Nyugdíj


Rexor # 2016.02.15. 13:56

Szerintem félreértettél valamit. A 40 plusz program lényege, ha megfelelsz a feltételeknek a munkáltatód kap kedvezményeket az államtól, annak az érdekében hogy foglalkoztasson téged (egyébként elég rövid ennek a kifutása). Tehát ez nem rövidíti le a 40 évet, csak költségtakarékosságot jelent a munkáltatódnak egy "normál" munkavállalóhoz képest.

temp55 # 2016.02.16. 09:17

Tisztelt REXOR!
Információmat erre a cikkre alapoztam.
Kérem szíveskedjen elmagyarázni akkor a leírt mondat értelmét.
.......

Amikor a Nők 40 plusz program elindult, akkor kezdetben az olyan nők alkották a jogosultsági csoportot, akik minimum 39 év jogosultsági időt igazolni tudtak, illetve minimum fél éve igazoltan álláskeresők voltak és a munkaügyi nyilvántartásban szerepeltek. A módosulás alapján ma már beléphetnek ebbe a programba tekintet nélkül jogosultsági idejükre azok a nők, akik elmúltak hatvan évesek és álláskeresők, valamint azok az 55 évet betöltött nők is, akiknek meg van minimum 37 év jogosultsági idejük. Ezeknek a nőknek az a feltétel a nyugdíjjogosultságra vonatkozóan, hogy közvetlen a támogatást megelőzően minimum egy hónappal szerepelniük kell a nyilvántartott álláskeresők
között.
........

Ezt csak úgy tudtam értelmezni ahogy a kérdésemet feltettem.
A válaszát előre is köszönöm.

Rexor # 2016.02.16. 09:42

Ez a cikk csak félinformációt tartalmaz, a másik fele lemaradt hogy mit is jelent konrétan ez a program.

Rexor # 2016.02.16. 09:43

Ezt a cikket olvasd el, ez elég részletesen ismerteti a programot:

https://www.nyugdijguru.hu/…ram-2016-ban

Korall54 # 2016.02.21. 12:56

Tisztelt Fórumozók!

Ismerősöm néhány napja kapta meg a nyugdíj megállapításáról szóló határozatot, de nincs hozzá csatolva az évenkénti jövedelmekből levezetett számítás. Ez nem kötelezően közlendő? 4 éve nekem a határozatomban meg volt adva 1988-tól az egyes évekre lebontott kimutatás a jövedelmekről és az azokból származó számításról. Ennek hiányában az ismerősöm nem tudja összevetni a saját adatait a Nyugdíjbizt. Ig. adataival, hogy hogyan is számoltak, mivel nem érti a nyugdíja összegét. Ez esetben mit tehet?


Üdv: Korall (53-as nö)

monoszkop # 2016.02.23. 06:55

Fellebbezés?

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól1

98. § (1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Korall54 # 2016.02.23. 09:50

monoszkop

Köszönöm a választ. Továbbítom, bár az ismerősömet az érdekli, hogy miért nem adták meg az éves jövedelmeit és a számítást, ami alapján lenne hivatkozási alapja. Mint írtam, nekem 4 évvel ezelőtt megadták a határozat mellékleteként.


Üdv: Korall (53-as nö)

monoszkop # 2016.02.24. 06:59

Korall54

1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról

A nyilvántartás adatainak egyeztetése és a szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása

96/B. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti.

(2) Az egyeztetési eljárás a biztosított, volt biztosított elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelmére vagy hivatalból indul. A biztosított, volt biztosított egyeztetési eljárás lefolytatását naptári évenként egyszer kérelmezheti.

(3) A kérelem benyújtását, illetve az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követő tíz napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottat, volt biztosítottat – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – értesíti az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

  1. a biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők, nő esetén a 18. § (2b)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idők, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és a balettművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idők,
  2. a foglalkoztatók adatai,
  3. az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
  1. az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
  2. azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

(4) A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül jelzi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére azokat az általa ismert, (3) bekezdés szerinti adatokat, amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal. A biztosított, volt biztosított az általa közölt adatokat igazoló, rendelkezésére álló okiratokat megküldi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

(5) Az eltérés okait a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – ha a biztosított, volt biztosított által benyújtott okiratok nem elegendőek a tényállás tisztázására – megvizsgálja. Ennek során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottat, volt biztosítottat nyilatkozattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

(6) Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a (3) bekezdés szerinti értesítéstől a biztosított, volt biztosított jelzésének beérkezéséig – ideértve azt az esetet is, ha a biztosított, volt biztosított azt jelzi, hogy az értesítésben foglaltakkal kapcsolatban nincs észrevétele –, ennek hiányában a (4) bekezdés szerinti határidő leteltéig terjedő idő, valamint a 100. § szerinti ellenőrzés lefolytatásának időtartama.

(7) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le. A határozatban – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – fel kell tüntetni az adatmódosításokat, illetve a kért adatmódosítások megtagadásának okát, továbbá a biztosítottnak, volt biztosítottnak az egyeztetési eljárást követően nyilvántartott valamennyi, (3) bekezdés szerinti adatát.

96/E. § (1) A biztosított, volt biztosított a megszerzett szolgálati idejéről, a 18. § (2b)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idejéről, illetve a 96/B. § (3) bekezdése szerinti más adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Korall54 # 2016.02.24. 16:53

monoszkop

Köszönöm.


Üdv: Korall (53-as nö)

monoszkop # 2016.02.26. 07:32

Szívesen.

eszterann # 2016.03.01. 10:18

T.fórumozók!
Kérdésem a sorstársaktól: (1953-as nő vagyok, 1971-től közalkalmazotti szolga 2 gyermekkel, megszakítás nélkül.)Ez év május 2-án korhatár előtti ellátottból öregségi nyugdíjas leszek (végre???)! Az elmúlt években komoly hátrányt jelentett számomra, hogy nem voltam jogosult a nyugdíjasok utazási kedvezményére! (ezért jó messze élő gyermekeimet és betegápolásra szoruló unokáimat 100%-os költségen tudtam meglátogatni).
Mikor kaphatokok 50%-os nyugdíjas utazási kedvezmény? 2016. május2-tól, vagy 2017. januártól? A választ előre köszönöm!

Korall54 # 2016.03.01. 15:01

eszterann

Meg fogod kapni máj. 2-ikától a 2016-os tört évedre is az egész évi kedvezményt. 16 db 50%-os karika és 2 db 90%-os karika lesz. Én 2 napja lettem igazi nyugdíjas a korhatár előttiből és megkaptam.


Üdv: Korall (53-as nö)

munkásnő (törölt felhasználó) # 2016.03.03. 07:58

..§.. Vásárolhatóak szolgálati évek, de sok a feltétel..§.. http://www.metropol.hu/…cikk/1421820

eszterann # 2016.03.03. 14:02

Kedves Korall54

Még egy kérdés: Kell-e valamit intézni az öregségi nyugdíjba "vonulásom" előtt, vagy automatikusan leszek korhatár előtti ellátottból önyu.? Köszönöm a válaszod!

Korall54 # 2016.03.03. 14:24

eszterann

Ha a korhatár előtti alatt nem dolgoztál, akkor semmit nem kell tenned. Nekem kb egy hónappal a 63-ik szülinapom előtt küldtek egy levelet, hogy automatikusan öregségi nyugdíjas leszek változatlan összeggel. Utána pedig automatikusan küldték az utazási kedvezményt. Ha esetleg dolgoztál és szereztél új 365 nap szolgálati időt, akkor kétheted az ellátás újbóli kiszámolását, és összehasonlítva a kétféle összeget, a nagyobbat fogják öregségi nyd-ként megállapítani. (Automatikusan. Legalábbis ez volt a levélben, amit kaptam.)


Üdv: Korall (53-as nö)

gyöngyhaj # 2016.03.10. 09:55

Üdvözlöm! Szeretnék segitséget kérni,megnyert munkaügyi perrel kapcsolatban.7000000ft ha beleszámolják a nyugdijjamba mennyivel emelkedik.Jelenleg 66000ft a nyugdijam.Vagy egyezzek meg 5milióba és nem kérem az emelést melyikkel járok jobban?Tisztelettel Huba György


Érdekl?dnék,mozgáskorlátozott vagyok.Nevemen az autó,férjem az üzemben tartó.Kell e sulyadót fizetnni.

Jusztasz # 2016.03.10. 10:41

gyöngyhaj

Tisztázandó, hogy mi a jogcíme a kapott pénznek (kártérítés, elmaradt munkabér stb.), az mely időszakra vonatkozik, mikor fizették ki és terheli-e nyugdíjbiztosítási járulékfizetési kötelezettség stb.?

A nyugdíj alapját az 1988.01.01-től a nyugdíjbavonulást megelőző napig elért, nyudíjbiztosítási járulékalapot képező jövedelem képezi.

Tisztázandó továbbá, hogy megnyert per (ítélt dolog) után hogyan, kivel akar egyezkedni?

gyöngyhaj # 2016.03.10. 13:56

Ez munkabér 2010okt4- 2012ápr 18 ig.Megnyert jogerős végzés most akar egyezkedni a vállalkozó.


Érdekl?dnék,mozgáskorlátozott vagyok.Nevemen az autó,férjem az üzemben tartó.Kell e sulyadót fizetnni.

gyöngyhaj # 2016.03.10. 14:23

Csak nemtudom megegyezek 5 millióba vagy a 7 millió legyen ,és megemelkedik a nyugdijjam.


Érdekl?dnék,mozgáskorlátozott vagyok.Nevemen az autó,férjem az üzemben tartó.Kell e sulyadót fizetnni.

gyöngyhaj # 2016.03.10. 17:16

üdvözlöm 2012be lettem öregségi nyugdijas,a 7000000ft munkabér után befizetem a járulékot mennyivel emelkedik meg .Jelenleg 66500ft


Érdekl?dnék,mozgáskorlátozott vagyok.Nevemen az autó,férjem az üzemben tartó.Kell e sulyadót fizetnni.

nyerseri # 2016.11.25. 20:33

Üdvözlöm.
Ez év december 30-tól öregségi nyugdíjra leszek jogosult. Eddig úgy tudtam, jobban járok, ha január 1-től megyek nyugdíjba. A mostani bizonytalan helyzetben nem tudom. Van valakinek tippje: december 30. vagy 2017. január 1. lenne előnyösebb?
A Nyugdíjbiztosító átalakítása is elég aggasztó. Talán jobb lenne, ha a nyugdíjamat még a MÁK közbelépése előtt számolnák ki.

fiqus # 2016.12.07. 21:36

Üdvözletem!

Keresem a nyugdíjasoknak beígért 10.000 Ft utalványról rendelkező jogszabályt, jogi aktust.
Főleg az érdekelne, hogy a döntés szerint ki számít nyugdíjasnak, ki kap ilyen juttatást.
Még pontosabban: aki 2016. november 28-án nyugdíj iránti kérelmet nyújtott be, megkapja-e a 10.000 Ft-ot?

Előre is köszönöm:
Fiqus

Burn Out # 2016.12.07. 21:46

nyugdíj iránti kérelmet nyújtottál be, tehát nem vagy nyugdíjas. majd ha megállapítják, akkor leszel az.

fiqus # 2016.12.08. 09:46

De még idén az leszek, ezért érdekelne a rendelet pontos szövege, ahogy az a kérdésem elején szerepel.

Azért öszönöm a választ

Burn Out # 2016.12.08. 10:04

amikor eldöntötték, hogy adják, akkor kell nyugdíjasnak lenni. (rendeletet nem találtam.)