Fórum öröklés és családjog újabb elöl     új hozzászólás


Örökségről való lemondás

nyar1981 # e-mail 2011.10.10. 17:56

Sziasztok!

Ha valaki lemond az örökségéről, akkor ki kell-e fizetni a hiteltartozást, amely az örökölt ingatlanon van? Előre is köszönöm a választ!!:)

pazs #   2011.10.10. 18:26

Mármint kinek? :)
Ha valaki visszautasítja az örökséget, akkor nem örököl ingatlant sem, így a tartozást sem kell kifizetni.

C a s a b l a n c a # e-mail 2011.10.11. 08:13

Ha lemond az örökségről, akkor nem, nem kell fizetnie semmit és nem is kap semmit, ugyebár...

mucogi # e-mail 2011.10.11. 09:39

Sziasztok!
Én márciusban mondtam le az anyai örökségről,voltam ügyvédnél is,aki azt mondta,vonjuk be a lemondó nyilatkozatba az én leszármazóimat is,hogy ők se örökölhessék a tartozást,meg hát semmit!
Hozzáteszem anyával sosem volt felhőtlen a kapcsolatunk, 14 évem ment rá,mire aláírta a papírt!De sikerült!

Filctoll #   2011.10.15. 05:55

Sziasztok!
Hogyan és hol történik az öröklésről való hivatalos lemondás? Ki,kik,milyen iratok és mennyi pénz szükséges hozzá? Úgy elintézhető-e,hogy a lemondó jelenleg külföldön van ,
így személyesen nem tud megjelenni . A választ előre is köszönöm !

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.10.15. 09:24

Él még az örökhagyó?

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2011.10.15. 09:35

Az örökhagyó életében:

Ptk. 603. § (1) Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben egészben vagy részben lemondhat az öröklésről.

(2) A lemondást a szerződési akarat hiánya vagy fogyatékossága miatt ugyanúgy lehet megtámadni, mint a végrendeletet.

604. § (1) A lemondás csak akkor hat ki a lemondó leszármazóira, ha a megállapodás így szól, vagy ha az a kötelesrészt elérő kielégítés fejében történt.

(2) A meghatározott személy javára való lemondás kétség esetében csak arra az esetre szól, ha e meghatározott személy az örökhagyó után örököl. Az örökhagyó leszármazójának lemondása kétség esetében csak a többi leszármazó javára szolgál.

605. § (1) Az öröklésről való lemondás - ellenkező megállapodás hiányában - a kötelesrészről való lemondást is jelenti. A kötelesrészről való lemondás azonban nem jelent lemondást arról, ami a lemondóra más öröklési jogcímen hárul.

(2) A lemondás ellenkező megállapodás hiányában kiterjed arra is, amivel a lemondó hányada utóbb másnak kiesése következtében növekszik, úgyszintén arra a vagyonra, amelyet az örökhagyó a lemondás után szerzett, kivéve ha a szerzés az örökhagyó vagyonában olyan rendkívüli növekedést idézett elő, amelynek ismeretében a lemondó nyilatkozatát nem tette volna meg.

Az örökhagyó halála után:

Ptk. 674. § (1) Az örökös az öröklés megnyílta után az örökséget visszautasíthatja. Az államot mint törvényes örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.

(2) Az örökös külön is visszautasíthatja

a)

  1. a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.

(3) A feltételhez vagy időhöz kötött, a megszorítással tett, valamint a meg nem engedett részleges visszautasítás érvénytelen.

675. § (1) Ha az örökös az öröklés megnyílta után a visszautasítás jogáról kifejezetten vagy hallgatólag lemondott, az örökséget többé nem utasíthatja vissza.

(2) A visszautasítás jogáról való lemondás a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőnél tett bejelentéssel történik.

(3) A visszautasítás jogáról való lemondásnak kell tekinteni az örökség olyan birtokba vételét vagy a hagyatékra vonatkozó egyéb olyan cselekményt is, amelyből az örökösnek az örökség elfogadására irányuló kétségtelen akarata tűnik ki. Lemondásnak minősül az is, ha az örökös a közjegyző által bármely érdekelt kérelmére kitűzött határidő alatt nem tesz az örökséget visszautasító nyilatkozatot.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Filctoll #   2011.10.16. 09:42

Köszönöm a választ !
Igen,él még az örökhagyó,de beleegyezik a lemondásba .
Maradt még kérdésem:
1. A lemondó nem tud visszatérni Mo.- ra ,meghatalmazással lehetséges-e a dolog ? 2. Ki lehet a meghatalmazott ,és ki nem ? Gondolom,külföldön is közjegyző előtt kell a nyilatkozatot tenni. 3. Kell-e hivatalos fordítás angolból ?
4.A közjegyző munkadíja a költség ?Esetleg van más is?
5.A jelenlegi jogszabályok szerint mi történik,ha a lemondó egyszerűen csak nem jelenik meg a hagyatéki tárgyaláson?
Az ő része az államra száll vagy automatikusan a többi örökösre ?
6.Esetleg az örökhagyó végrendeletben teljesen kizárhatja-e az örökségből ?

Előre is köszönöm :Filctoll

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.10.16. 09:47

Kiküldik neki, aláírja, visszaküldi.
Mit akarsz a közjegyzőtől, meg a hagyatéki tárgyalástól?
Miért kellene végrendelettel kizárni azt, aki lemondott az örökségről?

De egyébként is mindenre válaszolt a törvényhely, amelyet ObudaFan idézett.

www.kbs-ugyved.hu

Filctoll #   2011.10.16. 10:33

Köszi,Kbs !

bobita62 # e-mail 2012.10.17. 13:43

Kedves Kovács Béla Sándor Úr.
Az lenne a kérdésem. szüleim meghaltak, örököltünk testvéremmel egy ingatlant, ahol a szülők kezesek voltak, az ingatlan hitellel terhelt.
Közjegyzői hagyatékin nem sikerült megállapodni a dolgokon, a testvérem semmiben sem partner, az ingatlant a nyilatkozatunk alapján 1/2.-1/2 részben örököltük.
Nekem a ház nem kell, eddig sem kellett.testvérem sem kiadni, sem eladni nem akarja.
Lemondhatok-e az örökségről utólag? ma voltunk közjegyzőnél.
Testvérem mindent elvitt a házból, ami értéket képezett.

Köszönöm válaszát.

ObudaFan # e-mail 2012.10.17. 13:54

Nem utasíthatod vissza utólag az öröklést.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.10.17. 15:35

Olyat, aki elfogadja ingyen, nem lehet túl nehéz találni. :)

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2012.10.17. 20:29

Csak annak nem sok értelme van.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

gyurmagep # e-mail 2012.12.28. 15:33

Üdv! Bori vagyok! A kérdésem az volna,hogy ajándékozási szerződéssel három testvérből kettő kizárható-e az örökségből egy testvér javára? várom mielőbbi válaszát köszönettel Bori.

teprah #   2012.12.29. 17:13

Üdv!
Szeretnék némi segítséget kérni, mert beszéltem ugyan egy ügyvéddel, de nem nagyon volt világos a mondókája.
Szeretnék lemondani édesanyám után mindenféle örökösödésről. Ezt még életében megtehetem, vagy csak halálakor(ami remélem nagyon soká lesz még), illetve halála után, közjegyző előtt? Mert nekem az ügyvéd annyit kérdezett vissza, ha most mondok le, akkor kinek a javára akarok? Senki javára nem akarok, csak nem szeretnék úgy menni majd a közjegyzőhöz, hogy örököltem. Elnézést, nem vagyok jártas ebben, nem tudom, hogy megy ez. Hogy ott, akkor, előtte, vagy szólnom kell neki előre a hagyatéki előtt, hogy kösz de nem akarok semmit. Tehát a lényeg, nem akarok örökölni semmit-senki javára, és nem szeretnék meglepetést majd akkor. Tehát biztosra szeretnék menni, már most.
Köszönöm a választ!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.12.29. 17:38

ajándékozási szerződéssel három testvérből kettő kizárható-e az örökségből egy testvér javára?
Az nem kizárás, mert az elajándpkozott dolog nem része a hagyatéknak. Viszont a köteles rész alapjába beleszámít.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.12.29. 17:40

Teprah, az örökségről az örökhagyó életében vele kötött szerződéssel lehet. (Valóban nem indokolt a "kinek a javára" kérdés.) A halála után visszautasítani lehet az örökséget általában a hagyatéki tárgyalásig.

www.kbs-ugyved.hu

teprah #   2012.12.29. 17:47

Tisztelt Kovács úr, köszönöm a válaszát!
Egyetlen kérdés még. Mi a különbség ha most készítünk ilyen szerződést, vagy ha akkor vissza utasítom?

ObudaFan # e-mail 2012.12.29. 18:01

gyurmagep

Kizárható, de kötelesrészt kell fizetni a kizártaknak, ha az ajándékozást az ajándékozó legalább 15 évvel nem éli túl.
(Már ha a kérdést úgy kell értelmezni, hogy az ajándékozó a három testvér felmenője. Mert ha maga az ajándékozó is testvér, akkor nincs kötelesrész.)

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

ObudaFan # e-mail 2012.12.29. 18:03

teprah

Nem sok. De azt figyelembe kell venni, hogy ha szerződéssel lemondasz az örökségről, akkor az örökhagyó életében sem gondolhatod meg magad egyoldalúan, így véglegesen eshetsz el az esetleges kötelesrésztől.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

teprah #   2012.12.29. 18:15

Kedves ObudaFan, nem gondolom meg magam, csak tartozást örökölnék, amit nem szeretnék. Ha jól veszem ki, sokkal egyszerűbb egy szerződéssel megelőzni minden későbbi problémát.
Köszönöm!

ObudaFan # e-mail 2012.12.29. 18:18

Teljesen mindegy.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

teprah #   2012.12.29. 18:19

Igen, legfeljebb addig is jobban alszom. :)
Köszi mégegyszer.

Kincses # e-mail 2012.12.29. 20:29

Tisztelt Szakértők!
Én is szeretnék lemondani a szüleim örökségéről. Még élnek, nincs semmi rossz viszony köztünk, sőt a lehetséges örökösökkel sem. Senki javára nem kívánok lemondani-egyszerűen a hagyatéki eljáráson nem szeretnék mint örökös részt venni. Az eddig leírtak alapján elég, ha szüleimmel kötünk egy lemondó szerződést és azt kettő (az örökléstől független ) tanú aláírja? Ezt a lemondó szerződést nem kell sem ügyvédhez, sem közjegyzőhöz vinni? Elég, ha a szüleim és én egy-egy példányt megőrzünk belőle? Elég, ha ez a szerződés csak a (remélem minél későbbi)hagyatéki eljáráson kerül elő? Ez így ebben a formában megtámadható? (nem én szeretném megtámadni...)Kézzel írottnak kell lenni? Illetve ez esetben sem illet engem semmi kötelesrész? Azt szeretném, hogy akár törvény erejénél fogva sem illessen semmi vagyon a hagyatéki eljárás után.
Köszönettel