szomszédjog


Szomorú örökös # 2019.05.30. 19:03

ndrewabc

Egyszercsak gondol egyet, és levágja a bokrunkat mire hazaérünk, mert úgy gondolja, hogy nem látják ahogy egész nap kint ül az út mellett.

Nálunk aki a ház előtt árulja a gyümölcsöt, az közterületfelügyeletnél fizet a használt négyzetméter után. Azt követően tök mindegy, hogy a saját termését árulja vagy import gyümölcsöt, megtehet. Feltéve persze, hogy utána tisztességesen le is adózik, mivel adóköteles jövedelme származik belőle.

De hogy a bokrot levágja, az megint nem rátok tartozik, hanem az önkormányzatra, ha a házatok előtti területen teszi ezt, ugyanis az közterület.

Laikusként ezekre tudtam válaszolni, a többi szerintem már birtokvédelmi történet a jegyzőnél.

ndrewabc # 2019.05.30. 18:10

Tisztelt Jogi Szakértők!

Szomszédunk egy idős házaspár, akinek a férfi tagja folyamatosan idegesít minket. Kint árulja a háza előtt az import gyümölcsét, mert az nem a kertből van.
Egyszercsak gondol egyet, és levágja a bokrunkat mire hazaérünk, mert úgy gondolja, hogy nem látják ahogy egész nap kint ül az út mellett. A levágott ágakat meg bedobja az árokba és ott hagyja. Feljelent, hogy az árok gazos, persze alig van benne gaz, de az összes esővizet a mi árkunkba vezeti...
Volt, hogy benezett a nappali ablakán, nem tudta, hogy itthon van a feleségem.
A hátsó kerten a mi kertünkön keresztül jött be a traktor, hogy beszántsa a kertjét...
Nem lehet vele beszélni...
Ezzel mit lehet csinálni?
Előre is köszönöm.

aaa111 # 2019.05.17. 16:22

Azt még szeretném hozzátenni, hogy egy szabályos géppark kezd kialakulóban lenni, mindenféle korszerű billenccsel (IFA), és markolóval.
Tisztelettel és köszönettel!

aaa111 # 2019.05.17. 16:20

Tisztelt Fórumozók!
Olyan kérdéssel fordulok Hozzátok, amelyre szeretnék választ kapni. Zártkerti ingatlanunk van, ahol régóta rontja a levegőt (a szoros értelmében) a közvetlen szomszéd, aki most már véglegesen oda költözött. Ezzel még semmi gond, hogy ott él egy nem rég vásárolt lakókocsiban, hanem azzal, amit ő kitalált. Többek között az ő nyitott, kerítés nélküli földjére bontott téglát borítanak, amit a habarcstól megtakarít, ez elég nagy porral jár. Aztán most már ott tartunk, hogy a gépekről a festéket is ott maratják, csiszolják le. . A gyümölcsfáink bőven kapnak ebből a nem kívánatos porból. Ezt valószínűleg minden engedély nélkül teszik. Kérdésem pedig az, hogy ilyet lehetséges-e tenni zártkerti ingatlanon, vagy csakis kizárólag szigorú engedélyek mellett szabad? Őszintén szólva nem szeretnénk semmiféle pereskedésbe menni (ha egyáltalán van értelme), csak megkérdezem, hogy volna-e esélyünk megszüntetni ezt, minden féle összeveszés nélkül? Vagy tényleg az a helyzet amit ő mondd: "mindenki azt csinál a saját földjén, amit akar"

drbjozsef # 2019.05.17. 06:52

bnamlak,

Neki kell megszüntetnie a veszélyt, neki kell fizetnie, neked tűrnöd kell, hogy ha szükséges a területedre beléphessenek, dolgozhassanak.

Szólítsd fel írásban az ágak levágására. Ha nem teszi meg, vágasd le, a Te telkedre átlógókat, és fizettesd ki vele. (ilyenkor figyelni kell, hogy az ágak levágása a fa statikáját ne befolyásolja jelentősen, ne dőlhessen ki ezért).

Szólítsd fel írásban a fa kivágására, ha úgy gondolod, hogy egészében élet- vagy balesetveszéles, a mérete, állaga miatt. Ha nem teszi meg, kérj birtokvédelmet a jegyzőtől, és kérd, hogy vizsgáltassa meg szakértővel (mert szerinted életveszélyes), és vágattassa ki vele a fát.

Ptk 5:23.§ A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.
5:25.§(1) Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.
5:26.§ (1) Másnak életét, testi épségét vagy vagyonát közvetlenül fenyegető és más módon el nem hárítható veszély esetén a tulajdonos köteles tűrni, hogy dolgát a veszély megszüntetése céljából a szükséges mértékben igénybe vegyék, felhasználják vagy abban kárt okozzanak. Más vagyonát fenyegető veszély esetén ez a kötelezettség a tulajdonost akkor terheli, ha a fenyegető kár előreláthatóan jelentős mértékben meghaladja azt a kárt, amely a tulajdonost a behatás következtében érheti.
(3) Ha több személy életét, testi épségét vagy vagyonát fenyegető veszélyt egyes veszélyeztetett tárgyak feláldozásával hárítanak el, az ebből eredő kárt, ha e tárgyak feláldozása szükséges volt, veszélyeztetett érdekeik arányában valamennyien viselik; ezt a szabályt kell alkalmazni a veszély elhárítására fordított szükséges költség megosztására is.

alfateam # 2019.05.17. 04:16

banamlak!

Hátha az a fa csak ürügy a cirkuszolásra csak rajta, nem tart örökké a Te életed sem és a fáé sem...

alfateam # 2019.05.17. 04:13

A szomszédnak van biztosítása, de az nem fizette a kárt, mivel a kedves szomszéd nem ismerte el a károkozását. A szomszéd arra hivatkozik, hogy a fa egészséges volt, vis maior történt, emiatt ő kártérítésre nem köteles.
Ez nem vis maior, magánszemélyek között nem értelmezhető a vis maior. Igen-is van kárfelelőssége. Szólítsd fel tértives levélben 15 napon belül térítse meg a károdat. Ha nem fizet fordulj bírósághoz.

oliver777 # 2019.05.16. 20:56

Tisztelt Szakértők!

A következő problémával fordulok Önökhöz.

Telekhatárunkon a szomszéd telken 6 db egyenként 5-10 emeletes panelház magasságú fa áll, melyek egyébként egészségesek, nem terebélyesek, felfele növőek. Az eddigiekben nem is zavartak, árnyékot adott a szintén a telekhatáron található kutyakennelnek.

Azonban az egyik nagy vihar alkalmával az egyik fa törzsből kettétört, és átdőlt az udvarunkra, letarolva a kutyakennelt. Szerencsére a kutyának nem esett baja.

A szomszédnak van biztosítása, de az nem fizette a kárt, mivel a kedves szomszéd nem ismerte el a károkozását. A szomszéd arra hivatkozik, hogy a fa egészséges volt, vis maior történt, emiatt ő kártérítésre nem köteles.

Valóban nem érvényesíthető az igényünk?

Továbbá munkásai engedélyünk nélkül átjöttek a telkünkre a kidőlt fát eltávolítani, ami annyira jól sikerült, hogy tovább rongálták a kennelt.

A segítséget előre is köszönöm.

bnamlak # 2019.05.16. 19:50

"Keres valakit aki levágja a száraz ágakat.
Nem kell ebből jogi ügyet kreálni, hiszen nincs is vita..."

Ez nem ilyen egyszerű. Nem vagyunk túl jóban, mindenért feljlent. Legutolsó eset kapcsán a katasztrófavédelmet riadóztatta hozzánk ki tűzoltókkal, mert a szél feléje vitte a füstöt a kéményemből... jegyzőkönyvezve lett, hogy nincs nálam semmi szabálytalanság, csak "a szélirány nem kedvező".

Sajnos elég magasan vannak és nagyok azok az ágak, hogy egy rókafarkú fűrésszel nekiálljak. Raadásul túl közel van egymáshoz a két ingatlan és én, mint hozzá nem értő neki állok kaszabolni, abból elég komoly kár és vicces youtube videó lenne. Oda veszélyes fakivágó kell és én nem vagyok hajlandó fizetni, hogy az ő fáját kivágja.

alfateam # 2019.05.16. 16:55


Ilyen esetben mit tehetek, hova fordulhatok?

Keres valakit aki levágja a száraz ágakat.
Nem kell ebből jogi ügyet kreálni, hiszen nincs is vita...

bnamlak # 2019.05.16. 16:45

Tisztelt Jogi Fórum!

Szomszéd és az én házam között van egy nagy mandulafa a szomszéd telkén. Alsó ágai elég korhadtak, felső ágai hozzá érnek a tetőmhöz. Most a több napos nagy viharban a szél hozzáverte a tetőmhöz és a cserepeket eltolta, tetőlécet megrepesztette. Félek, hogy a korhadás miatt egyszer kitöri az egészet a szél és a házamra dől.
Már többször figyelmeztettem, hogy jó lenne levágni az ágakat, de jó lenne az egészet inkább, mert baj lesz belőle. Válasza akkoriban az volt, hogy hívjak embert és vágassam le azt, ami nem tetszik, mert neki nincs rá pénze.

Ilyen esetben mit tehetek, hova fordulhatok?

Köszönöm előre a választ!

drbjozsef # 2019.05.14. 05:05

Jogilag visszahelyezheted.
Gyakorlatilag nem, csak akkor, ha jogilag is visszahelyeztetted. Szóval ha nem szünteti meg a _szerinted_ jogellenes állapotot, akkor birtokvédelmet kérhetsz a jegyzőtől, vagy pert indíthatsz bíróságon.

ZsoltM39 # 2019.05.13. 17:08

Sziasztok
Érdeklődnék, ha a szomszéd engedély nélkül áthelyezi a kerítését az én telkemre, és még egy kis járdát is öntött a háza fala, és az áthelyezett kerítés közé, jogilag én a kerítést vissza helyezhetem a telekhatárra?

alfateam # 2019.05.13. 15:18

2. Egyes szomszédjogok
5:24. § [A földtámasz joga]

A tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól anélkül, hogy más megfelelő rögzítésről ne gondoskodnék.

5:25. § [A szomszédos telek igénybevétele]

(1) Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.

(2) A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, ha ez a földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.

ornata # 2019.05.13. 14:45

Tisztelt Szakértők!

Telkünket körbekerítettem, majd nemsokára az új szomszédok bejelentkeztek, hogy a telekhatárhoz közel építkeznének és az építkezés idejére a kerítést elbontanák, majd később falazott kerítést építenének.
A közös telekhátár mellé (meg a többi kerítés mellé is) bokrokat, növényeket ültettünk.
Írtam egy használatba adási megállapodást, ami arról szól, hogy kártérítési felelősségük mellett a kerítés 1 m-el beljebb telepíthetik, valamint arról, hogy a nagy mértékben megrongált növényeket köteles pótolni.
Továbbá a nyilatkozatba foglaltam, hogy az elbontott kerítés bekerülési költségét kötelesek megtéríteni (számlákkal igazolt, csak anyagköltség).
A nyilatkozatot átolvasták és kihúzták belőle a kerítés értékének megfizetéséről szóló részt, valamint beleírták, hogy az építkezés megkezdését megelőzően telepített és megrongált növényeket kötelesek pótolni.
Gyakorlatilag most úgy érzem, hogy a megállapodás kizárólag az ő érdekeit védi. Mivel csak a kerítés elbontásával tudja befejezni az építkezést, az általam kifizetett kerítésben kárt okoz, vagyis kártérítésre kötelezett, még akkor is, ha új, fal szerű kerítést akar építeni.
Véleményeket várok.
Előre is köszönöm!

drbjozsef # 2019.02.13. 05:55

Te megteetted a tőled elvárhatót.
(Most kellene egy fizetési meghagyást küldetni neki 3 millióról, hátha azt se veszi át, bár ha nem tök hülye, akkor azért a tiedet a feladó miatt nem veszi át, a MOKK-os feladót csak átveszi).

De küldethetsz levelet közjegyzővel vagy ügyvéddel is, hátha olyan feladóval átveszi.

De ha nem, az se számít. Te megpróbáltad.

Én úgy levágatnám az ágakat, mint a sicc.
És ha csapkodja meg berregteti, akkor beszivárog a gyökerekhez a gázolaj is véletlenül, és megoldódik a kivágás kérdése is...

kalalaa # 2019.02.12. 21:18

Köszönöm a választ!

Sajnos kétszer is küldtem felszólító levelet tértivevényesen, de ő nem vette át és visszajött a feladónak. De elvileg a helyi hivatalban a szomszédjoggal foglalkozó hölgy régebben azt mondta hogy kiküldhetik ők a felszólításomat és akkor talán átveszi.

Mégegyszer köszönöm a tájékoztatást!

drbjozsef # 2019.02.12. 19:52

Már hogy ne tehetnéd.

A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

Felszólítod írásban tértivevénnyel a szomszédot, hogy 30 napon belül szüntesse meg a fa miatti balesetveszélyt, a tetőd fölé nyúló ágakat az élet- és vagyonbiztonság miatt vagy metssze le, vagy vágja ki a fát. Ha nem teszi, a telektulajdonodra átnyúló ágakat az ő költségén fogod levágatni.

A darust meg küld el a francba, és keress másikat, a saját telkeden (madjnem) azt csinálsz amit akarsz, ha eltelt a határidő, egy másikkal levágatod.

Persze, elképzelhető, hogy a szomszéd beperel, neked kell tudnod, hogy perképes-e a követelésed, és bíróságon is megállja a helyét az élet és vagyonvédelem.

(A Legfelsőbb Bíróság egyik állásfoglalása kimondta, hogy a szomszédos ingatlanon - különösen a közös határvonal közelében - levő növényzet zavaró, károsító hatása miatt a növényzet eltávolítása iránt indított perben mindenkor azt kell vizsgálni, hogy a növényzet szükségtelenül zavarja-e a szomszédot ingatlana birtoklásában, okoz-e kárt, vagy fennáll-e a károsodás veszélye.)

kalalaa # 2019.02.12. 19:17

drbjozsef:

Köszönöm a linket, de ezt ismerem, és ez alapján az átnyúló ágakat vágathatnám le. A szomszéd nem fogja a csúcsig felkopasztani a fát, alpinista nem mehet be mert nem engedi, kosaras emelős autós pedig úgy hogy a szomszéd nem egyezik bele nem jön el és vágja le, hiába van hozzá jogom.
Keressek ügyvédet és vigyem bíróságra? Vagy ott sincs esélyem?

drbjozsef # 2019.02.12. 17:13
kalalaa # 2019.02.12. 12:36

Üdvözlök mindenkit!

Egy több éve húzódó problémával fordulok Önökhöz, mert már nem maradt más.
Van egy kocka házam sátortetővel, aminek a teteje 2 éve Lindab cserepeslemez. A szomszédban a házam falától 1.5 méterre áll egy 20-25 méteres fenyőfa, aminek így a lombja az én házam felett van. A lehúlló tűlevél vastagon áll az ereszben, ami folyamatosan nedves, ami így nem lesz hosszú életű pedig szinte új és elég drága volt. A lehulló toboz óriási puffanásokkal ébreszti fel az egész családot éjjelente, miközben horpadásokat okoz a tetőn. A fenyő elég gyakran hulajtja száraz ágait, amivel szintén tele a tető és az eresz, miközben karcolja a festett lemezt és dugulást okoz a vízelvezetésben. Az uralkodó szélirány állandóan felénk fúj, ami miatt a fa felém dőlve nőtt, így a fa ha egyszer kidől akkor az én tetőmben biztosan nagy kárt fog okozni. A két házat amúgy össze is köti ez a fa, így ha egyszer kigyullad akkor mindkét hát leég a fával együtt. Az alsó ágakat sikerült levágatnom a szomszéddal, hogy legalább ne csiszolja folyamatosan a tetőt, de csak a kivágás lenne a megoldás, amiről ő hallani sem akar. Az önkormányzat nem tud segíteni, mivel csak az újonnan telepített fákra van az ültetési távolságról törvény. Mellesleg a szomszédom egy igazi igénytelen együgyű lény, akinek az udvara csupa szemét, aki csak azért csapkodja a kapuját, és berregteti reggelente az autóját az ablakom alatt, mert tudja hogy zavar. Szóval nem az a típus akit meg lehet győzni, mert ő csak azért se vágja ki hogy idegesítsen. A csatornát nem takarítja, bejutni hozzá nem lehet, hogy én takarítsam ki...
A tető nem lesz így hosszú életű, pedig sokat költöttem rá, a tobozok és ágak zajától már megőrülünk, és ha egyszer egy viharban a széltől vagy a villámtól valami történik akkor nem tudom mi lesz.

Kérek valakit segítsen!

Köszönettel:
Kis László

drbjozsef # 2019.02.05. 10:59

Jogilag kérhettek a jegyzőtől birtokvédelmet.

De jól értem, hogy veletek van valami baja, de még nem beszéltetek vele?

Csak mert a jogi út itt nehezen tud érdemlegeset tenni...

Ratu # 2019.02.05. 07:52

Üdv Mindenkinek!

Teljes elkeseredésemben kérek tanácsot és segítséget. Tégla építésű társasházban lakunk. A hálószobánk fala közös a szomszéd nappalijának falával. Nyilvánvalóan szűrődnek át hangok, de ez már elviselhetetlen amit egy éve tűrünk. A szomszéd este 7 órától éjfélig, majd a hajnali órákban folyamatosan kiabál. Egyedül él, és eleinte azt hittük magában beszél, de egyre többször figyeltünk fel rá, hogy a szitkozódásait nekünk szánta. Hívtunk már ki rendőrt, de azután sem történt semmi változás. Teljesen tönkremegyünk lelkileg a folyamatos szitkozódások hallgatásába, és pihenni sem tudunk az ordibálástól. Mit tudnánk tenni ebben az esetben?

Köszönöm a választ!

Mate02 # 2019.01.23. 12:52

Üdv Mindenkinek!

Szeretném megkérdezni,hogy építésügyi bírság kiszabásról és annak összegéről,miért fogják a 2 közvetlen szomszédot tájékoztatni?
A hivatal szerint törvény írja elő,viszont én még ilyet nem is hallottam,mert ez szerintem sérti a jogaimat.Az hogy építkezés megy és ha valami gond van fellebezhet stb. ez oké,ezzel az értesítéssel nincs gondom de a büntetés összege???
Szinte minden szabályos az építkezésben hála istennek,viszont ellenőrzéskor ami egy feljelentés miatt történt az egyik falnál lévő minimális túllépés miatt,minimális büntetést szabták ki. Minden más rendben van,a szomszédokat nem sértjük,minden megfelelő, erről kaptunk is végzést már. A feljelentés nem is a közvetlen szomszédtól jött. A bírságot vállalom, elismerem a hibát, és szeretném folytatni az építkezést amire fennmaradási engedély kérés van folyamatban. Ez tényleg így törvényes? Előre is köszönöm.

enterprise # 2018.11.25. 19:31

Tisztelt Fórumozók!
1973-as építésű panel lakásban lakom. Minden emeleten van erkély, kivétel a mi szintünkön. Az erkélyek zöme be van fedve műanyag hullámlemezzel. (Ha nekem lenne én is befedném). Az alattunk levő lakóé is be volt, de nyáron lebontották a rossz állapota miatt. A héten újat tettek fel. A probléma az, hogy ha esik az eső, mint most is, akkor a felettünk levő erkélyről, vagy tetejéről a kb. 5m magasból érkező víz az alsó szomszéd műa. hullámlemezén landol, és olyan hangja van, mintha kavicsokat szórnának rá. Nem az eső zavar, azt nem is hallani ettől. Baromi hangos, még csukott ablakon keresztül is. Nyitott ablaknál igencsak zavarja a nyugalmunkat, hát még az alvást. Nem azt akarom, hogy lebontsák a tetőt, de valami szigetelést rátehetnének, ami elnyeli a zajt. Nyáron nem fogunk tudni sem pihenni, sem aludni nyitott ablaknál ha esni fog. (Klímánk nincs). A lényeg: Kell-e az erkélytető építéséhez v.milyen engedély a lakóktól, vagy bárkitől, vagy kérhetem-e jogszabály alapján, hogy módosítsa a tetőt, pl. tegyen rá valamit, ami elnyeli a zajt, vagy más anyaggal fedje be, ne műa. lemezzel. Nem pereskedni szeretnék, hanem megegyezni, de jó lenne v.milyen háttér, amire hivatkozhatom.
Köszönöm, ha pitiáner kérdésemre érdemi választ kapok!