Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Végrehajtói költségek és jutalék

gerbera317 # e-mail 2020.06.29. 11:47

@Tice
Hát ki másnak?
Szögezzük le, hogy a végrehajtásban nincs olyan, hogy "adott személy". A végrehajtás résztvevőei: adós, vh-kérő, végrehajtó, esetleg még a bíróság vagy a közjegyző. Punktum.
Ha a térülés a zálogkötelezett ingatlanának árverezéséből származik, akkor a végrehajtó azt úgy osztja fel, hogy előbb levonja a végrehajtási költségeket (a vh-kérők javára is), azután a maradékból levonja a jutalékot, is, és ami ez után megmarad, felosztja a végrehajtást kérők javára. Tehát a vételárból pontosan annyi jutalékot szed be magának, amennyi az adott térülés után megilleti. Nem többet, nem kevesebbet. Tehát nincs olyan, hogy a vételárból nem elégíti ki az arányosan felszámítható jutalékigényét, hanem azt másik adóstárstól szedi be.
Természetesen, ha az adóstárs is teljesít, tőle is követel jutalékot, de csakis annak a teljesítésének az arányában. Példa következik:
Van adós és zálogkötelezett, a tartozás 1,5 M. A zálogkötelezett garázsát elárverezi a végrehajtó, befolyik 1,2 M, amiből 100e a vh-költség, 100 e a jutalék, és 1M a vh-kérőké. Fennmarad még 300 e tartozás, amit adós fizet meg készpénzben, de ki kell fizetni az ellene folyó végrehajtásokban is a vh-költséget, valamint 24 e jutalékot. Ez nem azt jelenti, hogy kétszer fizetnek jutalékot az adósék, hanem azt, hogy egyszer, de két részletben, ki-ki a saját teljesítése arányában.
Hangsúlyozom, ez csak egy példa volt, és számtanilag még csak nem is pontos, de az alapelv kiviláglik belőle.

Tice #   2020.06.28. 16:55

Kedves Gerbera317, nekem írtad, hogy félreértek valamit? Nem értek hozzá, ez tény, ezért kérdezek. Azt írja a jogszabály, hogy "a végrehajtható okiratban feltüntetett, a járulékok időközbeni változásától függő követelésből behajtott vagy megtérült összeg alapulvételével számítandó". Hogyan hajtható be még egyszer ami már egyszer megtérült valaki mástól? De lehet, hogy rosszul értelmeztem...

facsiga77 # e-mail 2020.06.28. 15:34

Balatonproperty:

Miért nem jó neked, ha leszünetelteted az ügyet?
Végrehajtást kérőként kérheted, az ügy nem szűnik meg, de majd elévül mivel a végrehajtó nem cselekedhet semmit.

Ha van valami végrehajtási jog azt előtte töröltesd, hogy kiengeded a végrehajtás alól az adott ingatlant.

Bármilyen végrehajtási cselekmény megszüntetését kérheted addig is (letiltás, bankszámla incasso, ingófoglalás, stb). A végrehajtás ura a végrehajtást kérő, magyarul korlátlanul hülye is lehetsz.

gerbera317 # e-mail 2020.06.28. 14:41

Valamit nagyon félreértesz.

Tice #   2020.06.28. 13:35

Tisztelt Fórumozók! Segítséget szeretnék kérni. Külön ügyszámon indítottak eljárást adós és zálogkötelezett ellen (de a végrehajtási záradékban már ő is adósként szerepel, ha ez számít). A tartozás megtérült a zálogkötelezett ingatlan eladása révén. Ekkor a felosztási terv szerint megkapták az erre járó behajtási jutalékot. Az adósnak így maradt egy 200.000 forint körüli hátraléka, tehát tőle ennyit lehet még maximum behajtani. Viszont a végrehajtó, a teljes összegre alapozva számolja ki neki behajtási jutalékot, így a kb. ennek a háromszorosát követelve még. Úgy tudom, ezt csak az adott személytől ténylegesen befolyt összegekre tehetné meg. Köszönöm előre is!

gerbera317 # e-mail 2020.06.08. 12:34

Jó, akkor válaszoljon neked olyan, akinek a válasza olyan lesz, amilyet eleve látni/hallani szerettél volna. De tudd meg, hogy a ciróka-moróka utáni pofára esés fájdalmasabb lesz, mint amit és ahogyan én írtam.

Balatonproperty # e-mail 2020.06.08. 12:14

Kedves Gerbera317, köszönöm a részletes válaszod, amit értek, csak a hangnemet nem. A fórum éppen arról szól, ha akarsz válaszolsz és a kérdező megköszöni, ha nem akarsz, ahogy ezt tette a tobbi regisztrált, akkor nem válaszolsz.
Ha pedig tényleg voltál olyan kedves és válaszoltál, akkor ne írd oda a végére, hogy ez téged fáraszt, mert azt nem várhatja el senki ezen a fórumon, hogy bárki is fáradságos választ adjon.

gerbera317 # e-mail 2020.06.08. 12:01

Nem teljesen világos
Hát miért mész bele ilyen ügyletbe, ha még megmagyarázva sem érted? Mi volt akkor előtte?...
Ha a végrehajtás kérő nyilatkozik, hogy nem kívánja folytatni az eljárást, és arról is nyilatkozik, hogy térülése sem volt
...ami vagy igaz, vagy nem. De általában nem igaz, ld. lejjebb.
amit egyébként a végrehajtó tudna igazolni
Miért és mi alapján tudná igazolni? Ha erre képes lenne, akkor a Vht. 40. és 41. §-ai mehetnének a kukába, illetve, eleve nem is léteznének.
Ha pedig mégiscsak tudja valamilyen csoda folytán igazolni, akkor úgyis lesz olyan jófej, és nem számít fel behajtási jutalékot.
Miért nem dönthetem el, mint végrehajtás kérő, hogy nem folytatom az eljárást?
Dönthetsz úgy. De ahogy gyilkosságnál az indítékot is szokás keresni, ugyanígy az ilyen esetekben is felmerül, milyen érdeke fűződik ehhez a végrehajtást kérő engedményesnek. Ez pedig vagy valami hozzátartozói/baráti érdek, vagy pedig tényleges, de elhallgatott teljesítés.
Arról nem is beszélve, hogy igenis történt teljesítés, ez pedig nem más, mint az engedményezés vételára. (Hogy ez miért tekinthető teljesítésnek, bonyolult, de egyébként az.)
ha hagyom a követelést elévülni, akkor mi jár a végrehajtónak az elévülés után?
Akkor már semmi. De ha a végrehajtó ragaszkodik a díjazásához, akkor nem is fogja hagyni elévülni. Rajtad pedig behajthatja a Vht. 40. § (1) második fordulata alapján.
Egyébként, miért izgat ez tégedet ennyire? Kaptál már díjjegyzéket a végrehajtótól, amiben jutalékot is követel? Mert ha kaptál, akkor bizony, az lesz. Ha még nem kaptál, akkor meg minek fárasztod a fórumot, és főként miért vitatkozol?

Balatonproperty # e-mail 2020.06.08. 11:41

Nem teljesen világos. Ha a végrehajtás kérő nyilatkozik, hogy nem kívánja folytatni az eljárást, és arról is nyilatkozik, hogy térülése sem volt, amit egyébként a végrehajtó tudna igazolni, akkor mi a jutalék alapja, ha nem történt a végrehajtó munkájából térülés? Miért nem dönthetem el, mint végrehajtás kérő, hogy nem folytatom az eljárást? És mi van, ha hagyom a követelést elévülni, akkor mi jár a végrehajtónak az elévülés után?

gerbera317 # e-mail 2020.06.08. 11:08

Nyilván. Egyébként a behajtott ügyérték után kellene jutalékot fizetni. De már van rá béhá is.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.08. 11:04

Ezek a jogpolitikai indokok. :)

www.kbs-ugyved.hu

gerbera317 # e-mail 2020.06.08. 11:01

Számíthat fel. Azon az alapon, hogy az ilyesféle engedményes mindig az adós, vagy annak csókosa-rokona stb., és az engedményezés célja az adós szabadulása. És nyilvánvalóan nem ingyé'. Mivel a az engedmégyes segítőkészségének díja tagadott, illetve nem állapítható meg, ezért teljes megtérülést kell vélelmezni.

Balatonproperty # e-mail 2020.06.08. 10:56

Követelés vásárlást követően megállapította a bíróság a jogutódlásomat, az eljárást nem kívánom folytatni, térülésem nem volt, a végrehajtást meg kívánom szüntetni, akkor a végrehajtó számítha-e fel jutalékot a munkadíján felül, és milyen alapon?

akire10 # e-mail 2020.06.06. 08:45

Köszönöm.

gerbera317 # e-mail 2020.06.05. 11:05

Jogos.

akire10 # e-mail 2020.06.04. 22:00

Jogos-e a végrehajtói jutalék eredeti végrehajtás kérés alapján felszámolni, ha a végrehajtást kérő elengedte a tartozás egy részét? A végrehajtó az elengedett rész után is követeli a jutalékot.
Indoka, hogy "a megtérülés körében a jogszabály nem tesz különbséget, hogy az adós önként teljesített a végrehajtást kérőnek vagy a végrehajtást kérő a követelést vagy annak egy részét elengedte, így a behajtási jutalék is felszámítható".

alsovonal # e-mail 2020.05.10. 21:23

Köszi!

gerbera317 # e-mail 2020.05.10. 11:14

A felmerült végrehajtási költségeket a végrehajtónak fizetném pár hónap alatt.
Hát tedd azt. A munkadíj, költségátalány, általános költségátalány és készkiadás az, amit mindeneket megelőzve, elméletileg egyben kell(ene) megfizetni. A jutalékot viszont csak a teljesítéssel egyidejűleg, a teljesített összeghez igazodva kell megfizetni.

alsovonal # e-mail 2020.05.08. 16:28

Értem.

A megállapodást nem szeretném felrúgni, lenne vesztenivalóm.

kinek fogsz részletekben teljesíteni

Mindkettőnek szeretnék.

Az engedményezett tartozást részletekben fizetem a bank jogutódjának megállapodásunk szerint: 2020. januárjában 4M, majd azóta havi 500E-Ft még egy ideig...

A felmerült végrehajtási költségeket a végrehajtónak fizetném pár hónap alatt.
Azt nem értem, hogy a jogelőd sem fizetett semmilyen végrehajtási költséget, hogy ez most így kibukott?!

OFF Levegővételhez szeretnék jutni: az árverés elkerülésével járó tartozás egyösszegű (1,3M) kifizetése keresztül húzta számításaim. ON

A levélben hivatkozott 40. § szerint van bejelentési kötelezettségem? Megnéztem a törvényi részt s ott a végrehajtás kérő kötelezettsége szerepel, a végrehajtó viszont a Feleket kéri a jegyzőkönyvön.

Bocs, ha fárasztalak...

gerbera317 # e-mail 2020.05.08. 14:09

Persze, hogy engedélyezhet, hiszen senki nem tiltja meg neki. Viszont senki nem is kötelezi rá. Tehát ha nem ad, akkor nem ad.
jobb lenne, ha s követeléskezelő kifizetné
Főszabály szerint a költségeket az adós viseli. De ha az adós a tartozását közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizeti meg (és nem fizet a végrehajtónak végrehajtási költséget), akkor a végrehajtó a végrehajtást kérőtől követeli a vh-költségeket. Nem utólag, hanem azonnal, az adóstól felvett összegekből. Ha a vh-kérő erre kényszerül, akkor az adós helyetti helytállás után nem azt mondja, hogy akkor annyivel hosszabb lesz a futamidő, hanem azt, hogy az adós felrúgta a részletfizetési megállapodást, tehát a követelés úgyból egyösszegben esedékessé vált, ráadásul az eredeti tartalommal, tehát ha a kedvezményt kapott, akkor azt is elveszítette.
Lehet, bennem van a hiba, de még mindig nem világos, hogy kinek fogsz részletekben teljesíteni: a vh-kérőnek, vagy a végrehajtónak?

alsovonal # e-mail 2020.05.08. 13:11

Köszi gerbera!

Értem. OFF A nyelvtani kitérőt is. (jav.: befizetéseimet.) ON

Abban viszont segíts még kérlek, hogy: a végrehajtási költségekre engedélyezhet a végrehajtó részletfizetést?

Illetve a Vht. 34. § (5) bekezdése és a megállapodásunk nincs egy hullámhosszon, de mivel aláírtam, gondolom már bánhatom. Jelenleg jobb lenne, ha s követeléskezelő kifizetné, én meg annyival többet fizetnék a futamidő végén.

Ez áll a levél végén:
Kérem Feleket, a jutalék összegét a fent hivatkozott rendelet szerint, a Végrehajtást Kérő követelésre történő befizetés arányában szíveskedjenek korrigálni és a befolyt összegeket a Vht. 40. §-a figyelemmel bejelenteni szíveskedjenek, amennyiben az korábban elmaradt!

Ha a 40. §-ra hivatkozva bejelentem, hogy a jkv. kelte óta még fizettem 500k-t, akkor változik a jutalék mértéke s azzal együtt az összköltség is? Ezt jól értelmezem?

gerbera317 # e-mail 2020.05.08. 11:41

A munkadíjat, költségátalányt és általános költségátalányt a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napján fennálló ügyérték alapján állapítja meg a végrehajtó. Tehát ha a végrehajtó azt mondja, hogy annyi, akkor annyi.
A jutalék a teljesítés arányában, azzal egyidejűleg illeti meg a végrehajtót.
Mindegyik a 164. § szerint, mindent megelőzve.
OFF Szakszövegekben az "anyám, anyád" jellegű birtokviszonyoknál a főnevet illik ragozni mind tárgy-, mind részes esetben (gy.k.: anyámat, anyádat, anyámnak, anyádnak stb. - aki érti, érti. Aki nem érti, annak úgyis mindegy, de meg is érdemli, hogy félreértsék a közlendőjét) ON

alsovonal # e-mail 2020.05.08. 11:22

megegyezés óta 1,5M térülés

Javítom: 4+1,5M!

alsovonal # e-mail 2020.05.08. 11:11

Sziasztok!

Adott egy jogerős jogutódlás. Árverést is kitűztek de a tartozást időben kifizettük.
A jogutódot mint bekapcsolódó zálogjogosult követeléskezelőt nyikatkozattételre hívta fel a vh.: ők nem kérték a végrehajtás folytatását és bejelentették, hogy egyezségünk alapján X összeg folyt be a tartozásból.

Vh. küldött levelet a követeléskezelő nyilatkozatára hivatkozva, hogy ügyviteli nyilvántartása alapján az alábbi vh. költségek állnak fenn.

  • Munkadíj (7,8,9,10,11§): ~ 21k
  • Költségátalány: ~ 19k
  • Behajtási jutalék: 9000 Ft

Össz: ~ 50k

  • MBVK költségátalány: ~ 108k

Zálogjogosult bekapcsolódása jogcímen ~11,2M Ft és járulékai iránt indult a vh. ügy. A követrléskezelővel ~13M összegre kötöttem részletfizetési megállapodást s most felhívták a figyelmem, hogy a részletfizetési megállapodás X pontja tartalmazza, hogy a folyamatban lévő végrehajtási költségek megfizetése is engem terhel.

A végrehajtó jegyzőkönyvén az szerepel, hogy egyetemlegesen felelünk a költségek megfizetéséért..

Szeretném kérdezni, hogy:

  • Számomra a tartozás mértékéhez meglepően alacsony (?) (megegyezés óta 1,5M térülés) vh. költségeken változtathat-e érdemben, hogy a jegyzőkönyv kelte után további 500k Ft-ot utaltam a követeléskezelőnek? MBVK ktg. átalányt hogy kell számítani?
  • Az egyetemleges felelősség vagy a megegyezés a mérvadó s valóban nem könyvelhetik az eddigi befizetéseim vh. költségekre?
  • Nem nagy összeg, de a havi 500k sem kevés. A vh. költségekre engedélyezhető részletfizetés? (természetesen egy részének megfizetése után)

Kicsit hosszú lett bocsi. Köszi a válaszokat!

gerbera317 # e-mail 2020.04.25. 16:55

nekem túl bonyolultan van megfogalmazás
Van ügyvéded. Neki is bonyolult?