Foglaló visszajár?


Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.04. 10:13

Bukod a pert.

Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.04. 10:31

Már pert kezdett.

ObudaFan # 2014.09.04. 12:55

Attól, hogy az új tulajdonos még nem szerepel a tulajdoni lapon, éppen el lehet indítani a pert. Ha még a hagyatéki eljárás sem fejeződött be, akkor viszont nem feltétlenül kellene, mert ki tudja, örökös lesz-e az, akit annak gondolsz.

gerilege # 2014.09.04. 12:55

És ha nevesítve van a szerződésben a kölcsön meghiúsulása, mint egyik félnek sem felróható körülmény? Láttam már ilyet, nem tudom, érvényes kitétel-e.

Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.04. 13:00

Akkor természetesen visszajár a foglaló. De ez a kivétel - a főszabály szerint ez a vevő érdekkörében felmerült ok. Nem írta a kérdező, hogy ezt a kivételt belefoglalták a szerződésbe.

gerilege # 2014.09.04. 13:09

Köszi!

Zoltanuss # 2014.09.05. 08:56

van amikor igen , van amikor nem .

vércse # 2014.09.14. 20:21

Tisztelt Szerkesztőség!

Segítséget szeretnék kérni, mégpedig egy ingatlanvétellel kapcsolatban. 2014. július 23-án vettünk egy házat, s akkor 900.000 Ft foglalót adtunk eladónak. Augusztus 15-én volt a kulcsátadás, s amikor már aláírtuk az átadásit akkor csak megemlítette hogy a szennyvíz a szomszéd telken megy keresztül,s van egy olyan összetákolt cső, ami néha eldugul s csak átmegyünk a szomszédba s felássuk s ott kitisztítjuk a csövet és máris minden okés.A szennyvíz nem folyik át a csatornán keresztül, hanem vagy a ház alá vagy a szomszéd kertjébe folyik. A szomszédot felkerestük, ő nem engedi hogy áskáljunk a kertjébe, mert már kétszer ezért felásták, többször nem engedi, s oldjuk meg házon belül a szennyvízelvezetését. Kihívtunk több szerelőt is, s a hiba elhárítására, fel kell verni a fürdőszobát, wc, konyhát, s egy új vízvezeték rendszert kell kiépíteni, s ez idő alatt mivel nem tudjuk a házat használni el kell költöznünk valahová, míg tartanak a munkálatok. A munkálatokat nem tudjuk vállalni, 12 éves gyermekkel a hátam mögött. Jeleztük eladó felé szóban hogy elállunk a szerződéstől mert nem erről volt szó, hiszen ha hamarabb tájékoztat a problémáról akkor a lakásomat nem úgy adom el hogy vállalom az augusztus 23-i kiköltözést. A lényeg, eladó nem akarja visszaadni a foglalót, két megoldást mondott az ügyvédje vagy 450.0000 Ft-ot kapunk vissza a foglalóból és közös megegyezéssel megszüntetjük a szerződést vagy 7.000.000 Ft a vételár (9M helyett) Mi mindenképp el akarunk állni a szerződéstől mert szándékosan elhallgatott egy igen súlyos problémát, és még erős a gyanúnk hogy több probléma is van a házzal amit elhallgat. A kérdésem az lenne, ilyenkor visszajár-e a teljes foglaló, ha rejtett hiba miatt hiúsul meg az adásvételi szerződés?
Előre is köszönöm.
Üdv.
Erika

ObudaFan # 2014.09.15. 07:19

Az a kérdés, hogy a szerződés aláírásakor ezek a hibák mennyiben derülhettek ki abban az esetben, ha az ingatlant megfelelően átnézitek.

Zöldövezeti11 # 2014.09.15. 08:23

vércse !

nem jobb lenne megegyezni az új szomszéddal. egy végleges megoldás is ólcsóbb mint ez a sok bukás.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2014.09.15. 10:11

Ezek a hibák nem derülhetnek ki az ingatlan megtekintésekor. Így ebben a formában az ingatlan használhatatlan. A szerződésben mindenképpen rögzíteni kellett volna, hogy ezért ennyi az ingatlan vételára, mert ezek a hiányosságak vannak.

cophos # 2014.09.18. 16:30

T. Szerkesztőség!

2014.ápr.18-án ügyvéd előtt szerződést kötöttem a vevővel egy zártkerti ingatlan eladásával kapcsolatban. A vevő 200000 foglalót adott át.Megtörtént a 60 napos kifüggesztés és az irataink bekerültek a Pest Megyei Földhivatalba ahol elutasító határozatot hozta mert a kifüggesztés csak 58 napig volt kint, és az ügyvéd nem fűzte át az iratokat szalaggal, nem matricázta fel és a matricát nem írta alá. Emiatt újra kell kezdeni mindent. Én már ebbe a dologba belefáradtam a vevővel is elmérgesedett a viszonyunk. Én azt szeretném ha a foglalót visszaadnám és erre az ügyre pontot tennénk,de, és ez a kérdésem tárgya a vevő azt mondja ha nem kötök vele új szerződést akkor nekem 400000 ezer forintot kell neki visszaadni mert elállok az új szerződés megkötésétől.Jogi tanácsukat előre is köszönöm .

Immaculata (törölt felhasználó) # 2014.09.19. 07:28

Nem kérhettél volna foglalót. Ebben az ügyletben kiszámíthatatlan a vevő személye.

A vevő a következő kiírásnál már nem köteles tartani az ajánlatát csak az első forduló végéig.

Add vissza neki az 1x-es összeget.

Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.19. 07:55

A szerződés érvényesen létrejött, azt egyoldalúan megszüntetni nem lehet.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2014.09.19. 08:21

Ekkora hülyeséget!

Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.19. 10:25

Nekem mondhatod ezt, nincs semmi gond. De ne próbálkozz ugyanezzel a kötelmi jog vizsgán.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2014.09.19. 11:16

Milyen kötelmi jog vizsgán. Bocsika, lemaradtál egy icci-piccikét, amely nem pótolható.

Egyébként agrárjog.

Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.19. 13:03

Nem kérlek. A kérdés lényege nem "agrárjogi", teljesen szokványos kötelmi jogi probléma. (Ingatlant átruházó szerződés érvényessége.) Minden harmadik vizsgázótól megkérdezik; a szakvizsgán is előszeretettel firtatják.

OFF
Bocsika, lemaradtál egy icci-piccikét
Ha ezzel azt akarod mondani, hogy sikeresen elvégezted a jogi egyetemet, akkor nem hallgathatom el, hogy a Fórumon mutatott felkészültséged rossz fényt vet az alma materedre. Szerintem többet tudtál, mielőtt elkezdted.
ON

Immaculata (törölt felhasználó) # 2014.09.19. 15:27

:))

Speciális szabályok vonatkoznak:
2013. évi CXII. törvény,

7. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá...

7. Az adás-vételi szerződés hatósági jóváhagyása

23. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az adás-vételi szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat először - kizárólag azok tartalma és alaki kellékei alapján - az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy

  • az adás-vételi szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, vagy semmis szerződésnek minősül,
  • az adás-vételi szerződés nem tartalmazza a vevőnek a 13-15. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően nem kerültek csatolásra, vagy
  • az elfogadó jognyilatkozat az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg,...
Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.19. 16:53

Igen, ismerem. Csak ez a szerződés érvényességét nem érinti.

Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.19. 16:54

Rasmanov, te meg végképp ne u... beszélj bele abba, amit mint látod, még némelyik (állítólag) végzett jogász sem ért.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2014.09.19. 18:11

21. § (1) A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adás-vételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak - a felek aláírásától számított 8 napon belül - közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az adás-vételi szerződést - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adás-vételi szerződést a más törvényen, és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. Az adás-vételi szerződésnek a vevő részéről tartalmaznia kell a 13-15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adás-vételi szerződéshez csatolni kell.

A Pest Megyei Földhivatal az nem az ingatlannyilvántartásba bejegyző hatóság, hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv. Ő tagadta meg a szerződés jóváhagyását. Ezt a jóvá nem hagyott szerződést nem lehet mégegyszer meghirdetni.

Tényleg minősíthetetlen a viselkedésed Kedves Kbs.

Kovács_Béla_Sándor # 2014.09.19. 19:16

Ezt is ismerem. Hogy mire érv, azt nem tudom.

Immaculata (törölt felhasználó) # 2014.09.21. 03:36

Pont azt nem idéztem be, amit kellett volna, de aki akarta, az megtalálhatta, tehát így teljes:
2013. CXXII. tv. 23.§.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról akkor is, ha a jegyző által megküldött okiratok alapján megállapítja az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését.

ObudaFan # 2014.09.21. 09:37

OK, csak ez még mindig nem érinti a szerződés érvényességét, az új Ptk. szerint ez csak a szerződés hatályát érinti. Tehát a szerződés érvényes, ez pedig azt jelenti, hogy a felek kötelesek mindent megtenni azért, hogy hatályosuljon is, vagyis normálisan megcsinálni a kifüggesztést. Aki ezt nem teszi meg, az felelős a meghiúsulásért.