Öröklés


monalisa1 # 2009.04.24. 23:20

Na még utoljára mára: ObudaFan jelen idő szerint az egyik legjobb Fórumos jogász, tehát amit ír és/vagy válaszol abban meg lehet bízni. Rengeteg embernek segített már, önzetlenül.

Azt hogy egy végrendeleti aláírás milyen, nos pl. az én aláírásomról egy grafológus bizonyára mindenféle "csúnya" következtetéseket vonhatnak le, pedig dehogy... Így első látásra a közjegyzőnek sem ismerte fel, hogy egy idős bácsi remegő kezű aláírását látja, de, és végső soron, utóbb már korrigálta a hibát.

Írod: te mindig precízen végzett a munkádat, és idegesít ha valaki más esetleg pontatlan... Egyszer nehogy te is "elnézzél" majd valamit!...

Szóval: bíróság, és addig is és közben is türelem., és mint írtam: nem egyik napról a másikra való mire jogerős itélet születik.

Jó éjt.

monalisa1 # 2009.04.24. 23:05

Oké. Akkor nem fogja tudni eladni a házrészt, mert nem csak és kizárólag ő a tulajdonostárs - vagytok ott szerencsére többen is még.

És mível bármely ingatlan adásvételéhez ügyvéd és/vagy közjegyző közreműködése kötelező, egy nem jogtiszta esetnél a jogász eleve visszautasítja az okirati ellenjegyzést.

Indulhat ellene a bírósági eljárás!

Más. Ha a valótlan temetési időpont miatt bármely többletköltségetek merült fel, annak megtérítését mind követelni lehet tőle. (A koszorúk, virágok árát nem, mert vélem csak el lettek helyezve a síron.)

Nem tudom, de esetlegesen egy nem túl nagy összegű un. nem vagyoni kár is követelhető lenne tőle - ki- ki alapon mindannyiótok részéről -, hiszen bizonyára lelki sokkot okozott, hogy nem tudtatok jelen lenni édesapátok temetésén, és ez nagyon megviselt benneteket...

Bibocska # 2009.04.24. 23:02

Ami az aláírást illeti, még szakértő sem kell hozzá, annyira eltér a 2 egymástól. Az Édesapám keze már remeget, óvatösan rajzolta a betűket, elég bizonytalan vonalakkal, kerek, nagy hurkokkal, a tesőmé pedig egy határozott, hegyben végződő alsózóna és soványbetűs.
Egyébként nem az ügy miatt vagyok zaklatott, hanem a sok szakember felületessége, és hozzá nem értése háborít fel. Ha te, mint laikus átsiklassz egy fontos tényen, akkor azt természetesen megértem, de amikor egy közjegyzőben fel sem merül a gyanú, hogy egy végrendelet hamis lehet, amikor minden tekintetben, tartalmialag és formailag egyaránt szabálytalan, akkor bizony már valóban a hajamat tépem. Én precízen végzem a munkámat és ezt feltételezném másról is. A legjobban az háborít fel, hogy nekem kell felvilágosítani a szakembert, hogy ugyan már ez a törvény erről és erről így rendelkezik. Előbb állítja, hogy ilyen nincs, aztán másnap előkeresi, és majd csak akkor ismeri el, hogy valóban úgy van. Szóval ne haragudj, ha esetleg ingerültnek tűnt az írásom, de épp itt is egy hasonló szaki válaszolt, igazából az ő válasza volt, ami feldühített. Sajna én peches vagyok, mindig a kontárokat fogom ki!
Üdv, és mégegyszer bocsi!
Bibocska

Bibocska # 2009.04.24. 22:46

A szomszédok félnek tőle, tehát ez eléggé elképzelhetetlen! Egyébként tényleg buta, mert nem fogja fel, hogy 6 élő ember közül valamelyik zoombie egyszer megunja a várakozást és érdeklődhet a közjegyzőnél az ügy menetéről! Ugyanakkor meg nagyon is okos, mert nagyon ügyesen kifundálta ezt az egészet, addig hitegetett bennünket, amíg majdnem a végére ért, és már tényleg kis idő volt hátra ahhoz, hogy a nevére is írják, ugyanis szerencsére ez még nem történt meg. A közjegyző visszakérte, tehát a földhivatalba nem érkezett már be. Itt állt meg az ügy.

monalisa1 # 2009.04.24. 22:14

A szomszédokat megkérni, hogy lehetőleg tartsák figyelemmel a házat, és ha a tesótok esetlegesen megjelenik egy vevő-jelölttel (...) akkor az illető figyelmét hívják fel az ingatlan jogi tisztátalanságára.

És még annyi, hogy tudtammal a másik tulajdonostársnak elővételi joga van, tehát előszőr őneki kell felajánlani azt...

monalisa1 # 2009.04.24. 22:07

Nos akkor pontonként:

1: akár ti is megtehetitek a feljelentést okirathamisitás miatt, de vélem mivel utóbb csak belátta a tévedését a közjegyző, bizonyára hivatalból lépni ő is fog majd.,

2: a peres eljárás során fogják majd igazságyügyi irásszakértővel összehasonlíttatni a két aláírást.,

3: az örökségből történő kizárást is a bíróság állapíthatja majd meg.

Zárójelben: megértem zaklatottságodat, de közismerten egy peres eljárás nem az egyik napról a másikra való.

A bíróság majd visszaveszi az 1/2 háztulajdont a testvéretektől.

Javaslom: ügyvédet fogadni aki a keresetlevélben kérje, hogy a bíróság rendelje el földhivatalnál a vitatott házrészre a perfeljegyzést - ebben az esetben nem fogja tudni eladni "a" nevén lévő ingatlanrészt.

Sürgősen meglépni, mert amíg nincs meg a bírósági elrendelés akár el is adhatja, a pénzt meg eltapsolhatja...

monalisa1 # 2009.04.24. 21:52

javítva: ... benéz

monalisa1 # 2009.04.24. 21:51

Előfordulhat, hogy egy közjegyző "benész" egy végrendelet, bár...

Ügyvédhez kell fordulni és megtámadni "a" végrendeletet, aztán a bíróság vizsgálódik és dönt.

monalisa1 # 2009.04.24. 21:49

Köszönöm. Megmondom őszintén másféle megoldásra számítottam.

Bocs de nagyon korlátozott szellemi képességű lehet a testvéretek ha azt hitte: ezt a többszörös kavarást megussza bírósági eljárás nélkül.

"Lisa"

Bibocska # 2009.04.24. 21:45

Kedves ObudaFan!

Köszönöm szépen, de még mindig nem a kérdésemre kaptam választ! Ezeket én is tudom!

  1. Ha nem ismerném a Ptk. 602.§-át, akkor nem hivatkoztam volna éppen arra!
  2. Végrendelet hiányaaaaa???? Itt pontosan arról van szó, hogy állítólag létezik, és a közjegyző elfogadta, anélkül, hogy feltünt volna neki az ellentmondás!!!!

Pontosan ezért fordultam a fórumhoz, mert azt reméltem, hogy nem minden szakember ilyen felületes!
Sajnos azt kell feltételeznem, hogy el sem olvastad, amit írtam. A kérdéseimet konkrétan leírtam, sőt részletesen felsoroltam a tényeket is, hogy át lehessen látni!
Van itt valaki írástudó is köztetek??????
Ez már tényleg elkeserítő!!! :(
Azért köszömöm, hogy megint elolvashattam ami már a könyökömön jön ki!

Bibocska # 2009.04.24. 21:26

Kedves monalisa1

Ha az ügy szempontjából lenne jelentősége a másik tulajdonos kilétének, vagy bárki haszonélvezetre lenne jogosult, akkor azt megemlítettem volna. Láthatod, hogy még a temetés időpontjának téves megadását is leírtam, de csupán azért, hogy kicsit kerekebb kép alakulhasson ki a testvérünkről, és egy szóval sem állítottam, hogy ezzel bűncselekményt követett volna el, de elég fontos részlet a hozzáértő szemében, mert ebből is lehet következtetni.... Én konkrét kérdést tettem fel, és bár nem arra válaszoltál, én mégis köszönöm a hozzászólásodat!

No és, hogy még kerekebb legyen a kép:
Édesapámnak élettársa volt, akit 1 éve temettünk el.
Utána a fia örökölt, aki nem közös gyermekük, de Édesapámnak arra a részre haszonélvezeti joga volt, ez a halálával természetesen megszünt. Most tehát a néni fia a tulajdonosa a másik fél lakásnak, ő messze lakik, így tudta elfoglalni a testvérünk, de egyébként neki is azt hazudta, hogy mindenki lemondott az ő javára, ezért sem tett ellene semmit, mert akkor fele-fele rész joguk van, és azért sem lépett fel vele szemben, mert őt is megfenyegette. Remélem ez így már kielégítő válasz!
Üdv:
Bibocska

ObudaFan # 2009.04.24. 16:38

Ptk. 602. § (1) Érdemtelen az öröklésre

  1. aki az örökhagyó életére tört;
  2. aki szándékos eljárásával az örökhagyó végakaratának szabad nyilvánítását megakadályozta, vagy annak érvényesítését meghiúsította, illetőleg ezek valamelyikét megkísérelte;
  3. aki a hagyatékban való részesülés céljából az örökhagyó után törvényes öröklésre jogosult vagy az örökhagyó végintézkedésében részesített személy életére tört.

Tehát: az érdemtelenség megállapításához erősen kiterjesztő értelmezésre van szükség (azt kell hozzá feltételezni, hogy a végrendelet hiánya is a végakarat kifejezése).

Egyébként szerintem itt perre lesz szükség.

monalisa1 # 2009.04.24. 14:44

És a ház másik 1/2-ed tulajdonostársa kicsoda? Ha apukátoknak ennyi gyermeke volt akkor vélem csak volt felesége és/vagy élettársa őneki is (...) vagyis apukátok halálával a ház másik tulajdonostársa esetleg haszonélvezetet örökölt... És ha igen, akkor a ház feltörése és majd a tesó beköltözése köröl valami nem kerek...

Mert szerintem a ház általatok tervezett eladhatásának korlátja lehet egy esetleges haszonélvezeti jogcím.

A hamis végrendelet miatt jelentsétek fel a testvéretek az ügyészségen.

Az pedig, hogy a temetés időpontjáról félrevezett benneteket legfeljebb erkölcsi problémát vet fel - a temetés megtörtént, ergo büncselekmény nem történt.

"Lisa"
laikus hozzászóló

Bibocska # 2009.04.24. 10:15

Üdv mindenkinek!

Szűkségem lenne tanácsra, nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni!

Édesapám 2008 jul. 5-én hunyt el, maradt utána hagyatékként egy '/2 házrész, amit mi, testvérek 5-en és a szintén elhunyt testvérünk helyébe lépő leszármazója, tehát összesen 6-an örökölnénk. A probléma az, hogy én éppen külföldön tartózkodtam, amikor Édesapám meghalt, ezért nem értek el a szomszédok, így nem tudtam teljesíteni az Apámnak tett azon ígéretemet, hogy majd én gondoskodom a temetéséről és arról, hogy ne legyen vita a keveske kis örökségen közöttünk. Az történt ugyanis, hogy az egyébként is a többszörösen büntetett előéletű testvérünk, aki még az Apánkat is rendszeresen megverte és meglopta, azonnal feltörte a lakást, míg az Apám a kórházban volt és beköltözött, megtalálta az Apánk által temetésre félretett 600 ezer Ft-ot, de legalább ebből valóban elintézte a temetést (Szerencsére) Már ekkor eltökélt szándéka lehetett, hogy megpróbál bennünket valahogyan kijátszani, ugyanis a temetési időpontot illetően már félretájékoztatott bennünket, hogy el se tudjunk menni! (Későbbi időpontot adott meg) Nos, ilyenkor kinek jutna eszébe, hogy utánajárjon, valóban jó-e az időpont. Azt mondta, minden el van intézve, ott találkozunk. Természetesen mi semmilyen irathoz nem fértünk hozzá, ő pedig a hagyatéki tárgyalás ügyében is félrevezetett bennünket. Megkért bennünket, hogy mondjunk le az ő javára. Ismerve őt, hivatalosan nem akartuk megtenni, de felajánlottuk neki, hogy maradhat a lakásban, mindaddig, amíg eladásra nem kerül, mert akkor viszont kérjük a részünket. Amikor kijött a nyomtatvány, amin fel kellett volna tüntetni az örökösöket, én közöltem vele, hogy nemcsak a szerinte 5 testvért, hanem a 6. elhunyt testvérünk gyermekét is be kell írni, így törvényes. Ekkor megfenyegetett, ordított, majd ő megmutatja, hogy ott senkinek nincs semmmi joga, csak neki. Természetesen már megtörtént a leltárbavétel, ahol nem diktálta be a készpénzt, viszont vett fel 45 ezret, temetési segélyt, amire nem volt jogosult, a lakást alulértékeltette és gyorsan elvette feleségül az addigi élettársát 20 év után, és még akkor hamisított egy végrendeletet, amelyben a a feleségét és magát nevezte meg örökösként. Ezzel már magánokirat hamisítást követett el. Előzőleg a leltárbavételkor és később a közjegyző előtt is azt állította, hogy voltak ugyan gyermekei Édesapámnak de mind utódok hátrahagyása nélkül elhunytak. Ezzel viszont már bűncselekménynek számító közokirat hamisítást követett el. Gyanúsnak találtuk, hogy még mindig nem kaptunk idézést, utánajártuk és kiderült minden. Véleményem szerint és a Ptk. 600-602§-a szerint is így mi, örökösök, kérhetjük a kizárását az örökségből érdemtelenséggé válás miatt. Nos, a kérdéseim a következők:

  • Nekünk kell a feljelentést megtenni közokirat hamisítás miatt, vagy a közjegyzőnek, hivatalból?
  • Elég-e a közjegyzőnek bemutatni az Édesapám és a testvérünk kézírását és aláírását bemutatni, annak bizonyítására, hogy egyértelműen, szemmel láthatóan Ég és Föld a két aláírás, vagy bírósági végzéssel kell bizonyítanunk?
  • Elég-e más okból is érdemtelennek tekinthető bizonyítéknak az a tény, hogy maga Édesapám jelentette fel garázdaságért és külön is lopásért? (Ezek még folyamatban lévő eljárások, az ügyszámuk rendelkezésünkre áll)Tehát ezzel tudjuk-e igazolni, vagy nekünk kell ebben az ügyben is feljelentést tenni és bizonyítani, hogy verte Édesapánkat?

    Előre is köszönöm bárki segítségét!

Tisztetettel:
Bibocska

Megjegyzés:
Egyébként nem értem az egész eljárást, mert annyira egyértelműen látszik, hogy hamis a végrendelet, és nem is szabályos. Addig volt annak tekinthető, amíg ki nem derült a létezésünk. Innetől kezdve már maga ez a tény egyértelműen bizonyítja, hogy valótlan a tartalma és az aláírás is, hiszen utóbbi látható, az előbbi pedig azonnal szabálytalanná teszi az egész tartalmát. Először is, ha csak egy gyermekére hagyta volna, akkor meg kellett volna neveznie a többieket és ki kellett volna zárnia, hiszen a kötelesrészre még úgy is jogosultak lennénk, ha ezt megtette volna, mivel mi nem szolgáltunk rá az érdemtelenségre. Ha pedig mi nem létezünk szerinte, és leszármazottunk sincs, akkor mi szűkség a végrendeletre, hiszen rajta kívűl nincs más törvényes örökös.... Szóval, lehet, hogy még tanulnom kellett volna, hogy megértsem, miért kell ez a hosszú eljárás, ahhoz, hogy nyílvánvalóvá váljon, ami nyílvánvaló.....

Mégegyszer közsönöm előre is a segítséget!

Immaculata (törölt felhasználó) # 2009.04.23. 22:57

Ha egyszer az élettárs el szeretné vinni a cuccait, akkor valószínűleg el is fog onnan költözni. Ha kedves Magnum ezt megakadályozza, akkor csak pereljen nyugodtan.

Nem kell papír az élettársi viszony bizonyítására.

ObudaFan # 2009.04.23. 18:45

Indítsatok pert az ingatlan birtokának átadása iránt.

Magnum # 2009.04.23. 17:02

Tisztelt Ügyvéd Úr/Hölgy!
Problémám a következő lenne!Édesanyám és édesapám halála után örököltünk egy házat és némi földet.4-en voltunk testvérek,de a legidősebb testvér lemondott az örökségről.Az örökölt házba beköltözött az egyik testvérünk és ott élt.Valamint állítólag ott (is) élt még az élettársa.A napokban elhunyt az ott lakó testvér is.Ezután az állítólagos élettársnál maradt a lakás kulcsa és egyéb papírok is.Ő pedig nem hajlandó ezt átadni számunkra!A hölgynek semmilyen hivatalos papírja nincs az élettársi viszonyról,nincs ott bejelentett lakcíme.Állítólag 5 éve voltak együtt!Most ő elszeretné vinni onnan az állítólag közösen megszerzett ingóságokat.Kérdésem az lenne,hogy így papírok nélkül mihez van joga neki az örökségből és hogy mi hogyan juthatunk be az örökölt házba jogilag?
Előre is Köszönöm.

diki4273 # 2009.04.23. 12:09

Köszönöm a segítségeteket!
Bárcsak ne kellene ezt lépnem!!!!!!!!!!!


diki

ObudaFan # 2009.04.23. 12:03

Kizárni biztosan ki lehet, akkor nem a teljes örökrésze, csak a kötelesrész jár neki. Kitagadni elképzelhető , hogy lehet, mert a kirívóan erkölcstelen életvitel is alkalmas erre, ebben az esetben kötelesrész sem járna. Tulajdonképpen költség nélkül tudsz végrendeletet írni, csak azért elég sok szabálya van annak, hogy az érvényes is legyen, ezért célszerű ügyvéd segítségét kérni.

diki4273 # 2009.04.23. 11:08

Köszönöm monalisa1!
Sajnos azon már többszőr túl vagyunk, de nem használ. Annyit kérdeznék ha tudsz még segíteni benne, mi a elintézési módja a végrendelet hivatalossá tételének és esetleg mi az anyagi vonzata?
Köszönöm!


diki

monalisa1 # 2009.04.23. 10:42

Kitagadni nem lehet, ahhoz a leírtak alapján nincs meg a jogalap. Ellenben készülhet végrendelet melyben kizárni lehet őt a majdani örökségből, így "csak" mindannak a felét kapja ő mind egyébként járna majd neki.

Ha legközelebb is "szarkul" ismeretlen elkövető ellen feljelentést lehet tenni a rendőrségen., lehet hogy ők sem jutnak eredményre a vizsgálat során, de nem árt ha egy kicsit ráilyesztenek...

"Lisa"
laikus hozzászóló

diki4273 # 2009.04.23. 10:24

Jó napot Ügyvéd úr!
Próblémám a következő. Nagy fiam viselkedése miatt elkerült itthonról 16 évesen. Most 23 éves. Éveken keresztül, ha én hívtam akkor tudtam róla valamit, egyébként ő magától nem jelentkezett. Testvéreit is meglopta, még köszönteni sem köszöntötte fel soha őket. Nem rég meglopott egy olyan embert, aki mellettem sokat tett az érdekében, hogy jó ember legyen.Ezért letoltam, amit zokon vett és már 2 hónapja fel sem veszi a telefont. Ma szintén a támasza felhívott és közölte velem megint angolosan lelépett, és megint pénzt vitt el. Ráadásul most merte csak velem közölni, hogy a fiam csak az örökség miatt akarta a "kapcsolatot" fenntartani. És ha nincs is bizonyítékom, de tudom bármire képes lenne a pénz miatt. Ezt pszichologus is közölte velem évekkel ezelőtt, amikor orvostól orvosig hordtam. Nagyon nehéz ezt kimondani (leírni), de szeretném kitagadni abból a kevésből, amit a gyerekeim örökölnének. Ezt hogyan tehetném meg? Nem szeretném ha bármit ártani próbálna nekem és a testvéreinek.
Sajnos nehéz bizonyítani a galádságait. Ezért is vagyok bajban.
Előre is köszönöm segítségét!
Egy elkeseredett anya.


diki

Grád András # 2009.04.22. 18:12

Kedves Levieri!

Sajnos a hozzátartozó eltemettetése akkor is Önt terheli, ha visszautasítja az örökséget. Ha van valamelyes hagyaték, talán célszerűbb lenne nem visszautasítani, és abból eltemettetni, végülis nem szükséges üvegkoporsó stb, egy egyszerűbb temetés talán kijön belőle. Az ügyintézésre meg meghatalmazhat valakit, nem feltétlenül kell ezt személyesen intéznie. Ezzel együtt másoddiplomás pszichológusként azt mondanám, bármennyire nem kötődött is hozzá, menjen el a temetésére! Ha nem teszi, később még lehetnek ebből pszichés problémái. Üdv:


dr. Grád Andrásügyvéd - egyetemi tanár1137 Budapest, Szent István krt. 12. I. 5.06-30-280-1846www.kapcsolattartas.hu

levieri # 2009.04.22. 18:06

Kedves fórumozók!

Kérlek segítsetek, ha tudtok. Négy éves voltam amikor anyuék elváltak. Ettől fogva az apám nem látogatott nem hívott. Megjelent kb. 14 év múlva, hogy mindent jóvátegyen, de nekem ekkorra ő már nem volt senki. Azóta semmi kapcsolat. Tegnap reggel hívott a testvére, hogy meghalt múlt héten és mivel én vagyok az örököse temettessem el és intézzek el mindent amit ilyenkor kell. Már beszéltem a kórházzal, hogy mit kell intézni, de olyan papírokat kérnek amikhez én nem tudok hozzáférni. Lényeg, hogy megkértem a még élő 2 testvérét, hogy legalább ezek beszerzésében segítsenek (mivel 250 km-rre lakom, és van egy pici babám), de nem hajlandóak mert nem kapnak semmit. Hozzáteszem én sem mert nagyon szegény ember volt. Na most én eldöntöttem, hogy én visszautasítom az örökséget.
Az a kérdés, ha ezt megteszem, követelheti-e valaki rajtam a kórházi és a temetési költséget?

Köszönöm:
Leveri

Kovács_Béla_Sándor # 2009.04.20. 17:55

Ez így nem igaz. De hosszú lenne elmagyarázni, bízzatok meg ti is ügyvédet. Ugyanis tárgyalni, egyezkedni kell, amiben magatok nem versenyezhettek egy szakemberrel.