Fórum Végrehajtási jog újabb elöl     új hozzászólás


fizetési meghagyás

drbjozsef #   2020.07.09. 11:51

Egy cég bérbe adott egy nagyértékű szerszámgépet egy magánszemélynek.

"Természetesen" egy idő után nem lett fizetve a bérleti díj.

A bérbevevő a szerződésben megadta az adatait, közte a lakcímét, ez ellenőrizve lett a lakcímkártyájával, valamint a szerződés egyik pontjában vállalta, hogy ha lakcíme megváltozna, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a változást bejelenti a bérbeadónak, az új cím megadásával együtt.

"Természetesen" a bérbevevő röviddel a szerződés aláírása után elköltözött a lakcíméről, azt megváltoztatta, és nem jelentette be a bérbeadónak az újat.

Kérdésem : a fenti pontokra hivatkozva, az utolsó ismert lakcímére címzett fizetési meghagyás jogerőssé válása után, az elindult végrehajtási eljárásban, annak tudomására jutása után időben a bérbevevő megpróbálhatja a kézbesítési fikció megdöntését, vagy a szerződés alapján a mulasztása miatt ezt elutasítja a közjegyző/bíróság?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

rigoz # e-mail 2020.07.09. 12:12

A bíróság/közjegyző határozatának kézbesítésével kapcsolatos kézbesítési kifogás elbírálása eljárásjogi, míg a szerzőúdésszegés anyagi jogi, az ügy érdemi eldöntésére vonatkozó kérdés.

Ezért a bíróság határozata kézbeítésével kapcsolatos kézbeítési kifogás elbírálása során nem értékelheti azt, hogy a kötelezett a jogosult felé - szerződés alapján - fennálló bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, ezért a jogosult által megadott címre eredményesen nem volt kézbesíthető az irat.

Egyébként is fizetési meghagyáso s eljárásban a felelősség - jogszabály erejénél fogva - a kérelemben megadott adatok helyessége tekintetében a jogosultat terheli.

Ha a kézbesítési kifogást megalapozó körülmények a határozat kézbesítése vonatkozásában, ezt megszorítóan értelmezve fennállnak, akkor a kézbesítési kifogásnak helyt kell adni.

wers # e-mail 2020.07.09. 12:33

drbjozsef, ilyen estben ad adatszolgáltatást a hivatal. 3500 Ft. Be kell mutatni az a bérleti szerződést, ahol a régi címét megadta.

gerbera317 # e-mail 2020.07.09. 13:16

Ahogy felézős rigoz írja, a kézbesítési kifogás megáll. A kézbesítési kifogással egyidejűleg a kötelezett kénytelen volt elköpni az új címét, úgyhogy a fizetési meghagyás ide került kézbesítésre.
Ha ennek ellentmond a kötelezett, akkor perré alakítva a dolgot, a keresetet ki kell egészíteni a sikeres kézbesítési kifogás miatt elveszett vh-költségek és kár iránti igénnyel.
Ha nem mond ellent, akkor viszont a fizetési meghagyás a jelenlegi tartalommal emelkedik jogerőre; a sikeres kézbesítési kifogás miatt elveszett vh-költségeket és kárt pedig külön fmh-ban kell ellene érvényesíteni. Utóbbinak a jogalapja a szerződésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása.

rigoz # e-mail 2020.07.09. 14:39

Pontosan, ha nincs érdemi ellentmondási szándéka, akkor ezzel csak időt nyer, semmi mást.

Gerbera, imádom olvasni ezt a felézős rigojádat... Komolyan mondom, csúcs... Csak Bochkor Gábor tudott ilyen nyelvészeti vélt problémákon ennyire kirohanni még. Bár a felé szó nem volt a repetoárján. De benne is imádtam ezt...

Adott esetben pedig teljesen helytálló, hiszen címzett jognyilatkozat megtételének, megküldésének hiánya az adott mondat tárgya.

drbjozsef #   2020.07.09. 17:05

Köszönöm a válaszokat.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

alsovonal # e-mail 2020.07.09. 22:46

Sziasztok!

Cégem ellen FMH-t bocsátottak ki. Jogosultság hiányában ügyvédet bíztam meg ellentmondás benyújtásával. Az ellentmondáson nem tüntette fel, hogy kizárólag erre az ügyre (peresedés esetére nem!) hatalmaztam meg. Szóban ebben nyilván megegyeztünk.

Azt szeretném kérdezni, hogy melyik az a dokumentum amivel nyilatkozhatok a bíróságnak, hogy a meghatalmazás kizárólag az ellentmondás beadására vonatkozik s keletkező iratokat nekem küldjék meg? (elvileg az OBH oldaláról letölthető a nyomtatvány)

A felperes követeléskezelő az ellentmondás másnapján benyújtotta a keresetlevelet (+illeték stb.). Felperest a bíróság hiánypótlások beadására szólította fel. Számomra érdekes, hogy a felhívásnak a 15. napon nem tett eleget. (persze ma 23:59-kor még rányomhat az enter-re a jogtanácsos)

Amennyiben elmulasztja a hiánypótlásokat a bíróság megszünteti a pert, igaz?

Köszi a válaszokat!

rigoz # e-mail 2020.07.09. 22:57

A meghatalmazás korlátozása annyiban hatályos

A meghatalmazással kapcsolatos nyilatkozatok (is) az OBHGEPI_P23 azonosítójú, űrlap egyéb beadvány benyújtásához polgári ügyben c. űrlapon jelenthetők be elektronikus kapcsolattartás esetén.

Ha a felperes (jogosult) a bíróság hiányápótlási felhívásának nem tesz eleget, fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban a bíróság végzéssel a pert hivatalból megszünteti.

A per hivatalbóli megszüntetése nem eredményeez ítélt dolog, az igény szabályszerűen újból, elévülési időn belül ismét érvényesíthető.

rigoz # e-mail 2020.07.09. 22:58
  • a meghatalmazás kolátozása annyiban hatályos, amennyiben abból kitűnik
alsovonal # e-mail 2020.07.09. 23:19

Köszönöm rigoz.

Amennyiben nem tesz eleget a hiánypótlásoknak a jogosult felperes (ami valljuk be esélyes), van rálátásotok, hogy mi lehet annak az oka? Illeték kiegészítve, az ügyérték ~ 1M... Ennyire bonyoloult jól megírni egy keresetlevelet?

Több hasonló - igaz azokban magánszemélyként voltam alperes - fmh-ból perré alakult ügyben szüntette meg a bíróság a pert. Ezekben rendszerint „semminek” nem tettek eleget a felperesek. Tudom nem ítélt dolgok, de eddig új fmh egyikben sem érkezett, viszont az is igaz, hogy ezen ügyeknél csak ~2-300E volt az ügyérték.

Kíváncsi lennék mi határozza meg hozzáállásukat: egyik ügy sem (max. részben) évült el.

rigoz # e-mail 2020.07.09. 23:32

Ezt elég nehéz "megjósolni", felperes és jogi képviselője tudhatja és felelőssége, hogy mit miért csinál.

rigoz # e-mail 2020.07.09. 23:32

Az eljárás megszüntetése esetén egyébként az eljárás illetékmentes. Tehát illetéket nem veszítenek vele.

alsovonal # e-mail 2020.07.20. 15:23

Sziasztok!

Frissítés 2020.07.09. 22:46-kor írt bejegyzésemhez, hátha valakinek segítségére lehet.

A felperes követeléskezelő jogtanácsosa ugyan megpróbált eleget tenni a keresetet tartalmazó irat hiányosságainak pótlására, de 15 nap alatt is addig jutott, hogy a hiánytalan keresetet újra, változtatás nélkül benyújtotta. LOL. A bíróság az eljárást megszüntette.

A felhívás eredménytelen maradt, mert a felperes keresetet tartalmazó iratában rebdelkezésre bocsátott okirato bizonyítékok, mint bizonyítási eszközök rendelkezésre bocsátása a hiánypótlást követően sem felelt meg a Pp. 275. § (2) bekezdésében írtaknak.

...

Megjegyzi a bíróság továbbá, hogy a felperes tényelőadása - felhívás elkenére - még atekintetben is hiányos maradt, hogy jogelődjének szerződésszerű teljesítésére vonatkozóan tényállítást nem tett.

Csupán azért írtam le, hogy szerintem minden esetben mondjatok ellent, ha FMH-t kaptok lesz, ami lesz alapon. Jelen ügyben sokat nem adtam volna rá, hogy megszüntető végzés fog születni. Tudom, nem ítélt dolog, de nem hiszem, hogy továbbmennének.
Az ellentmondásomat beadó ügyvéd szerint a bíróság szivatja a felpereseket, de ezt én úgy értékelem, hogy jogvégzett képviselőknek nem szabadna gondot okoznia egy kereset helyesen történő beadása. Lehet magasak az elvárásaim, nem tudom, de az biztos, hogy nem bántam meg az ellentmondást s a vele járó költséget.

alsovonal # e-mail 2020.08.16. 23:16

Sziasztok!

Adott egy több, mint fél éve kibocsátott fmh. A kötelezett kérelemre részletfizetést kapott a közjegyzőtől, amiből nem teljesített semmit.

Sem közjegyzőtől, sem jogosulttól nem kapott semmilyen levelet azóta.

Elvileg (korábban mintha gerbera írta volna) jogosultnak a fenti esetben nem kell új fmh-t kérelmeznie.

Ez azt jelenti, hogy végrehajtható okirat született, vagy hogy kell elképzelni a gyakorlatban azt, ha ilyen esetben érvényesíteni akarja a jogosult (vagy már vh-kérő?) a követelését?

Köszi, ha segítesz.

rigoz # e-mail 2020.08.17. 05:43

@alsovonal - 2020.08.16. 23:16-kor kelt hozzászólásra válaszul:

Végrehajtás elrendelése iránti kérelmet lehet előterjeszteni az erre rendszeresített fomanyomtatványon, mely elérhető a mokk.hu weboldalon vagy bármely közjegyzői irodában.

A végrehajtási eljárás díjköteles, mely előzetes megfizetése alól a személyes költségfeljegyzési jogban részesített jogosult mentesül.

Kérelem a fizetési meghagyás végrehajtásához való jog - jogerőre emelkedéstől számított 5 év - elévüléséig a végrehajtás elrendelése bármikor kérhető.

A végrehajtható okirat a végrehajtás elrendelése iránti kérelem alapján kiállított végrehajtási lap lesz, melyet egyúttal a kiállítással egyidejűleg megküld az eljárt közjegyző az MBVK Hivatali Szervének, majd az eljáró végrehajtó kijelölését követően megküldi a rá tartozó ügyiratokat a végrehajtónak a végrehajtás foganatosítása végett.

2020.07.20. 15:23 kelt hozzászólásra:

Köszönjük az észrevételt, bár ezt így általánosságban állítani merész lépés.. Lehetett volna azért azon csúnyán bukni is...

lajbiohhun # e-mail 2020.08.17. 08:00

Önálló bírósági végrehajtótól megkaptam egy x közjegyző által lefolytatott fizetési meghagyásos ügy folyományaként a végrehajtásról szóló dokumentumokat.
De én nem kaptam MOKK-os levelet fhm ügyben. Lehet, hogy azt egy korábbi lakcímemre küldték ki? Már több mint 1 éve lakom a jelenlegi bejelentett lakóhelyemen, ahová nem érkezett ilyen levél.
A követelés álláspontom szerint jogtalan, kihez kell ilyenkor fordulnom?

rigoz # e-mail 2020.08.17. 08:31

Ahhoz a közjegyzőhöz lehet ilyen esetben végrehajtási lap visszavonása iránti kérelmet és egyúttal kézbesítési kifogást előterjeszteni a

A kifogásban valószínűsíteni kell, hogy önhibáján kívül nem tudta a levelet átvenni, illetve a kézbesítés szabálytalan volt.

A kifogást a végrehajtás foganatba vételéről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A kifogás illetékmentes, ellenben a végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem díjköteles, azért 8.000Ft eljárási díjat kell fizetni.

Utóbbira költségkedvezmény nem engedélyezhető, azt az adós a kérelem előterjesztésével egyidejűleg köteles megfizetni.

Ennek tényéről megfontolandó értesíteni a végrehajtót is.

Ha a kifogást alaposnak ítélik, a fizetési meghagyás közlését és jogerejét meg nem történtnek nyilvánítják, azt újból szabályszerűen megküldik, illetve a végrehajtási lapot a közjegyző visszavonja, illetve intékzedni tartozik a végrehajtás megszüntetése tárgyában való határozathozatalról is (bár egyes álláspontok szerint utóbbiról külön nem kell dönteni).

Ezt követően, ha Ön alaptalannak tartja a jogosult követelését, ellentmondással élhet 15 napon belül, ez esetben az eljárás perré alakul és a bíróság az általános szabályok szerint tárgyalja azt és ítéletével dönti el a jogvitát, ha perakadály nem lép fel. Feltéve, hogy az ellentmondásra tekintettel az illetékes bíróságon a jogosult, már mint felperes keresettel él és megfizeti a kiegészítő illetéket vagy személyes költségmentesség engedélyezését kéri és az eredményre vezet.

Ha nem, a kérelmet és a kifogást is elutasítják, mely tárgyában hozott végzések ellen külön fellebbezésnek van helye az eljárt közjegyző székhelye szerint illetékes törvényszékhez címzetten, melyet a közjegyzőhöz lehet 15 napon belül benyújtani a döntés közlésétől számítva.

A fellebbezés illetékköteles, végzésenként min. 7.000Ft, azonban a fellebbezési eljárásban személyes költségmentesség engedélyezése kérhető. Az ilyen irányú kérelmet a fellebbezésben kell előterjeszteni.

rigoz # e-mail 2020.08.17. 08:32
  • lehet előterjeszteni a kézbesítési szabályok megsértésére és a levél önhibán kívüli át nem vételére hivatkozással.
Sherlock # e-mail 2020.08.17. 08:44

A kérdés valójában az, hogy tartozol-e. Ha igen, akkor felesleges költségeket és kamatot generálni. Másrészt viszonylag ritka a szabálytalan kézbesítés, többnyire az adósok nem jelentik be az új címüket, ez pedig nem a jogosult hibája.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

lajbiohhun # e-mail 2020.08.17. 09:18

Köszönöm a segítséget! Nem kifogást keresek, és a lakcím változást 2019.05. hónapban bejelentettem, arról lakcím kártyával rendelkezem. A közjegyző ügyszáma 2020-as, így feltételezem, hogy a lakcímem nem egyeztették a központi nyilvántartóval, csak kiküldték a végrehajtást kérő által megadott régebbi címemre. Ha jogos lenne a követelés nem foglalkoznék vele, de mint említettem ez álláspontom szerint nem jogos követelés.

wers # e-mail 2020.08.17. 09:24

A közjegyző ügyszáma 2020-as, így feltételezem, hogy a lakcímem nem egyeztették a központi nyilvántartóval, csak kiküldték a végrehajtást kérő által megadott régebbi címemre.

Ez így van. A közjegyző nem egyezteti az adatokat. A jogosult azt adja meg, ami számára ismert, amit te adtál meg anno. Ha neki nem jelentetted be a változást, akkor a régi címet ismeri.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.08.17. 09:25

ez pedig nem a jogosult hibája.
De ahhoz pont elég, hogy a közjegyző visszavonja a vh-lapot.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2020.08.17. 09:29

Ennyi, vh.-lap visszavonását kell kérni és kézbesítési kifogással kell élni, megjelölve azt, hogy mi az oka, ahogy tette a kérdező alább, a leírtak valósága esetén a vh.-lapot visszavonják, kézbesítési kifogásnak helyt adnak, aztán kiküldik a kötelezettnek, a kérdezőnek újra az fmh.-t, ellentmond, aztán majd vagy érdemben dönt a bíróság vagy ha meghátrál a jogosult, akkor megszüntetik hivatalból a pert.

gerbera317 # e-mail 2020.08.17. 10:22

Pontosítsunk! A helyes sorrend: 1) kézbesítési kifogás, 2) és ha annak helyt ad a közjegyző, akkor 2a) hivatalból törli a fizetési meghagyás jogerősítő záradékát, majd pedig 2b) hivatalból észleli, hogy a végrehajtási lapot a törvény megsértésével állította ki (t.i. a végrehajtandó határozat nem jogerős), és ezért 2c) a Vht. 211. § (1) szerint hivatalból (és ingyé') visszavonja a végrehajtási lapot. A végrehajtási lap visszavonásával a végrehajtás megszűnük. Mivel ez egy önálló befejezési mód, (1/2002. IMr. 33. § d) pontja), a végrehajtás megszüntetése (ugyanitt c) pont) a továbbiakban fogalmilag kizárt (értsd: megszűnt végrehajtást nem lehet megszüntetni, illetve az erre irányuló kérelmet el kell utasítani). Aztán természetesen jön 3) az fmh újrakézbesítése etc., ami már nem végrehajtási kérdés.

Jegyezzük meg, hogy ennek csak akkor lehet (és akkor sem sok) értelme, ha az adós némi időt akar vele nyerni, de az újra kikézbesített fizetési meghagyásnak nem tud alappal ellentmondani.
Ha tényleg és alappal akar ellentmondani, ezt csak akkor kezdje el, ha biztos a kézbesítési kifogás eredményességében. Mert ha a közjegyző nem ad helyt a kézbesítési kifogásának (mert péládul a kézbesítés teljesen szabályszerű volt, és/vagy a kötelezett mulasztása nyilvánvaló), akkor az adós bukja az ellentmondás lehetőségét is. Ebben az esetben az egyetlen biztos út az Fmhtv. 32. § szerinti rendkívüli ellentmondás. Ez viszont legkevésbé sem költségmentes mutatvány, mivel az adósnak az ellentmondás későbbi eredményétől függetlenül meg kell fizetnie a Vht. 164. § szerinti végrehajtási költségeket (az általános költségátalány és a jutalék kivételével), hiszen ez az ellentmondás befogadásának az (egyik) előfeltétele.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.08.17. 10:55

Ha a bejelentett lakóhelye nem azon a címen van, ahová a fizetési meghagyást küldték, akkor minden esetben elfogadja a közjegyző, hogy nem volt szabályos a kézbesítés. Ez ugyan a jogszabállyal nem vág teljesen egybe, de ez a kialakult és eléggé következetes gyakorlat. A kötelezettnek csak a lakcímkártyája másolatát kell bemutatnia.

www.kbs-ugyved.hu