy jól gondolom-e,van felelőssége a gyámügynek a történtekben
Mimóka

ildi1965 # 2011.09.15. 08:19

Sziasztok!
Tanácsra lenne szükségem,kérem aki tud segítsen!A nevem Ildikó,14 éve élek együtt a párommal,akinek van egy 32 éves,akinek a belátási képessége nagy mértékben csökkent,és gyerekkorától cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll,az apja a gondnoka,mivel édesanyja kiskorában elhunyt.Viselkedése,természete kibirhatatlan lett,ingerült,ideges,nem lehet hozzá szólni,csak nagyon kedvesen,bármit is tesz el kell türni,mindenkinek beszólongat,megsért embereket.Viszont nem önálló,semmit sem tud elvégezni,se főzni,se takarítani,se egyéb dolgot elintézni nem tud ,nincs saját ötlete,akarata,viszont meggyőzni se lehet igazunkról.Ha valami nem tetszik neki,bevonul a szobájába,bevágja maga után az ajtót.
A ház az apjával fele fele arányban van,de el kell adnunk,és szeretnénk elköltözni Bicskére ahol édesapám él,ott néztem ki olyan helyet,ahol egy telken két ház lenne,külön élete lenni neki,és nekünk is.Viszont ő a fejébe vette,hogy nem akar jönni,de csak azért mert akkor nem tud menni a víz zene virág fesztiválra.Külön akar egy lakást magának abból a pénzböl amit a házért majd kapunk.Azt kérdezném tőletek,meg teheti e ezt?Egyáltalán mi az amibe ő beleszólhat.Előre is köszönöm a válaszotokat. Ildi

ObudaFan # 2011.09.08. 12:47

A gyámhatóság előbb-utóbb úgyis kezdeményezi. De ha a gyerek a saját ügyei vitelére nem képes önállóan, akkor jobb gondnokság alá helyezni, mielőtt elkezd olyan jogügyletekbe bonyolódni, amivel elveszti mindenét.

cadi # 2011.09.08. 12:28

Tisztelt Szakértők!

Van egy halmozottan sérült gyermekem aki hamarosan 18 éves lesz. Köteles vagyok-e gondnokság alá helyezni? Ha igen akkor mi a teendőm, ha pedig nem teszem akkor mi lehet a következménye, származik-e a gyermekemnek ebből valamilyen hátránya.

Köszönöm a válaszát!

ObudaFan # 2011.08.07. 10:47
 1. Nincs rá formanyomtatvány, írsz egyet magadtól. Leírod a neved, címed, azt, hogy felperes vagy, leírod a nevét, címét, azt, hogy alperes, leírod, hogy kéred, hogy a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezze, és leírod mindazt, amit itt leírtál.
 2. Pl. tanúkat ezekre, amit leírtál.
 3. Azt neked kell előlegezni.
 4. Nem.

De: ha a gyámhatóság indítja a pert, az neked költségmentes. Akkor tanúként vagy kihallgatható, és így máris térítik az utazási költségeidet.

borkum # 2011.08.06. 21:00

Kedves Fórumozók!

Jogi véleményt szeretnék kérni édesapámmal kapcsolatban.

Édesapám 63 éves nyugdíjas. Édesanyám meghalt 15 évvel ezelőtt, azóta édesapám csak egyre csúszik lefelé a lejtőn. Alkoholizmusba menekült, betegségét természetesen nem hajlandó elismerni, öcsémmel évek óta próbálunk neki segíteni ebből kilábalni, de nem megy. Túlélt egy rosszindulatú tüdődaganatot is, de ez sem hatotta meg, hogy kapott még egy esélyt, hogy élhessen, hiszen meggyógyult belőle. Már jó ideje hazudozik nekünk, folyamatosan tartozása van, annak ellenére, hogy nem túl kevés a nyugdíja (136.000), egy kis lakásban él egy vidéki kisvárosban. Ha nem inna, a nyugdíjból teljesen normálisan meg tudna élni. Egyszer már csinált egy hülyeséget (kb. három évvel ezelőtt), amikoris aláírt egy papírt a helyi cigányoknak, hogy 500.000 Ft-tal tartozik nekik. Persze akkor is részeg volt. Abból a csávából az öcsém húzta ki, aki kifizette helyette a pénzt a cigányoknak. Azóta már vett fel kölcsönt is a banktól, majd amikor bankszámlát nyitottunk neki, hogy inkább oda kapja a nyugdíját, akkor ott a hitelkeretét merítette ki és 250.000 Ft tartozást halmozott fel, illetve folyamatosan hangoztatja, hogy ő már állandóan elfelejt dolgokat, három hónapnál régebbi dolgokra nem emlékszik (hogy ez tényleg így van-e nem tudjuk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy megint csak hazudja, hogy nem emlékszik, vagy tényleg nem emlékszik.). A folyamatos hazudozása miatt, már egy szavát sem hisszük el. Ma például nem tudta visszamondani, amit az öcsémmel beszélt telefonon, már annyira nem bírja felfogni a dolgokat. De olyan is volt, hogy a tüdőrák miatt kontrollra jött fel Pesre és nálam aludt, amikor éjszaka epilepsziás rohama volt az orvos szerint az alkohol megvonás miatt, ugyanis tudta, ha piásan jön hozzám, csúcsány össze fogok veszni vele. Nagyon félünk, hogy újabb adósságot halmoz fel, amit most már nem fogunk tudni kifizetni helyette, illetve nem szeretnénk, ha a házából is kiforgatnák, ezért kérelmezni szeretnénk a bíróságon a gondnokság alá helyezését. Sok dolgot olvastam ezen a fórumon az üggyel kapcsolatban (pl. ingyenes a bírósági ügymenet, mi a gyerekei elindíthatjuk, nem kell igazságügyi orvosi elmeszakértői vizsgálatot készíttetnünk, mert azt a bíróság majd elrendeli, tudom, hogy hosszú a folyamat, kb. egy év lesz...), de az alábbi kérdéseim még megválaszolatlanok:

 1. Hol találok olyan nyomtatványt, amit ki kell tölteni és beadni a bíróságra, hogy kérvényezem édesapám gyámság alá helyezését.
 2. Milyen bizonyítékokat gyűjtsünk, amivel alá tudjuk támasztani mi magunk is, hogy az alkoholizmusa miatt folyamatosan hitelekbe veri magát és hülyeségeket csinál? Vagy elég majd az elmeszakértő véleménye?
 3. Ha a bíróság berendel engem mint a lányát, aki kérelmezi a gondnokság alá helyezőt, hogy jelenjek meg a tárgyaláson, akkor az utazási költséget nekem kell kifizetni, vagy a bíróság téríti, mivel berendeltek (ugyanis jelenleg a párommal ketten élünk az én egyedüli fizetésemből Budapesten és nincs 8-10 ezer forintom vonatköltségre, hogy leutazzak saját pénzből Miskolcra majd a bíróságra, mivel napról napra, hónapról, hónapra épphogy megélünk)?
 4. Ha a bíróság által kirendelt elmeorvosi szakértő nem állapítja meg a korlátozott cselekvőképességet, akkor is költségmentes volt a bírósági eljárás?

Köszönöm szépen előre is a választ.

bericse # 2011.06.29. 01:36

Ok, köszi, már értem.

derill # 2011.06.28. 23:02

zsunak: eleve nem lehetsz a gondnoka mindaddig, amíg az eltartási szerződést fel nem bontjátok. Egy szerződés ugyanis nem szünik meg automatikusan, viszont addig nem rendelhetnek ki gondnokul, amíg eltartója vagy.

bericse: mint Tordesillas írta, a gondnoknak más a feladata. A gondnok a gondnokolt érdekeit védi az eltartóval szemben is. Nyilván nem a Te ügyedből indulnak ki, de az eltartók érdeke általában az, hogy az eltartás minél kevesebbe kerüljön és minél kevesebb ideig kelljen valakit eltartani. Sokszor fordul például elő, hogy az eltartó gyakorlatilag az eltartott jövedelmét használja fel az eltartáshoz, holott azt általában a saját jövedelméből kellene megtennie, a szerződés tartalmától függően.

A gondnok érdeke pedig az, hogy az eltartott által kötött tartási szerződésben foglaltak maradéktalanul megvalósuljanak, tehát akár az, hogy "kikényszeríttesse" a tartási szerződésben foglaltakat, ha ez nem megy, pert indítson a tartási szerződés felbontása iránt. Ugyanez - belátható - az eltartótól nem várható.


dr. Regász Mária Ügyvédi Iroda
dr. Regász Mária
ügyvéd
1137 Budapest, Szent István krt. 12. I. 5.
06-30-381-8350
derill@t-online.hu

zsunak # 2011.06.28. 18:39

134. § (6) Gondnokul nem rendelhető kic) aki a gondnokolttal tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont].

bericse # 2011.06.28. 18:17

...hát akkor már nem értem... miért kizáró ok a gondnokságra az eltartási szerződés?
Esetemben arról van szó, hogy édesanyámmal van eltartási szerződésem. Időközben megromlott fizikai és pszichés állapota miatt a napokban gondnokság alá helyezést szeretnék kezdeményezni, mert az orvosi vélemény szerint már önálló döntéshozatalra képtelen. No de nem értem miért ne lehetnék én a gondnoka? Hiszen éppen én gondozom, eltartom, stb...vállalom érte és helyette a felelősséget.. vagy valamit félreértek??

Tordesillas # 2011.06.28. 18:05

Nem szűnik meg a tartási szerződés.
Mert más az eltartó dolga és más a gondnoknak.

zsunak # 2011.06.28. 17:10

Üdvözletem!

Öcsém édesanyámmal kötött tartási szerződést.
Én a nagyobbik testvér, gondnokság alá helyezési pert indítottam. Határozat: édesanyám teljesen cselekvőképtelen.
Kérdésem: megszűnik-e a tartási szerződés, ha én leszek a gondnok? (mivel öcsém nem lehet)
Nekem kell a megszüntetést kezdeményeznem, és újabb 1 éves procedúra,vagy van egyszerűbb módja is?
Azt nemtudom miért nem szűnik meg azonnal a tartás, ha a gondnoka én leszek, a tartó eleve nem is lehet.

Köszönöm a segítséget!
zsunak

Tordesillas # 2011.06.27. 07:08

Zsanett88

Ha legalább 3 hónapon át nem szedi a gyógyszereit, nem jár orvosnál, nem írat fel gyógyszert magának, akkor önveszélyesnek minősül, el lehet vitetni pszichiátriai kezelésre. Persze ez nem végső megoldás, mert pár nap, vagy 1-2 hét múlva kiengedik, de tüneti kezelésnek jó.
Ha késsel támad, akkor közveszélyes, szintén pszichiátriára szállíttatás háziorvos, rendőrség és mentők közreműködésével.
Vélhetőleg cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, ezért akarata ellenére nem lehet bentlakásos szociális intézményben elhelyezni.

Tordesillas # 2011.06.27. 07:03

bericse

134. § (6) Gondnokul nem rendelhető ki

 1. a szociális, egészségügyi, nevelési-oktatási, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény dolgozója az intézményben elhelyezett, illetve felvett, valamint a területi egészségügyi és szociális szolgáltatás dolgozója a gyógyítása, gondozása alatt álló személy részére, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója,
 2. a gyámhivatal gyámügyi ügyintézője a gyámhivatal előtt folyó gondnoksági ügyekben, valamint ezen személy közeli hozzátartozója,

c) aki a gondnokolttal tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont].