Felszámolás,végelszámolás


Kogeza # 2022.03.17. 18:38

Irodakukac.

Rám írsz privátban, segítek.

drbjozsef # 2022.03.17. 16:26

Fizetőset egy tonna cég szállít neked online is.

Irodakukac20 # 2022.03.17. 14:51

igen, már felszámolás alá került. Akár fizetősen is, de találok valami infót?

Kovács_Béla_Sándor # 2022.03.17. 14:48

Ha még nem törölték, akkor az aktuális tagok, tevékenység a cégjegyzékben megvan. https://www.e-cegjegyzek.hu/

Ha korábbi, már nem aktuális adatokat szeretnél, vagy már törölték a céget, az már fizetős.

Irodakukac20 # 2022.03.17. 14:23

Felszámolás alá került cég korábbi adatait (tulajdonosok, tevékenységi kör) hol lehet megkeresni?

buszgyuri # 2022.01.04. 13:52

Köszönöm szépen a gyors választ!

Kovács_Béla_Sándor # 2022.01.04. 11:56

Igen.

buszgyuri # 2022.01.04. 11:48

Az alábbi ügyben lenne kérdésem: egy cég fizetési meghagyásos eljárásban vitatta a vele szemben támasztott követelést, majd az eljárás megszünt, mert a jogosult nem adott be keresetlevelet, a felek ugyanis megállapodtak a részletfizetésben. A részletfizetési megállapodásban a kötelezett elismerte a követelést és vállalta annak részletekben történő teljesítését. Kötelezett azonban nem fizetett semmit. Kérdésem: lehetséges-e eredményesen felszámolási eljárást kezdeményezni a fizetési megállapodásra hivatkozva, amelyben a követelést elismerte a kötelezett (bár előtte vitatta)? Elismert követelésnek számít-e ebben az esetben a követelés?
Előre is köszönöm a válaszokat!

Amonre # 2021.09.27. 17:48

"érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímét" ...akkor ezek a válaszok most érdemiek vagy nem? Tehát lehet rá alapozni egy felszámolási eljárást, vagy adjam be az FMHt?

Amonre # 2021.09.27. 17:12

Tehát ennyit írt vissza az ügyfél a bérleti díj számlára, ezt is emailben holott a szerződésünk megköveteli a tértivevényes kézbesítést:
"A felmondásra tekintettel, nem fogadom be a számlát és vitatom"
Na most tudni kell, hogy én a felmondást ez után kaptam kézhez tértivevényes levélben.
...de a papír alapu számlát nem küldte vissza
másodszorra (a fizetős felszólító levélre) pedig ezt írta:
"a 2021. szeptember 18.-án kelt fizetési felszólításban foglaltakat vitatjuk így a számlákat visszaküldjük"
Most itt valóban visszaküldték tértivevényes levélben a felszólító levél számláját és a bérleti díj számlájának a másolatát, de az eredeti bérleti díj számlát még mindig nem küldte vissza a bérlő tehát a 2 számlából még mindig csak az egyiket küldték vissza a felszólító levélét.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.27. 15:30

Akkor lemaradtam egy törvényállapottal. :) Köszönöm!

Kogeza # 2021.09.27. 12:26

"Nem kíván meg a törvény indoklást. A gyakorlat a számla visszaküldését is vitatásnak tekinti."

Szerintem a törvényszövegben az "érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét" egyértelműen utal arra, hogy - legalább minimális mértékben - indokolni is kell a vitatást.

Lásd pl.

BDT2007. 1676.
A 2006. évi VI. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény szövegéből következően a 2006. július 1-jét követően indult eljárásokban az adósnak, ha a fizetésképtelenség megállapítását el akarja kerülni, nem elegendő csupán azt közölni a hitelezővel, hogy a követelést „vitatja”, hanem a követelés kiegyenlítése megtagadásának okát is elő kell adnia, tehát a vitatást indokolnia kell. Az indokolási kötelezettség azonban nem jelenti azt, hogy vitatása részletes jogi érvelést tartalmazzon és azt sem, hogy a vitatás alapját bizonyítania kell.

BDT2016. 3585.
Felszámolási eljárásban a hitelező fizetési felszólítását megelőző adósi vitatás esetén önmagában a vitatás közlése nem elégséges, hanem a hitelezői követelés kiegyenlítése megtagadásának okát is elő kell adni, azaz a vitatást indokolni kell. Ez az indokolási kötelezettség azonban részletes jogi érvelést nem tesz szükségessé, és bizonyítási kötelezettséget sem teremt.

Az előbbi döntés ugyan még a most hatályos törvényszöveg előtt született, de így is irányadónak tekinthető (pont ezt a bírósági gyakorlatot foglalta törvénybe a jogalkotó).

Tehát a joggyakorlat azért nem annyira egyöntetű (egyértelmű).

Kovács_Béla_Sándor # 2021.09.27. 10:05

Nem kíván meg a törvény indoklást. A gyakorlat a számla visszaküldését is vitatásnak tekinti.

Kogeza # 2021.09.27. 08:49

Érdemi vitatásnak kell lennie, azaz annyi nem elég, hogy "vitatom", indokolni is szükséges. Küldj ki egyelőre egy felszámolás előtti fizetési felszólítást, ez remélhetőleg eléri a kívánt hatást. Ha nem, még akkor is dönthetsz úgy, hogy inkább fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezel.

Amonre # 2021.09.27. 08:36

Az eredeti számlán 280+e Ft a lejárt tartozás

Kogeza # 2021.09.27. 08:35

Mekkora összegű a tartozás?

Amonre # 2021.09.27. 07:19

Köszönöm, viszont azt olvastam, hogy indokolni kell, az indoklásnak pedig valósnak kell lenni. ...vagy elég ennyi is indoklásnak, hogy "fizetési felszólításban foglaltakat vitatjuk"?

Mi alapján vitatja, amikor ez egy élő helyiségbérleti bérleti szerződés, amit fizetett 2 évig. A bérleti szerződés még 2021 dec 31-ig tart. A bérlő régebben azt írta, hogy szeretné, "beszámítani" a kauciót a tartozásába, de én meg nem szeretném több okból, egyrészt dec 31-ig több lesz a tartozás mint a kaució, másrészt akkor nem marad biztosítékom, harmadrészt, a szerződés szerint, a felmondás alatt is tartozik bérleti díjat fizetni.

Bérlő a 2020 szeptemberi bérleti díj számlát nem küldte vissza tértivevénnyel ahogy a törvényben van, hanem csak egy emailt küldött, hogy "A felmondásra tekintettel, nem fogadom be a számlát és vitatom" Ez gondolom, nem minősül szabályos visszaküldésnek, mert bár a számla küldő emailre válaszként írta, attól föggetlenűl a számla egy papir alapu számla, amit én mindig elküldök postai úton is tértivevénnyel a bérlőnek. Tehát ez alapján -ha a fizetési határidőtől eltelt a 20 nap akkor be lehet adni felszámolásra (természetesen a felszólító levél után)?

drbjozsef # 2021.09.27. 04:38

Amonre,

Nem, dehogy. Felszámolást indítani legfeljebb nem vitatott, de ki nem fizetett számla miatt indíthatnál.

Ha vita van, akkor az bíróságra tartozik, vagyis első körben szólítsd fel póthatáridőben a teljesítésre, fizetési meghagyás kilátásba helyezésével, és ha nem fizet, akkor ballagj el egy közjegyzőhöz, és kínáld meg egy fizetési meghagyással. Ha fizet jó (a költségeidet is rakd bele), ha nem perré alakul, és majd a bíróság eldönti.

Amonre # 2021.09.26. 21:34

Felszámoltathatom azt a céget aki egy szerződésen alapuló számlát visszaküld, mert szerinte nem jár. Ezt írta a bérlő: "a xxxx.xx.xx-én kelt fizetési felszólításban foglaltakat vitatjuk, így a számlákat visszaküldjük" ... vagy mit lehet ezzel kezdeni?

Kogeza # 2021.08.23. 21:57

jandolaszlo

A cég legfőbb szerve határozhatja el a végelszámolást. Gazdasági társaság esetén valamennyi tag (tulajdonos) hozzájárulása szükségeltetik.

Ha egyetlen tulajdonos van, akkor értelemszerűen az ő elhatározása alapján indulhat végelszámolás.

Kogeza # 2021.08.23. 21:56

jandolaszlo

A cég legfőbb szerve határozhatja el a végelszámolást. Gazdasági társaság esetén valamennyi tag (tulajdonos) hozzájárulása szükségeltetik.

Ha egyetlen tulajdonos van, akkor értelemszerűen az ő elhatározása alapján indulhat végelszámolás.

jandolaszlo # 2021.08.23. 20:10

Üdvözlök Mindenkit!

Kérdésem az volna, hogy végelszámolás elindításához szükség van-e a tulajdonos hozzájárulására?
Köszönöm a válaszokat.

Kogeza # 2021.08.23. 15:02

"Áronnál, ebben a kérdésben? Még véletlenül sem. :) Jó tíz éve látom, mit tud."

Nem pont rá akartam kihegyezni. :)

"Szerintem sajnos nincs esély elévülésre hivatkozni."

Köszönöm, ennek csak örülnék. De valahol ez így elég furcsa nekem. De majd lehet, kiderül a gyakorlatban is; beszámolok róla, ha az ellenkezőjét tapasztalom.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.08.23. 14:28

Tarczay kolléga: +1.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.08.23. 14:27

még véletlenül sem arra vezethető vissza, hogy az illető rosszul tudja az adott dolgot...
Áronnál, ebben a kérdésben? Még véletlenül sem. :) Jó tíz éve látom, mit tud.