gyermektartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése


Burn Out # 2017.07.29. 17:04

Ptk. 4:219 - 4:222. §-ig választ találsz a kérdéseidre.

Mert ezt nem akarom, akkor inkább perre viszem.” - ezzel lehet pont Te okoznál hátrányt a fiadnak :) szóval hajrá! :)

Kovács_Béla_Sándor # 2017.07.29. 17:04

ezt az összeget köteles e addig fizetni, míg a gyerektartást fizette volna utána?
Annyira, hogy ez a gyerektartás. A kolléganő jobb esetben téved, rosszabb esetben téged akar megtéveszteni.

Amíg a bírósági végzés hatályos, addig a kötelezettnek az abban foglaltak szerint kell teljesítenie. Márpedig abban az van, hogy a te kezedhez kell fizetni. (Nem akarok tippeket adni, de ha önkényesen a gyereknek kezd el fizetni, azzal azt kockáztatja, hogy végrehajtást indítasz ellene, és behajtják rajta a veled szemben létrejött hátralékot, amit a gyereknek adott, azt pedig nem követelheti vissza.)

Nincs neked mit perre vinned.

fuzi # 2017.07.29. 17:06

Köszönöm a tanácsot! Sokat segített!

alfateam # 2017.07.29. 18:06

4:213. § [A rokontartás szabályainak alkalmazása]

A szülőknek a kiskorú gyermekükkel szemben fennálló tartási kötelezettségére a rokontartás közös szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

4:214. § [A rászorultság vélelme]

A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. Ez a vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is – legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig – érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat.

Annyira, hogy ez a gyerektartás. A kolléganő jobb esetben téved, rosszabb esetben téged akar megtéveszteni.
Nembiztos, hogy téved!

Majd jön ObudaFan és vitatkozik veled...

Burn Out # 2017.07.29. 18:15

jobb lenne látni, hogy az ügyvédnő pontosan mit írt. lehet teljesen korrekt, ami a levélben van.

fuzi # 2017.07.29. 19:16

Mivel elég jó vitát gerjesztettem, ezért bemásolom azt a levelet, melyet az ügyvédnőjétől kaptam.

" Megbízóm átadta részemre a 2016. május 26. napján kelt Önök között létrejött Megállapodást, mely tanúsítja, hogy Megbízómat gyermektartásdíj fizetési kötelezettség terheli a gyermekeik vonatkozásában. ..... utónevű gyermekük nagykorúságára tekintettel Megbízóm a gyermektartásdíj fizetését a jövőben rokontartásdíj jogcímen fizeti meg közvetlenül a gyermek bankszámlájára. Az összeg a tartásdíj körében változatlan marad, továbbra is önkéntes teljesítés útján minden hónap 10. napjáig 70.000,- forintot fizet meg.
Kérem a fentiek tudomásul vételét."

Várom a véleményeket! Úgy tudom egyoldalúan nem is módosíthatna.

drbjozsef # 2017.07.29. 21:17

Ez egy olyan "bírósági megállapodás", amit Ti kötöttetek külön, de beterjesztettétek, és a bíróság végzéssel jóváhagyta?

Ha igen, akkor az van, amit KBS írt.

fuzi # 2017.07.30. 07:01

Igen, pont olyan. Bírósági végzés van róla.

ObudaFan # 2017.07.30. 12:48

Nem fogok KBS-sel vitatkozni, mert helytálló, amit írt.

fuzi!

Ha nem kapod meg a saját számládra a pénzt, indíthatsz végrehajtást.

alfateam # 2017.07.30. 13:15

A rendszertani ertelmezesbol szerintem meg pont az látszik, hogy érettségi után nincs gyermektartas, tehát ezt az értelmezést lehetetlennek tartom,

Ja-hogy ellentmondasz önmagadnak...

Burn Out # 2017.07.30. 14:33

korrektebb lenne azt írni, hogy kezdeményezzék közösen a gyermektartásdíj rokontartásra történő átváltoztatását a bíróságnál.

ha végrehajtást indít az apa ellen, közben meg az apa fizet, akkor nyilván rosszabbra fog köztük fordulni a helyzet, ami egyik félnek se lesz jó.

alfateam # 2017.07.30. 14:37

Ha nem kapod meg a saját számládra a pénzt, indíthatsz végrehajtást.

Igen, ez meglehetősen inkorrekt cselekedet lenne azok után, hogy a megállapodás szerint fizet, de most már a felnőtt fiának...

Burn Out # 2017.07.30. 15:01

csak kérdezem, ha az apa a gyermek részére fog fizetni, közben meg oda nem fizethetne a megállapodás alapján, akkor az nem jogalap nélküli gazdagodás?
szóval a gyerektől visszakövetelhető lenne az összeg. ha meg nem fizeti vissza, akkor ugyanúgy végrehajtást lehet ellene is indítani.

Kovács_Béla_Sándor # 2017.07.30. 17:06

Nem. Tartás, létfenntartás céljára adott összeget nem lehet visszakövetelni. (A jogalap nélküli gazdagodás itt egyébként sem megfelelő, mert igenis van jogcím. Jogalap, ha úgy tetszik.)

Burn Out # 2017.07.30. 17:14

köszönöm KBS :)

mosómedve84 # 2017.08.03. 14:16

Gyermektartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése iránt indított perben hogyan alakul az illeték, perköltség viselése?

Kovács_Béla_Sándor # 2017.08.03. 17:42

12 havi tartásdíj összege a pertárgy értéke, 6% (de legalább 15K) az illeték. A tárgya miatt költségfeljegyzéses a per, a vesztest kötelezik a fizetésre.

mosómedve84 # 2017.08.05. 18:02

Köszönöm szépen!

mosómedve84 # 2017.08.10. 13:49

Egy ilyen per alapesetben nyilvános, és KÉRNI kell a zárt tárgyalás tartását, ha akarja valaki?

Kovács_Béla_Sándor # 2017.08.10. 14:59

Igen.

ObudaFan # 2017.08.11. 05:00

Viszont ilyen jellegű perben, ha bármelyik fél kéri, akkor zárt tárgyalást rendel el a bíró különösebb mérlegelés nélkül.

mosómedve84 # 2017.08.15. 13:24

Mikor kell kérni a zárt tárgyalást? Már előre egy beadvány formájában, vagy szóban a tárgyalás kezdetén is elég?

Kovács_Béla_Sándor # 2017.08.15. 14:19

Fakultatív.

Kovács_Béla_Sándor # 2017.08.15. 14:19

De hogy neked mennyi bajod van. Vagy ezek csak fiktív kérdések, puszta kíváncsiságból?

mosómedve84 # 2017.08.15. 15:06

Köszönöm. Joggal foglalkozom, viszont nem polgári joggal, ám ezt az ismeretségi köröm figyelmen kívül hagyja. Így alakulnak ki ezek a kérdések.